OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE 2022

 

Viziune

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” va fi membru activ al rețelei naționale de educație în vederea diseminării experiențelor în formarea inițială și continuă și pentru valorificarea practicilor educaționale din experiențele partenerilor.

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” va deveni membru activ al rețelei organizațiilor Erasmus+ pentru partajarea cunoștințelor acumulate din proiecte și programe și pentru dezvoltarea competențelor-cheie și profesionale de nivel internațional.

 
 
 
 

Inspecții la clasă

Astăzi, 29.05.2023, ora 13.00, au fost trase la  sorți lecțiile pentru  susținerea inspecțiilor speciale la clasă de către candidații înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea iulie 2023,  conform procesului verbal atasat mai jos

Programarea lectiilor de titularizare

 

Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023-2024

Rezultate inainte de contestatii – bilingv

Contestatii bilingv 

 

PROBA ORALĂ – 19.05.2023

 

Elevii se vor prezenta începând cu ora 9,30, vor avea asupra lor Carte de identitate / Certificat de naştere / Carnet de elev vizat ȋn termen şi instrumente de scris.

 • Proba orală se desfăşoară conform graficului.
 • Nu se admit CONTESTAŢII la proba orală.

 

Repartizare pe comisii candidați bilingv – proba orala

 

PROBA SCRISĂ – 18.05.2023, ORA 9.00

Candidații vor fi prezenți în sălile de examen cu buletinul/pașaportul/carnetul de elevi vizat în termen până la ora 08.30. Candidații NU vor pătrunde în sala de examen cu materiale nepermise, telefonul mobil sau cu orice alt dispozitiv electronic de înregistrat și/sau redare audio (ceas SMART/cască bluetooth, etc). Orice tentativă de fraudă atrage după sine ELIMINAREA candidatului din examen!

Repartizarea pe săli a candidatilor

 

 

Probe de aptitudini 2023

Rezultate probe de aptitudini pedagogic 2023

Grafic probe de aptitudini pe grupe și candidați

  1. Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:

a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învăţate în clasele I – VIII;

b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 – 4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

2. Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

a) reproducerea, după model, a 2 – 3 exerciţii de influenţare specifică a aparatului locomotor;

b) 3 – 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat;

c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (cu efort moderat).

Pentru această probă elevii au nevoie de echipament și încălțăminte sport.

3.Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie.

Pentru această probă elevii au nevoie de pahar, creion, pensulă subțire și groasă, acuarele.

 1. Interviul constă în:

a) lectură la prima vedere a unui text literar;

b) conversaţie cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat (se verifică capacitatea de înţelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului).

NOTE:

 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ADMIS/RESPINS.
 2. Respingerea la o probă atrage obţinerea calificativului RESPINS la probele de aptitudini.
 3. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii.
 4. Pentru fiecare probă de aptitudini, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu şi unul de liceu.
 5. Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocaţională, a candidaţilor care au obţinut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2023-2024

 • 2 clase pregătitoare – învățământ tradițional, 44 locuri
 • 1 clasă pregătitoare – alternativa Step by step, 22 locuri

 

OM_3704_Calendar_inscriere_primar

Ordin_2022_Metodologie_înscriere clasa_pregatitoare

 

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 2023 – 2024

2 clase a V-a: 52 locuri

 

Calendar

Înscrierea candidatilor: 01 – 13 iunie 2023

Testare de selecție: 17 iunie 2023, după cum urmează:

 9.00- 9.45 – limba și literatura română

10.15-11.00 – matematică

Afișarea rezultatelor: maximum 24 ore de la finalizarea probei

Depunerea contestațiilor: 19 iunie 2023, 08.00-12.00

Rezultate contestații si rezultate finale: 20 iunie 2023

Depunerea dosarului de înscriere: până la data de 30 iunie 2023

Afișarea repartizării elevilor pe clase: 03.07.2023

 

Metodologie inscriere clasa 5

Procedura operationala inscriere clasa 5

 

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2023-2024

PROFIL VOCAȚIONAL:

1 clasă a IX-a specializarea învățător-educatoare, 24 locuri

2 clase a IX-a specializarea educator-puericultor, 48 locuri

 • PROFIL REAL:

1 clasă a IX-a specializarea matematică – informatică, 26 locuri

1 clasă a IX-a specializarea științe ale naturii bilingv engleză, 26 locuri

 • PROFIL UMANIST:

1 clasă a IX-a specializarea științe sociale, 26 locuri

1 clasă a IX-a specializarea filologie (bilingv engleză), 26 locuri

 

Calendar probe 

10-12 mai 2023 – eliberarea anexelor fişelor de ȋnscriere;

15-16 mai 2023 – înscrierea pentru probele de aptitudini / verificare a cunoștințelor de limba engleză;

17 mai 2023 – susţinerea probelor de aptitudini pentru profilul pedagogic;

18-19 mai 2023 – susţinerea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru clasele cu predare bilingvă a limbii engleze;

26 mai 2023 – afișarea rezultatelor.

