NOU 17.02.2021

Informații cu privire la eliberarea acordului directorului liceului pedagogic

Criteriul stabilit de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din 11.01.2021, conform art.4, al.2, lit.f din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5991/11.11.2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru eliberarea acordului directorului liceului pedagogic, necesar cadrelor didactice în vederea ocupării posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete, constituite din disciplinele care se regăsesc în anexa la O.M.E.C. nr. 4812/2020, de la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște se realizează în baza, este obținerea a minimum 90 de puncte la proba practică.

1. Etapa de completare a normei didactice, la nivelul inspectoratului școlar:

Proba practică de specialitate va consta în verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (100 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte.

Cererile se depun la secretariatul unității în data de 19 februarie 2021, iar proba practică se va susține în data de 22 februarie 2021, până la ora 12.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică vor fi afișate în data de 22 februarie 2021.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 22 februarie 2021.

2. Etapa de transferare a personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate/ restructurarea rețelei școlare.

Proba practică de specialitate va consta în:

-susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului solicitat (60 puncte);

-analiza lecției susținute (20 puncte);

-verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (20 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Cererile se depun la secretariatul unității în zilele de 02, 03, respectiv 08 martie 2021, iar proba practică se va susține în data de 04, 05, respectiv 10 martie 2021. Probele practice se susțin în maximum 48 de ore de la data depunerii cererii, conform programării. Clasa, subiectul și tipul lecției se stabilesc prin tragere la sorți.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică vor fi afișate în data de 11 martie 2021.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 11 martie 2021.

3. Etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar/ schimb de posturi:

Proba practică de specialitate va consta în:

-susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului solicitat (60 puncte);

-analiza lecției susținute (20 puncte);

-verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (20 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Cererile se depun la secretariatul unității în perioada 05- 07 aprilie 2021, iar proba practică se va susține în perioada 07 – 09 aprilie 2021. Probele practice se susțin în maximum 48 de ore de la data depunerii cererii, conform programării. Clasa, subiectul și tipul lecției se stabilesc prin tragere la sorți.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică vor fi afișate în data de 12 aprilie 2021.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 13 aprilie 2021.

4. Etapa de ocupare prin concurs național a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate:

Proba practică de specialitate va consta în:

-susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului solicitat (60 puncte);

-analiza lecției susținute (20 puncte);

-verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (20 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Cererile se depun la secretariatul unității în perioada 10 – 12 mai 2021, iar proba practică se va susține în perioada 12 – 14 mai 2021. Probele practice se susțin în maximum 48 de ore de la data depunerii cererii, conform programării. Clasa, subiectul și tipul lecției se stabilesc prin tragere la sorți.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică vor fi afișate în data de 17 mai 2021.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 17 mai 2021.

Documente utile:

Cerere pentru susținerea probei practice în vederea obținerii acordului directorului de liceu pedagogic 2021

Fisă de observare a lecției

Fisă de evaluare a capacității de îndrumare a proiectării didactice

Indicatori de (auto)evaluare a lecției

DIRECTOR,

Prof. Mareş Silvia

REZULTATE OBȚINUTE LA PROBA PRACTICĂ PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DIRECTORULUI DE LICEU PEDAGOGIC

de către candidații care participă la concursul național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate, sesiunea 2020

Nr. crt. Numele și prenumele Disciplina Rezultat
1. POROJAN G. LUCIA-THEODORA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ADMISĂ
2. SORESCU A. VASILICA GEOGRAFIE RESPINSĂ
3. BURTOIU I. IONUȚ GEOGRAFIE ADMIS

Notă:

*Punctajele obținute la proba practică au fost trimise candidaților pe e-mail-ul specificat în formularul de înscriere.

**Candidatul care a obținut admis la proba practică primește acorul directorului liceului pedagogic pentru ocuparea catedrei pe perioadă nedeterminată/ determinată, conform Listei posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete.

