OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE 2022

 

Viziune

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” va fi membru activ al rețelei naționale de educație în vederea diseminării experiențelor în formarea inițială și continuă și pentru valorificarea practicilor educaționale din experiențele partenerilor.

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” va deveni membru activ al rețelei organizațiilor Erasmus+ pentru partajarea cunoștințelor acumulate din proiecte și programe și pentru dezvoltarea competențelor-cheie și profesionale de nivel internațional.

 
 
 
 

LuminaMath 2022

*Concursul se va desfășura sâmbătă, 10 Decembrie 2022, la Colegiul National Pedagogic Constantin Cantacuzino, in corpul D. Regăsiți mai jos repartizarea elevilor în sălile de clasă.
*Concursul se desfășoară cu prezenta fizica, între orele 10:00 și 12:00. La această etapă se vor prezenta în centrele de concurs doar elevii calificați în urma Etapei Online, cu actul de identitate sau carnetul de elev. *Supraveghetorii vor fi prezenți in centru la ora 08:30.
*Accesul elevilor in sali se va face începând cu ora 9.00. După distribuirea subiectelor in sali niciun elev nu mai poate intra in centrul de examen.

Repartizare alfabetică a candidaților

Repartizarea candidaților pe săli

Listă candidați Dâmbovița

Atribuții responsabil centru de examen

Atribuții suptraveghetor sală

 

 
 
 
 
 
 

Misiune

Oferim experiențe autentice de educație și formare pentru un spirit liber, independent, proactiv și creăm contextul transferului și al recunoașterii rezultatelor învățării. Împărtășim practici de succes, multiculturale, centrate pe cultivarea creativității și atingerea întregului potențial.