Viziune

Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” va fi membru activ al rețelei naționale de educație în vederea diseminării experiențelor în formarea inițială și continuă și pentru valorificarea practicilor educaționale din experiențele partenerilor.

Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” va deveni membru activ al rețelei organizațiilor Erasmus+ pentru partajarea cunoștințelor acumulate din proiecte și programe și pentru dezvoltarea competențelor-cheie și profesionale de nivel internațional.

 
 
 

Noutăți

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2021-2022

Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de documente justificative.

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea.

În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, există posibilitatea de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinții pot apela este 0245218453.

Perioada de înscriere: 29 martie – 28 aprilie 2021.

Program de înscriere: în intervalul orar 8.00 – 18.00 (luni – joi), respectiv 8.00 – 17.00 (vineri)

Cererile de înscriere pot fi depuse astfel:

1.Online; se completează cererea pe site-ul http://inscriere.edu.ro/cerereIn acest caz, documentele necesare pentru înscriere și documentele necesare pentru departajare se pot depune:

-pe fax, la numărul 0245218453;

-pe e-mailul: inscriere.pregatitoare@colegiul-cantacuzino.ro

-prin poştă, pe adresa: Tȃrgovişte, strada George Cair, nr.3.

2.La sediul unității; ȋn această situație cererea se completează de către un membru al comisiei de ȋnscriere, iar documentele necesare pentru ȋnscriere şi cele pentru departajare se depun la secretariat ȋn momentul ȋnscrierii.

Documente necesare pentru înscriere:

  1. cerere – tip de înscriere – se completează online sau la sediul unităţii de ȋnvăţământ;
  2. copie a certificatului de naştere al copilului;
  3. copie a actului de identitate al părintelui/ reprezentantului legal;
  4. o copie a recomandării de înscriere în clasa
    pregătitoare (doar pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021);
  5. declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor și a informațiilor completate în cererea tip – online;
  6. copie a hotărârii de divorț prin care se face dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre părinți a fost stabilită locuința minorului. (unde este cazul);
  7. documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale de departajare;
  8. documente care atestă îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

Criterii generale de departajare:

-existenţa unui certificat medical de ȋncadrare ȋn grad de handicap a copilului;

-existenţa unui document care dovedește că este orfan de ambii părinţi/ provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial;

-existenţa unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

-existenţa unui frate/a unei surori ȋnmatriculat / ȋnmatriculate ȋn unitatea de ȋnvăţământ respectivă.

Criterii specifice de departajare:

1. apropierea de școală a domiciliului părinţilor/reprezentanţilor legali (se va depune la dosar o copie a cărţii de identitate al părintelui / reprezentantului legal);

2. distanţa faţă de şcoală a locului de muncă al părintelui/reprezentantului legal (se va depune la dosar pagina din REVISAL, eventual și o adeverinţă din care să reiasă adresa punctului de lucru);

3. exprimarea acceptului părinţilor/ reprezentanţilor legali ca fiul/ fiica să fie repartizat la clasele de aplicaţie ale liceului pedagogic (se va depune la dosar o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă acordul părinţilor);

4. declaraţia părintelui/ reprezentanţilor legali privind luarea la cunoştinţă a faptului că la finalizarea ciclului primar elevul va susţine testarea de selecţie pentru clasa a V-a (se va depune la dosar declaraţia).

 

Conform art.10 din metodologie, “repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil”; se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile generale, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, cei care îndeplinesc doar unul dintre acestea. După aplicarea criteriilor generale, pentru locurile rămase neocupate, se aplică criteriile specifice. Repartizarea copiilor pe locurile rămase neocupate după aplicarea criteriilor generale se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii specifice de departajare cumulate de către fiecare copil”; se repartizează la început copiii care îndeplinesc patru dintre criteriile generale, apoi copiii care îndeplinesc trei dintre criterii, două dintre criterii și, în final, cei care îndeplinesc doar unul dintre acestea.

Menţionăm că, în cazul în care sunt mai mulți copii care îndeplinesc același număr de criterii specifice decât numărul locurilor rămase neocupate, departajarea se va realiza în funcție de distanța domiciliului față de școală.

NUMĂR TELVERDE – 0 800 816 245

Documente utile:

Metodologie inscriere invatamant primar 2021_2022

Calendar_inscriere_învățământ primar_2021_2022

Declarație repartizare la clasă de aplicație_dovadă criteriul specific 3.

Declarație testare selecție_dovadă pentru criteriul specific 4.

Declaratie_corectitudine_date_in_cerere_inscriere

Cerere pentru evaluarea nivelului dezvoltării copiilor cu vârsta mai mică de 6 ani

Precizări privind evaluarea nivelului dezvoltrii copiilor

Cerere_eliberare_recomandare_gradinita

Circumscriptii_școlare_2021-2022

Oferta_educațională_număr_de_locuri_pe_unități_școlare_2021-2022

 

 

SCENARII DE FUNCȚIONARE

Funcționarea școlii pe parcursul semestrului al II-lea al anului școlar curent se va actualiza săptămânal  in funcție de evoluția epidemiologică, conform următoarelor scenarii:

În perioada 14-18 martie 2021 se aplică scenariul 3 de organizare și funcționare a cursurilor.

Pentru clasa a VIII-a A se suspendă cursurile până la data de 18 martie 2021.

Repartizare săli_trasee_pauze

Ordin comun M.E.C- M.S 3235/93/2021

Hotarare C.A._scenariu_săptămâna 08-12 februarie

Hotărâre C.A._scenariu_săptamâna 15-19 februarie 

Hotărâre C.A._scenariu_săptămâna_22-26 februarie

Hotărâre C.A._scenariu_săptămâna 01-05 martie

Hotărâre C.A._scenariu_săptămânna 08-12 martie

Hotarare C.A._scenariu_săptămâna 15-19 martie

Hotarârea C.A. scenariu săptămâna 22-26 martie

Hotararea C.A. activitate online 22,23,24,29,30 martie

Hotarare C.A. scenariu săptămâna 29 martie_1 aprilie

 

 
 
 
 
 

Misiune

Oferim experiențe autentice de educație și formare pentru un spirit liber, independent, proactiv și creăm contextul transferului și al recunoașterii rezultatelor învățării. Împărtășim practici de succes, multiculturale, centrate pe cultivarea creativității și atingerea întregului potențial.