*** Acordul directorului liceului pedagogic va fi avizat de inspectorul şcolar care coordonează activitatea liceelor pedagogice, conform precizărilor art. 4, al. 2, litera f din Metodologie.

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR  INSCRIȘI PE DATA DE 9.06.2020

 ÎN VEDEREA SUSȚINERII PROBEI PRACTICE PENTRU ETAPA  DE  OCUPARE  PRIN CONCURS NATIONAL A POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE

 

  1. SUSȚINEREA LECȚIEI DEMONSTRATIVE
Nr. crt. Nume și prenume candidat Disciplina Clasa Titlul lecției Tipul lecției  Data/ Ora
1.  SORESCU A. VASILICA Geografie XI A Sistemul economic și sistemul geopolitic mondial Recapitulare și sistematizare  11.06.2020

10,00-10,40

2. BURTOIU I. IONUȚ Geografie XI B Sistemul economic și sistemul geopolitic mondial Recapitulare și sistematizare  11.06.2020

11,00-11,40

  1. ANALIZA LECȚIEI DEMONSTRATIVE SUSȚINUTE
Nr. crt. Nume și prenume candidat Disciplina Clasa Titlul lecției Tipul lecției Data/Ora
1.  SORESCU A. VASILICA Geografie XI A Sistemul economic și sistemul geopolitic mondial Recapitulare și sistematizare 11.06.2020

10,45-11,00

2. BURTOIU I. IONUȚ Geografie XI B Sistemul economic și sistemul geopolitic mondial Recapitulare și sistematizare 11.06.2020

11,45-12,00

  • VERIFICAREA PROIECTULUI  DIDACTIC  SE VA REALIZA ÎN INSTITUȚIE, CU SUPRAVEGHERE VIDEO, IN INTERVALUL 13,00-13,50;

 PREZENTAREA CONCLUZIILOR SE VA REALIZA IN SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ , CONFORM URMĂTORULUI GRAFIC:

Nr. crt. Nume și prenume candidat  Data/ Ora
1.  SORESCU A. VASILICA 11.06.202013,50-14,05
2. BURTOIU I. IONUȚ 11.06.202014,05-14,20

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR  INSCRIȘI PE DATA DE 8.06.2020

 ÎN VEDEREA SUSȚINERII PROBEI PRACTICE PENTRU ETAPA DE  OCUPARE  PRIN CONCURS NATIONAL A POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE

  1. SUSȚINEREA LECȚIEI DEMONSTRATIVE
Nr. crt. Nume și prenume candidat Disciplina Clasa Titlul lecției Tipul lecției Data /Ora
1. Porojan G. Lucia-Theodora Limba și literatura română XID Curente culturale și literare la sfârșitul secolului al XIX-lea- începutul secolului al XX-lea-Realismul Recapitulare și sistematizare  10.06.2020

11,00-11,40

  1. ANALIZA LECȚIEI DEMONSTRATIVE SUSȚINUTE
Nr. crt. Nume și prenume candidat Disciplina Clasa Titlul lecției Tipul lecției Data /Ora
1. Porojan G. Lucia-Theodora Limba și literatura română XID Curente culturale și literare la sfârșitul secolului al XIX-lea- începutul secolului al XX-lea-Realismul Recapitulare și sistematizare 10.06.2020 11,45-12,00
  • VERIFICAREA PROIECTULUI  DIDACTIC  SE VA REALIZA ÎN INSTITUȚIE, CU SUPRAVEGHERE VIDEO, IN INTERVALUL 12,30-13,20; PREZENTAREA CONCLUZIILOR SE VA REALIZA IN SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ , CONFORM URMĂTORULUI GRAFIC:
Nr. crt. Nume și prenume candidat Data /Ora
1.  Porojan Teodora 10.06.2020                           13, 20-13,35

REZULTATE OBȚINUTE LA PROBA PRACTICĂ

PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DIRECTORULUI DE LICEU PEDAGOGIC PENTRU PRETRANSFER 

Nr. crt. Numele și prenumele Postul/ catedra Rezultat
1. Safta H. Elena- Daniela Limba și literatura română RESPINS
2. Mihai V.Cristina- Florina Limba și literatura română RESPINS

