Viziune

Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” va fi membru activ al rețelei naționale de educație în vederea diseminării experiențelor în formarea inițială și continuă și pentru valorificarea practicilor educaționale din experiențele partenerilor.

Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” va deveni membru activ al rețelei organizațiilor Erasmus+ pentru partajarea cunoștințelor acumulate din proiecte și programe și pentru dezvoltarea competențelor-cheie și profesionale de nivel internațional.

 
 
 

Noutăți

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

Probe de aptitudini (pentru profilul pedagogic)

1.Proba de  aptitudini  muzicale: se echivalează cu media generală a claselor V-VIII la disciplina Educaţie muzicală;

2.Proba de aptitudini  fizice: se echivalează cu media generală a claselor V-VIII la disciplina Educaţie fizică şi sport;

3.Proba de aptitudini artistice: se echivalează cu media generală a claselor V-VIII la disciplina Educaţie vizuală;

4.Interviu: se echivalează cu media generală a claselor V-VIII la disciplina Limba şi literatura română.

Acte necesare la înscriere:

-fişă de aptitudini (se eliberează de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în prezent);

-copie şi original certificat de naștere.

Calendar probe

07-14 iunie 2021 – înscrierea pentru probele de aptitudini la unitatea de învățământ sau electronic pe fax la 0245218453 ori pe e-mail colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro.

15-18 iunie 2021 –echivalarea și recunoașterea probelor de aptitudini

18 iunie 2021 – comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Proba  de verificare a cunoștințelor de limba engleză  (pentru clasele bilingv-engleză) constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute în gimnaziu la limba engleză sau la examene cu recunoaștere internațională  de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a.

Calendar

07-14 iunie 2021 – înscrierea pentru proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză, la unitatea de învățământ sau electronic pe fax la 0245218453 ori pe e-mail colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro.

15-18 iunie 2021echivalarea și recunoașterea probei de verificare a cunoștințelor de limbă engleză

18 iunie 2021 – comunicarea rezultatelor la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă engleză.

 

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA a V-a

Înscrierea în clasa a V-a se face prin testare de selecție, constând într-o probă scrisă la limba și literatura română și matematică.

Perioada de înscriere:

14 iunie – 27 iunie 2021

Concurs selecție:

2 iulie 2021, ora 1000

Înscrierea candidaților se realizaază prin completarea formularului on-line: 14-27 iunie 2021

 

SCENARII DE FUNCȚIONARE

Funcționarea școlii pe parcursul semestrului al II-lea al anului școlar curent se va actualiza săptămânal  in funcție de evoluția epidemiologică.

În perioada 17-21 mai 2021 se aplică scenariul 1 de organizare și funcționare a cursurilor.

TRASEE-PAUZEOrdin comun M.E.C- M.S 3235/93/2021

 

 

 
 
 
 
 

Misiune

Oferim experiențe autentice de educație și formare pentru un spirit liber, independent, proactiv și creăm contextul transferului și al recunoașterii rezultatelor învățării. Împărtășim practici de succes, multiculturale, centrate pe cultivarea creativității și atingerea întregului potențial.