Edit this in WPZOOM Theme Options 800-123-456
 

Viziune

Colegiul Național Constantin Cantacuzino promovează un mediu educațional bazat pe flexibilitate, creativitate și inovație pentru a forma personalități puternice, pragmatice, de success, în concordanță cu valorile școlii, cu principiile și valorile europene și internationale.
 
 
 
 

                                   CONSTITUIREA CLASELOR a V-a

                                       pentru anul școlar 2018-2019

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 29 mai 2018 – 6 iunie 2018

CONCURS SELECȚIE: 8 iunie 2018, între orele 1300-1430

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 1. cerere înscriere concurs selecție 2018-2019
 2. copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 3. copie şi original al certificatului de naştere al copilului
 4. adeverință medicală
 5. fișă de vaccinare (poate fi adusă și ulterior admiterii)

 

Elevii vor fi prezenți la școală cu 45 de minute înainte de începerea concursului și vor avea asupra lor carnetul de elev / copie certificat naștere.

 

                              OFERTA EDUCAŢIONALĂ CLASA a IX-a

                                           AN ŞCOLAR 2018 / 2019

 

6 clase învățământ liceal:

 • 2 clase profil pedagogic, specializarea învățători–educatoare, 56 locuri;
 • 1 clasă profil uman, specializarea filologie bilingv-engleză, 28 locuri (necesită susținerea probei de limba engleză);
 • 1 clasă profil uman, specializareaștiințe sociale, 28 locuri;
 • 1 clasă profil real, specializarea matematică-informatică, 28 locuri;
 • 1 clasăprofil real, specializarea științe ale naturii bilingv-engleză, 28 locuri (necesită susținerea probei de limba engleză).

Calendar probe clasa a IX-a

14 – 15 mai 2018 – înscrierea pentru probele de aptitudini / verificare a cunoștințelor de limba engleză;

16 mai 2018, începând cu ora 9:00  –  susţinerea probelor de aptitudini pentru profilul pedagogic;

18 mai 2018, ora 9:00 – proba scrisă de verificare a cunoștințelor de limbă străină pentru clasele cu predare bilingvă/ intensivă a limbii engleze;

22 mai 2018 – afișarea rezultatelor .

Acte necesare la înscriere:

 • anexa fișei de înscriere pentru admiterea în liceu în anul şcolar 2018 / 2019 ( se ridică de la şcoala de provenienţă );
 • copie legalizată certificat de naștere;
 • adeverință medicală de la cabinetul de medicină sportivă ( doar pentru specializarea învăţători – educatoare ).

 

Probe de aptitudini (pentru profilul pedagogic):

 1. Proba de  aptitudini  muzicale: intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învățate în clasele I-VIII și reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii;
 2. 2Proba de aptitudini  fizice: reproducerea,  după  model,  a 2-3  exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor, 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a si a VI-a, executate izolat, alergare 600 m – fără cerință de timp;
 3. Proba de aptitudini artistice: realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, cu o temă plastică propusă de comisie;
 4. Interviu: recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere), lectură la prima vedere, participare la o conversație cu comisia pe o temă dată de aceasta.

Pregătirea pentru probele de aptituduni (GRATUIT):

09.05.2018, orele 11:00 și 13:00  Proba de aptitudini artistice;

09.05.2018, orele 14:00 și 15:00  Proba de aptitudini muzicale;

10.05.2018, orele 13:00 și 14:00  Interviu;

11.05.2018, orele 10:00 și 12:00  Proba de aptitudini fizice.

Proba  de verificare a cunoștințelor de limba engleză (pentru clasele bilingv-engleză):

Examenul de limba engleză constă într-o probă scrisă (70 de puncte, din care 10 din oficiu) și o probă orală (30 de puncte).

Pregătirea pentru proba de limba engleză: 14.05.2018, orele 12:00 și 13:00 .

Relații suplimentare  la telefon: 0245218453.

 

 
 
 

Misiune

Ne asumăm misiunea de a adapta permanent oferta educațională a școlii la nevoile reale ale elevilor, părinților, profesorilor și comunității în care ne desfășurăm activitatea. Vom asigura resursele necesare unui proces didactic eficient, inclusiv prin dezvoltarea competențelor profesionale și a abilităților cadrelor didactice, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor educaționale ale beneficiarilor. Vom avea în vedere crearea unui mediu intern deschis comunicării, favorabil dezvoltării și motivării elevilor și cadrelor didactice. Vom urmări îmbunătățirea continuă a performanțelor elevilor și profesorilor noștri și a calității serviciilor educaționale oferite. Vom valorifica oportunitățile oferite de programele și proiectele eurropene și internaționale, în vederea transferului și recunoașterii rezultatelor învățării dobândite de elevi, a împărtășirii experiențelor de success și a bunelor practici educaționale, transdisciplinare, interculturale, inovative, centrate pe cultivarea creativității și a eficacității educaționale.