Viziune

Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” va fi membru activ al rețelei naționale de educație în vederea diseminării experiențelor în formarea inițială și continuă și pentru valorificarea practicilor educaționale din experiențele partenerilor.

Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” va deveni membru activ al rețelei organizațiilor Erasmus+ pentru partajarea cunoștințelor acumulate din proiecte și programe și pentru dezvoltarea competențelor-cheie și profesionale de nivel internațional.

 
 
 

ANUNȚ

prevederile Ord.1494/2020, în perioada 20.10.2020-29.10.2020, se suspendă cursurile organizate ”față în față”. Elevii și profesorii vor participa la ore exclusiv on-line, conform orarului aprobat pentru scenariul 3. Orele vor avea durata de 45 de minute, iar pauzele de 15 minute, timp recomandat elevilor pentru recreere.

Succes, timp de calitate și stare de bine să avem cu toții!

 
 
 
 
 

Misiune

Oferim experiențe autentice de educație și formare pentru un spirit liber, independent, proactiv și creăm contextul transferului și al recunoașterii rezultatelor învățării. Împărtășim practici de succes, multiculturale, centrate pe cultivarea creativității și atingerea întregului potențial.