OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE 2022

 

Viziune

Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” va fi membru activ al rețelei naționale de educație în vederea diseminării experiențelor în formarea inițială și continuă și pentru valorificarea practicilor educaționale din experiențele partenerilor.

Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” va deveni membru activ al rețelei organizațiilor Erasmus+ pentru partajarea cunoștințelor acumulate din proiecte și programe și pentru dezvoltarea competențelor-cheie și profesionale de nivel internațional.

 
 
 
 

Ofertă educațională 2022-2023

Învățământ LICEAL:
-2 clase profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare- 48 locuri;
-1 clasă profil pedagogic, specializarea educator-puericultor- 24 locuri;
-1 clasă profil umanist, specializarea filologie bilingv-engleză- 26 locuri;
-1 clasă profil umanist, specializarea științe sociale- 26 locuri;
-1 clasă profil real, specializarea matematică-informatică- 26 locuri;
-1 clasă profil real, specializarea științe ale naturii bilingv-engleză- 26 locuri.
Fii și tu cantacuzin de succces!
 

Rezultate la contestatii – proba de verificare a limbii engleze

Rezultate probe de aptitudini profil pedagogic

Rezultate inainte de contestatii proba de verificare a limbii engleze

Contestațiile se depun la secretariatul Colegiului Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” luni, 23.05.2022, între orele 08:00-16:00.

 

Probe de Aptitudini

 

Joi, 19.05.2022, începând cu ora 8:30, candidații vor intra în săli pentru proba de aptitudini artistice (desen).Aceștia vor avea la ei pensule, acuarele și pahar pentru  apă.

La intrarea în școală, toți candidații vor prezenta carnetul de elev/documentul de identitate.

9:00-10:00 – Desfășurarea probei de aptitudini artistice (desen).

Repartizarea candidaților pe săli la proba de desen

Începând cu ora 10:30,  candidații vor susține celelalte probe, conform programării de mai jos:

Programare probe de aptitudini interviu_muzică_sport

 

PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA ENGLEZĂ

Vineri, 20.05.2022, începând cu ora 08:30, candinații vor intra în săli pentru testarea de verificare a cunoștințelor de  limba engleză pentru admiterea în clasa a IX-a, an şcolar 2022 – 2023, bilingv – engleză.

La intrarea în școală, toți candidații vor prezenta carnetul de elev/documentul de identitate.

9:00-10:00 – Desfășurarea testării de verificare a cunoștințelor de  limba engleză

Repartizarea candidaților pe săli la proba de limba engleză

Începând cu ora 10:30,  candidații vor susține proba orală, conform programării de mai jos:

Programare proba orală bilingv

 

Înscriere clasa pregătitoare 2022

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, an şcolar 2022–2023, şi validarea cererilor se realizează la secretariatul unităţii conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul școlar 2022-2023 și calendarului înscrierii, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3445 / 17.03.2022 privind modificarea și completarea Calendarului și metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, după cum urmează:
Perioada de înscriere: 11 aprilie – 10 mai 2022.

Program de înscriere: în intervalul orar 8:00 – 18:00 ( luni – joi ) şi 8:00 – 17:00 ( vineri )

Cererile de înscriere pot fi depuse astfel:
1. Online, prin completarea cererii pe site-ul http://inscriere.edu.ro/cerere.
In acest caz, documentele necesare pentru înscriere și documentele necesare pentru departajare se pot depune pe e-mail: colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro
2. La sediul unității; ȋn această situație cererea se completează de către un membru al comisiei de ȋnscriere, iar documentele necesare pentru ȋnscriere şi cele pentru departajare se depun la secretariat ȋn momentul ȋnscrierii.

Plan de şcolarizare 2022-2023 :
– 2 clase cu program tradiţional – 44 locuri;
– 1 clasă cu program în alternativa Step By Step – 22 locuri;

Documente necesare pentru înscriere:
1. cerere – tip de înscriere – se completează online / la sediul unităţii de ȋnvăţământ;
2. copie certificat de naştere al copilului;
3. copie după actul de identitate al părintelui/ reprezentantului legal;
4. adeverintă de la grădiniţă din care să reiasă faptul că a frecventat grupă ȋn alternativa Step by Step ( doar pentru copiii care se ȋnscriu la clasa de Step by Step );
5. documente care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (doar pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022);
6. declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor și a informațiilor completate în cererea tip – online (anexa 3);
7. copie hotărâre de divorţ din care să reiasă încredinţarea copilului (unde este cazul);
8. documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale de departajare;
9. documente care să ateste îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

Criterii generale de departajare:
1. existenţa unui certificat medical de ȋncadrare ȋn grad de handicap a copilului;
2. existenţa unui document care dovedește că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
3. existenţa unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
4. existenţa unui frate/a unei surori ȋnmatriculat / ȋnmatriculate ȋn unitatea de ȋnvăţământ respectivă.

