Viziune

Colegiul Național Constantin Cantacuzino promovează un mediu educațional bazat pe flexibilitate, creativitate și inovație pentru a forma personalități puternice, pragmatice, de success, în concordanță cu valorile școlii, cu principiile și valorile europene și internationale.

 

  • 508
  • 406
  • 6.012
  • 142.203
 
 
 

Apel de selecție a cadrelor didactice și a elevilor în vederea participării la activitățile de mobilitate în cadrul proiectului Formare inițială și continuă într-o școală pedagogică europeană

Beneficiar: Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște

Durata proiectului: 24 de luni
Perioada de implementare: 01-12-2016 – 30-11-2018
Țara în care se realizează mobilitățile: Spania

Grup țintă:

  • cadre didactice ale CNCC – învățătorii care susțin lecții demonstrative la practica observativă a elevilor de clasa a X-a și profesorii metodiști care desfășoară activitățile de metodica predării disciplinelor de specialitate cu aceiași elevi când vor fi in clasa a XI-a;

  • elevi ai CNCC – filieră vocațională, profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, clasa a X-a.

Obiectivul general al proiectului:

Formarea competențelor elevilor de la profilul pedagogic, specializarea învățătoare/educatoare, de a proiecta și desfășura lecții utilizând strategii didactice inovative prin îmbinarea unor metode activ-participative centrate pe elev, mijloace didactice moderne și forme de organizare care să permită învățarea prin cooperare.

 

Descrierea proiectului:

În cadrul activităților din proiect, se urmărește corelare cunoștințelor acumulate de elevi la disciplina Teoria și practica instruirii și evaluării, cap. Metodologia instruirii, cu metodele de instruire observate în stagiul de practică de 2 săptămâni, efectuat în Valencia, Spania, și cu lecțiile de probă susținute începând cu clasa a XI-a. Instituția gazdă va oferi contextul de învățare pliat pe nevoile elevilor de clasa a X-a, urmărind dezvoltarea lor în timpul mobilității și validând competentele profesionale formate.

În clasa a XI-a, elevii beneficiari ai stagiului de practică vor aplica rezultatele învățării, le vor multiplica în grupele în care își desfășoară practica, atât pentru colegi, cât și pentru profesorii/învățătorii care îi asistă și le evaluează activitatea.

Profesorii metodiști care predau orele de metodica predării disciplinelor de specialitate vor participa la activități de job-shadowing în instituții de învățământ din țara gazdă. Ca urmare a experiențelor asimilate, vor aplica noi strategii în activități demonstrative la clasă, în cadrul comisiilor sau prin schimburi între catedre, modificarea de strategie ajungând la toți elevii pe care îi formează și la foarte multe dintre cadrele didactice ale Colegiului Național Constantin Cantacuzino

Mai multe informatii

 
 

Misiune


Ne asumăm misiunea de a adapta permanent oferta educațională a școlii la nevoile reale ale elevilor, părinților, profesorilor și comunității în care ne desfășurăm activitatea.
Vom asigura resursele necesare unui proces didactic eficient, inclusiv prin dezvoltarea competențelor profesionale și a abilităților cadrelor didactice, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor educaționale ale beneficiarilor.
Vom avea în vedere crearea unui mediu intern deschis comunicării, favorabil dezvoltării și motivării elevilor și cadrelor didactice.
Vom urmări îmbunătățirea continuă a performanțelor elevilor și profesorilor noștri și a calității serviciilor educaționale oferite.
Vom valorifica oportunitățile oferite de programele și proiectele eurropene și internaționale, în vederea transferului și recunoașterii rezultatelor învățării dobândite de elevi, a împărtășirii experiențelor de success și a bunelor practici educaționale, transdisciplinare, interculturale, inovative, centrate pe cultivarea creativității și a eficacității educaționale.