29-30 mai 2023 – ridicarea anexelor fişelor de ȋnscriere de la şcoala unde s-a susţinut testul de  limba engleză şi depunerea lor la şcolile de provenienţă (pentru clasele cu predare bilingvă a limbii engleze).

 

Acte necesare la înscriere:

 • anexa fișei de înscriere pentru admiterea în liceu în anul şcolar 2023 / 2024 (se ridică de la şcoala de provenienţă şi se află afişată pe site-ul isj-db.ro);
 • copie certificat de naștere;
 • adeverință medicală de la medicul de familie (doar pentru specializările învăţător–educatoare şi educator-puericultor).

 

Probe de aptitudini (pentru profilul pedagogic):

 1. Proba de  aptitudini  muzicale:

– intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învățate în clasele I-VIII;

– reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii;

 1. 2Proba de aptitudini  fizice:

– reproducerea,  după  model,  a 2-3  exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor;

– 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V-VI, executate izolat;

– alergare 600 m – fără cerință de timp (cu efort moderat);

 1. Proba de aptitudini artistice:

– realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, cu o temă plastică propusă de comisie;

 1. Interviu:

– lectură la prima vedere a unui text literar;

– participare la o conversație cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat.

Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe anexa la fișa de ȋnscriere, în câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unității de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, care va alcătui și lista candidaților admiși la probele de aptitudini.

 

Pregătirea pentru probele de aptituduni (GRATUIT):

08.05.2023, orele 14:00-15:00 și 15:00-16:00  Proba de aptitudini artistice

09.05.2023, orele 14:00-15:00 și 15:00-16:00  Proba de aptitudini artistice

08.05.2023, orele 14:00-15:00 și 15:00-16:00  Proba de aptitudini muzicale

09.05.2023, orele 14:00-15:00 și 15:00-16:00  Proba de aptitudini muzicale

11.05.2023, orele 12:00 și 13:00  Interviu

10.05.2023, orele 14:00-15:00 și 15:00-16:00  Proba de aptitudini fizice

 

Proba  de verificare a cunoștințelor de limba engleză (pentru clasele bilingv-engleză):

 • Examenul de limba engleză constă într-o probă scrisă (70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu) și o probă orală (30 de puncte);
 • Timpul aferent probei scrise este de 60 minute;
 • Elevul care a obţinut minimum nota 6 (şase) la proba de verificare a cunoştinţelor de  limba engleză este considerat admis.

 

Pregătirea pentru proba de limba engleză: 15.05.2023,

orele13:00-14:00 și 15:00–16:00 .

 

Relații suplimentare la telefon 0245218453.

 

Simulare evaluare nationala

20 martie 2023 – Limba și literatura română

21 martie 2023 – Matematică

Elevii vor fi prezenți în sală până la ora 08.30, cel mai târziu. Accesul în centrul de examen se realizează pe baza carnetului de elev, avizat pe anul școlar 2022-2023.

Probele din cadrul simulării naționale încep la ora 09:00.

OME_3138_25_01_2023_Simulari_ENVIII_BAC_2022_2023

EN_VIII_2023_Limba_si_literatura_romana_var_simulare

EN_VIII_2023_limba_si_literatura_romana_bar_simulare

EN_VIII_Matematica_2023_var_simulare_LRO

EN_VIII_Matematica_2023_bar_simulare_LRO

Sinteză note simulate E.N.

Raport simulare nationala E.N.

Raport _Simulare_judeteana_ EN 8_C.N.P.C.Cantacuzino_2022-2023

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Misiune

Oferim experiențe autentice de educație și formare pentru un spirit liber, independent, proactiv și creăm contextul transferului și al recunoașterii rezultatelor învățării. Împărtășim practici de succes, multiculturale, centrate pe cultivarea creativității și atingerea întregului potențial.