Edit this in WPZOOM Theme Options 800-123-456
 

Viziune

Colegiul Național Constantin Cantacuzino promovează un mediu educațional bazat pe flexibilitate, creativitate și inovație pentru a forma personalități puternice, pragmatice, de success, în concordanță cu valorile școlii, cu principiile și valorile europene și internationale.
 
 
 
 

proces verbal dezinfectie

În cadrul Colegiului Național „Constantin Cantacuzino,  lucrările deratizare, dezinsecție și dezinfecție s-au efectuat în data de 09.01.2020, conform procesului-verbal atașat.În cadrul Colegiului Național „Constantin Cantacuzino,  lucrările deratizare, dezinsecție și dezinfecție s-au efectuat în data de 09.01.2020, conform procesului-verbal atașat.

PROces verbal dezinfectie

 

                                                           ANUNȚ!

Anunt post paznic 13.02.2020

Rezultate postul de muncitor

Rezultate postul de paznic

Anunt selectare dosare 

Anunt angajare muncitor

Anunt angajare paznic

 
 
 

Misiune

Ne asumăm misiunea de a adapta permanent oferta educațională a școlii la nevoile reale ale elevilor, părinților, profesorilor și comunității în care ne desfășurăm activitatea. Vom asigura resursele necesare unui proces didactic eficient, inclusiv prin dezvoltarea competențelor profesionale și a abilităților cadrelor didactice, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor educaționale ale beneficiarilor. Vom avea în vedere crearea unui mediu intern deschis comunicării, favorabil dezvoltării și motivării elevilor și cadrelor didactice. Vom urmări îmbunătățirea continuă a performanțelor elevilor și profesorilor noștri și a calității serviciilor educaționale oferite. Vom valorifica oportunitățile oferite de programele și proiectele eurropene și internaționale, în vederea transferului și recunoașterii rezultatelor învățării dobândite de elevi, a împărtășirii experiențelor de success și a bunelor practici educaționale, transdisciplinare, interculturale, inovative, centrate pe cultivarea creativității și a eficacității educaționale.