NOU 12.02.2020

Informațiile cu privire la eliberarea acordului directorului liceului pedagogic

 

  1. Etapa de completare a normei didactice, la nivelul inspectoratului școlar:

Proba practică de specialitate va consta în verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (100 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Pentru disciplina LIMBA ENGLEZA, candidații vor susține probă orală în specialitate, conform Anexei 6 din metodologia de mobilitate, iar punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 9 puncte din 10.

Cererile se depun la secretariatul unității în zilele 20 februarie 2020, iar proba practică/orală se va susține în data de 21 februarie 2020.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică/orală vor fi afișate în data de 21 februarie 2020, ora 16.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 24 februarie 2020.

 

  1. Etapa de transferare a personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate.

Proba practică de specialitate va consta în:

-susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului solicitat (60 puncte);

-analiza lecției susținute (20 puncte);

-verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (20 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Cererile se depun la secretariatul unității în zilele de 03 și 04 martie 2020, iar proba practică/orală se va susține în data de 05 sau 06 martie 2020. Probele practice se susțin în maximum 48 de ore de la data depunerii cererii. Clasa, subiectul și tipul lecției se stabilesc prin tragere la sorți.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică/orală vor fi afișate în data de 06 martie 2020.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 09 martie 2020.

 

  1. Etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar /schimb de posturi :

Proba practică de specialitate va consta în:

-susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului solicitat (60 puncte);

-analiza lecției susținute (20 puncte);

-verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (20 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Cererile se depun la secretariatul unității în perioada 30 – 31 martie 2020, iar proba practică/orală se va susține în perioada 01 – 02 aprilie 2020. Probele practice se susțin în maximum 48 de ore de la data depunerii cererii. Clasa, subiectul și tipul lecției se stabilesc prin tragere la sorți.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică/orală vor fi afișate în data de 02 aprilie 2020.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 03 aprilie 2020.

 

  1. Etapa de ocupare prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate:

Proba practică de specialitate va consta în:

-susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului solicitat (60 puncte);

-analiza lecției susținute (20 puncte);

-verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (20 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Pentru disciplina LIMBA ENGLEZA, candidații vor susține probă orală în specialitate, conform Anexa 6 din metodologia de mobilitate, iar punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 9 puncte din 10.

Cererile se depun la secretariatul unității în perioada 05 – 06 mai 2020, iar proba practică/orală se va susține în perioada 07 – 08 mai 2020. Probele practice se susțin în maximum 48 de ore de la data depunerii cererii. Clasa, subiectul și tipul lecției se stabilesc prin tragere la sorți.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică/orală vor fi afișate în data de 08 mai 2020.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 11 mai 2020.

 

 

DIRECTOR,

Prof. Mareş Silvia

 

____________________________________________________________________________________

NOU!  23.05.2019

Etapa de ocupare prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate:

Proba practică de specialitate va consta în:

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Pentru disciplina LIMBA ENGLEZA, candidații vor susține probă orală în specialitate, conform Anexa 6 din metodologia de mobilitate, iar punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 9 puncte din 10.

Cererile se depun la secretariatul unității până pe data de 27 mai 2019, iar proba practică/orală se va susține în data de 28 mai 2019. Clasa, subiectul și tipul lecției se stabilesc prin tragere la sorți, luni 27 mai 2019 la ora 10:00.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică/orală vor fi afișate în data de 28 mai 2019, ora 17:00.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 29 mai 2019.

 

Criteriul stabilit de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din 25.02.2019, conform art.4, al.2, lit.f din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin O.M.E.N.5460/12.11.2018, pentru eliberarea acordului directorului liceului pedagogic, necesar cadrelor didactice în vederea ocupării posturilor/ catedrelor vacante, începând cu etapa de întregire de normă didactică de predare-învățare-evaluare de la Colegiul Național Constantin Cantacuzino este obținerea a minimum 90 de puncte la proba practică, pentru toate specialitățile.

1 – Etapa de completare a normei didactice, la nivelul inspectoratului școlar:

Proba practică de specialitate va consta în:

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 18 puncte din 20.

Pentru disciplinele INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR, TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR, OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR, candidații vor susține probă practică în specialitate, conform Anexei 7 din metodologia de mobilitate, iar punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 9 puncte din 10.

Pentru disciplina LIMBA ENGLEZA, candidații vor susține probă orală în specialitate, conform Anexa 6 din metodologia de mobilitate, iar punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 9 puncte din 10.

Cererile se depun la secretariatul unității în zilele 27 și 28 februarie 2019, iar proba practică/orală se va susține în data de 28 februarie 2019.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică/orală vor fi afișate în data de 28 februarie 2019.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 28 februarie 2019.

 

2 – Etapa de transferare a personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate.

Proba practică de specialitate va consta în:

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Pentru disciplinele INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR, TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR, OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR, candidații vor susține probă practică în specialitate, conform Anexei 7 din metodologia de mobilitate, iar punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 9 puncte din 10.

Pentru disciplina LIMBA ENGLEZA, candidații vor susține probă orală în specialitate, conform Anexa 6 din metodologia de mobilitate, iar punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 9 puncte din 10.

Cererile se depun la secretariatul unității în zilele de 04 și 05 martie 2019, iar proba practică/orală se va susține în data de 06 sau 07 martie 2019. Probele practice se susțin în maximum 48 de ore de la data depunerii cererii. Clasa, subiectul și tipul lecției se stabilesc prin tragere la sorți.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică/orală vor fi afișate în data de 08 martie 2019.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 09 martie 2019.

 

3 – Etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar:

Proba practică de specialitate va consta în:

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Pentru disciplinele INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR, TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR, OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR, candidații vor susține probă practică în specialitate, conform Anexei 7 din metodologia de mobilitate, iar punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 9 puncte din 10.

Pentru disciplina LIMBA ENGLEZA, candidații vor susține probă orală în specialitate, conform Anexa 6 din metodologia de mobilitate, iar punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 9 puncte din 10.

Cererile se depun la secretariatul unității în perioada 01 – 03 aprilie 2019, iar proba practică/orală se va susține în perioada 03 – 05 aprilie 2019. Probele practice se susțin în maximum 48 de ore de la data depunerii cererii. Clasa, subiectul și tipul lecției se stabilesc prin tragere la sorți.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică/orală vor fi afișate în data de 08 aprilie 2019.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 09 aprilie 2019.

4 – Etapa de ocupare prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate:

Proba practică de specialitate va consta în:

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Pentru disciplinele INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR, TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR, OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR, candidații vor susține probă practică în specialitate, conform Anexei 7 din metodologia de mobilitate, iar punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 9 puncte din 10.

Pentru disciplina LIMBA ENGLEZA, candidații vor susține probă orală în specialitate, conform Anexa 6 din metodologia de mobilitate, iar punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 9 puncte din 10.

Cererile se depun la secretariatul unității în perioada 14 – 15 mai 2019, iar proba practică/orală se va susține în perioada 16 – 17 mai 2019. Probele practice se susțin în maximum 48 de ore de la data depunerii cererii. Clasa, subiectul și tipul lecției se stabilesc prin tragere la sorți.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică/orală vor fi afișate în data de 20 mai 2019.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 22 mai 2019.

 

Documente utile:

Cerere sustinere proba practica

Fisa de observare a lectiei

Fisa evaluare indrumare proiect didactic_completare norma

Fisa evaluare indrumare proiect didactic_transfer_pretransfer_schimb de posturi

Indicatori de autoevaluare a lectiei

Metodologia_de_mobilitate_a_personalului_didactic_pentru_anul_scolar_2019-2020_

Procedura mobilitate 2020

Criterii acord director liceu pedagogic