OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE 2022

 

Viziune

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” va fi membru activ al rețelei naționale de educație în vederea diseminării experiențelor în formarea inițială și continuă și pentru valorificarea practicilor educaționale din experiențele partenerilor.

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” va deveni membru activ al rețelei organizațiilor Erasmus+ pentru partajarea cunoștințelor acumulate din proiecte și programe și pentru dezvoltarea competențelor-cheie și profesionale de nivel internațional.

 
 
 
 

UNiforme elevi

 

BACALAUREAT august 2023

 

                                          ANUNȚ CONTESTAŢII

 

 • 25 august 2023 | Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00)
 • 25 august 2023 | Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00
 • 26-28 august 2023 | Rezolvarea contestaţiilor
 • 29 august 2023 | Afişarea rezultatelor finale

Contestațiile se depun la centrul de examen sau se transmit  pe mail la adresa:

contestatii2023@colegiul-cantacuzino.ro

Candidaţii care transmit  contestațiile pe mail vor avea în vedere ca acest mail să conțină următoarele:

-cererea de contestație, completată, datată și semnată;

-copie de pe actul de idetintate C.I.;

-numărul de telefon pentru a fi contactați în vederea confirmării

Anunț contestații + cerere contestații_august 2023

 

înscriere clasa a ix-a

PERIOADĂ DEPUNERE DOSARE DE ÎNSCRIERE PENTRU CLASA a IX-a, AN ŞCOLAR 2023-2024:  20, 21, 24, 25 IULIE 2023 între orele 9:00 – 15:00

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 • Cerere tip – de la secretariat;
 • Foaie matricolăORIGINAL;
 • Adeverinţă de participare la Evaluare NaţionalăORIGINAL;
 • Certificat de naştere – copie xerox;
 • Carte identitate – copie xerox;
 • Adeverinţă medicală cu vaccinările.
 

Transferul elevilor

 

NOTĂ: Cererile de transfer se pot depune la secretariatul unităţii ȋn perioadele:

 • 19-30 iunie 2023 – orele 8,00 – 12,00
 • 14-26 august 2023 – orele 8,00 – 12,00

 

Documente necesare:

 • Cereri tip (de la secretariat);
 • Copie certificat naştere elev;
 • Copie C.I. părinte;
 • Adeverinţă de elev cu media generală a ultimei clase absolvite, media la purtare, număr total de absente din care nemotivate.

 

 • Clasele I, a II-a, a VI-a și a X-a au efectivele constituite conform Legii nr.1/2011, ȋn vigoare de la data de 01.09.2020;
 • Clasele a III-a, a IV-a, a VII-a, a VIII-a, a XI-a și a XII-a au efectivele constituite conform Legii nr.1/2011, ȋn vigoare până la data de 31.08.2020.

 

 • Sesiunea diferenţelor – 01-06.09.2023.
 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2023-2024

PROFIL VOCAȚIONAL:

1 clasă a IX-a specializarea învățător-educatoare, 24 locuri

2 clase a IX-a specializarea educator-puericultor, 48 locuri

 • PROFIL REAL:

1 clasă a IX-a specializarea matematică – informatică, 26 locuri

1 clasă a IX-a specializarea științe ale naturii bilingv engleză, 26 locuri

 • PROFIL UMANIST:

1 clasă a IX-a specializarea științe sociale, 26 locuri

1 clasă a IX-a specializarea filologie (bilingv engleză), 26 locuri

 

Calendar probe 

10-12 mai 2023 – eliberarea anexelor fişelor de ȋnscriere;

15-16 mai 2023 – înscrierea pentru probele de aptitudini / verificare a cunoștințelor de limba engleză;

17 mai 2023 – susţinerea probelor de aptitudini pentru profilul pedagogic;

18-19 mai 2023 – susţinerea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru clasele cu predare bilingvă a limbii engleze;

26 mai 2023 – afișarea rezultatelor.

29-30 mai 2023 – ridicarea anexelor fişelor de ȋnscriere de la şcoala unde s-a susţinut testul de  limba engleză şi depunerea lor la şcolile de provenienţă (pentru clasele cu predare bilingvă a limbii engleze).

 

Acte necesare la înscriere:

 • anexa fișei de înscriere pentru admiterea în liceu în anul şcolar 2023 / 2024 (se ridică de la şcoala de provenienţă şi se află afişată pe site-ul isj-db.ro);
 • copie certificat de naștere;
 • adeverință medicală de la medicul de familie (doar pentru specializările învăţător–educatoare şi educator-puericultor).

 

Probe de aptitudini (pentru profilul pedagogic):

 1. Proba de  aptitudini  muzicale:

– intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învățate în clasele I-VIII;

– reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii;

 1. 2Proba de aptitudini  fizice:

– reproducerea,  după  model,  a 2-3  exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor;

– 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V-VI, executate izolat;

– alergare 600 m – fără cerință de timp (cu efort moderat);

 1. Proba de aptitudini artistice:

– realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, cu o temă plastică propusă de comisie;

 1. Interviu:

– lectură la prima vedere a unui text literar;

– participare la o conversație cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat.

Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe anexa la fișa de ȋnscriere, în câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unității de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, care va alcătui și lista candidaților admiși la probele de aptitudini.

 

Pregătirea pentru probele de aptituduni (GRATUIT):

08.05.2023, orele 14:00-15:00 și 15:00-16:00  Proba de aptitudini artistice

09.05.2023, orele 14:00-15:00 și 15:00-16:00  Proba de aptitudini artistice

08.05.2023, orele 14:00-15:00 și 15:00-16:00  Proba de aptitudini muzicale

09.05.2023, orele 14:00-15:00 și 15:00-16:00  Proba de aptitudini muzicale

11.05.2023, orele 12:00 și 13:00  Interviu

10.05.2023, orele 14:00-15:00 și 15:00-16:00  Proba de aptitudini fizice

 

Proba  de verificare a cunoștințelor de limba engleză (pentru clasele bilingv-engleză):

 • Examenul de limba engleză constă într-o probă scrisă (70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu) și o probă orală (30 de puncte);
 • Timpul aferent probei scrise este de 60 minute;
 • Elevul care a obţinut minimum nota 6 (şase) la proba de verificare a cunoştinţelor de  limba engleză este considerat admis.

 

Pregătirea pentru proba de limba engleză: 15.05.2023,

orele13:00-14:00 și 15:00–16:00 .

 

Relații suplimentare la telefon 0245218453.

 
 
 
 
 
 
 
 

Misiune

Oferim experiențe autentice de educație și formare pentru un spirit liber, independent, proactiv și creăm contextul transferului și al recunoașterii rezultatelor învățării. Împărtășim practici de succes, multiculturale, centrate pe cultivarea creativității și atingerea întregului potențial.