Criterii specifice de departajare:
1. apropierea de școală a domiciliului părinţilor/reprezentanţilor legali (se va depune la dosar o copie a cărţii de identitate al părintelui / reprezentantului legal);
2. distanţa faţă de şcoală a locului de muncă al părintelui/reprezentantului legal (se va depune la dosar pagina din REVISAL, eventual o adeverinţă din care să reiasă adresa punctului de lucru);
3. exprimarea acceptului părinţilor/reprezentanţilor legali ca fiul/fiica să fie repartizat la clasele de aplicaţie ale liceului pedagogic (se va depune la dosar o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă acordul părinţilor);
4. declaraţia părintelui/ reprezentanţilor legali că a luat la cunoştinţă faptul că la finalizarea ciclului primar, pentru continuarea studiilor ȋn clasa a V-a, este
necesară susţinerea testării de selecţie ( se va depune la dosar declaraţia );
5. continuitate la alternativa “Step By Step”, pentru ȋnvăţământul alternativ ( adeverinţă de la grădiniţă – doar pentru clasa de step by step ).

DECLARAŢII PARINTE (PENTRU PUNCTELE 3 SI 4 DE LA CRITERIILE SPECIFICE)

Conform art.10 (3) din metodologie ( Metodologie inscriere invatamant primar 2022-2023), “repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, cei care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate”. După aplicarea criteriilor generale, pentru locurile rămase neocupate, se aplică criteriile specifice.
Menţionăm că aceste criterii au fost elaborate ȋn urma consultării cadrelor didactice, a partenerilor sociali – sindicatelor, a Asociaţiei Părinţilor Cantacuzini.

NUMĂR TELVERDE – 0 800 816 245
Director,
prof. Silvia MAREȘ

 

Transport local gratuit pentru elevii din Târgoviște

Elevii care au domiciliul în Municipiul Târgoviște beneficiază de gratuitate la transportul public local de persoane.

Potrivit HCL nr. 105/14.03.2022, pentru obținerea abonamentului lunar pentru transport gratuit, elevii vor depune la unitatea școlară următoarele documente:

  1. Pentru elevii care au împlinit vârsta de 18 ani:

– cerere (descarcă de aici);

– act de identitate (copie);

– carnet de elev vizat pentru anul școlar în curs (copie).

 

  1. Pentru elevii care nu au împlinit vârsta de 18 ani:

– cerere (descarcă de aici) (completată cu numele elevului și semnată de părinte);

– act de identitate al părintelui (copie);

– act de identitate al elevului/ certificat de naștere (pentru elevii care nu au împlinit 14 ani (copie);

– carnet de elev vizat pentru anul școlar în curs (copie).

 

Elevii interesați sunt rugați să completeze următorul formular și să depună documentele la secretariat:

Formular transport gratuit elevi

HCL 105, gratuitate transport elevi

 

Noutăți

Procedura operațională privind constituirea formațiunilor de studiu_ediția 1

Repartizare elevi formațiuni de studiu_clasa a IX-a_pedagogic_2021-2022

Repartizare elevi formațiuni de studiu_clasa pregatitoare_2021-2022

Tabel cu locurile libere pentru transfer 2021 – 2022

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

Rezultate admitere vocațional – pedagogic 2021-2022

Cerere admitere  sau renunțare

Notă

Candidații ADMIȘI la profilul pedagogic vor depune/ transmite Cerere de admitere/renunțare la locul ocupat, miercuri 14.07.2021, până la ora 14. Dosarele de înscriere se vor depune în perioada 19-23 iulie 2021.

Candidații RESPINȘI  la profilul pedagogic și cei care au RENUNȚAT la locul obținut vor reveni la școala de proveniență pentru completarea opțiunilor în fișa de înscriere, în vederea participării la repartizarea computerizată.

Ghidul_admiterii_2021

 

BACALAUREAT 2021

Anunț contestații Bacalaureat 2021

Cerere contestatii Bacalaureat 2021

 

Testare de selecție 2021

Testearea de selectie 2021_Rezultate finale

Testearea de selectie 2021_Rezultate contestatii

Testearea de selectie 2021_Rezultate inainte de contestatii

Testare_de_selectie_02.07.2021_subiecte_lb_romana_matematică

Testare_de_selectie_02.07.2021_barem_lb_romana_matematică

 
 
 
 
 

Misiune

Oferim experiențe autentice de educație și formare pentru un spirit liber, independent, proactiv și creăm contextul transferului și al recunoașterii rezultatelor învățării. Împărtășim practici de succes, multiculturale, centrate pe cultivarea creativității și atingerea întregului potențial.