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR  ÎNSCRIȘI PE DATA DE 1.06.2020

 ÎN VEDEREA SUSȚINERII PROBEI PRACTICE PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DIRECTORULUI DE LICEU PEDAGOGIC PENTRU PRETRANSFER 

 1.SUSȚINEREA LECȚIEI DEMONSTRATIVE

Nr. crt. Nume și prenume candidat Disciplina Clasa Titlul lecției Tipul lecției Data/ ora
1.  Safta H. Elena- Daniela Limba și literatura română

XI C

Curente culturale și literare la sfârșitul secolului al XIX-lea- începutul secolului al XX-lea-Romantismul Recapitulare și sistematizare 03.05.2020

11,00-11,40

2. Mihai V.Cristina- Florina Limba și literatura română

XI D

Curente culturale și literare la sfârșitul secolului al XIX-lea- începutul secolului al XX-lea-Romantismul Recapitulare și sistematizare 03.05.2020

12,00-12,40

2. ANALIZA LECȚIEI DEMONSTRATIVE SUSȚINUTE

Nr. crt. Nume și prenume candidat Disciplina Clasa Titlul lecției Tipul lecției Data/ ora

1.

Safta H. Elena- Daniela Limba și literatura română

XI C

Curente culturale și literare la sfârșitul secolului al XIX-lea- începutul secolului al XX-lea-Romantismul Recapitulare și sistematizare 03.05.2020

11,45-12,00

2.

Mihai V.Cristina- Florina Limba și literatura română

XI D

Curente culturale și literare la sfârșitul secolului al XIX-lea- începutul secolului al XX-lea-Romantismul Recapitulare și sistematizare 03.05.2020

12,45-13,00

3. VERIFICAREA PROIECTULUI  DIDACTIC  SE VA REALIZA ÎN INSTITUȚIE, CU SUPRAVEGHERE VIDEO, IN INTERVALUL 14,00-14,50; PREZENTAREA CONCLUZIILOR SE VA REALIZA IN SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ , CONFORM URMĂTORULUI GRAFIC:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Data/ ora

1.

Safta H. Elena- Daniela 03.05.202014,50-15,05

2.

Mihai V.Cristina- Florina 03.05.202015,05-15,20

NOU 29.05.2020

Informații cu privire la eliberarea acordului directorului liceului pedagogic

  • Etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar /schimb de posturi :

Proba practică de specialitate va consta în:

-susţinerea unei lecţii demonstrative on-line, sincron, cu durata de 40 de minute, în specialitatea postului solicitat (60 puncte);

-analiza lecției susținute (20 puncte);

-verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (20 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Înregistrarea cererilor, însoţite de documentele justificative, se poate realiza  prin completarea unui formular de înscriere sau transmiterea unei cereri pe adresa de e-mail / adresa poștală a unității de învățământ (cu confirmare de primire), în perioada 1-2 iunie 2020.

Programarea susținerii probei practice de către candidați va fi afișată zilnic, în perioada de înscriere, la ora 20:00. Se vor afișa: data și ora susținerii, clasa (profil, specializare), subiectul, tipul lecției. Proba practică se va susține în cel mult 48 de ore de la momentul înscrierii.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică/orală vor fi afișate în data de 04 iunie 2020.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 04 iunie 2020.

  • Etapa de ocupare prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate:

Proba practică de specialitate va consta în:

-susţinerea unei lecţii demonstrative on-line, sincron, cu durata de 40 de minute, în specialitatea postului solicitat (60 puncte);

-analiza lecției susținute (20 puncte);

-verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (20 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Înregistrarea cererilor, însoţite de documentele justificative, se poate realiza  prin completarea unui formular de înscriere sau transmiterea unei cereri pe adresa de e-mail / adresa poștală a unității de învățământ (cu confirmare de primire), în perioada 8-9 iunie 2020.

Programarea susținerii probei practice de către candidați va fi afișată zilnic, în perioada de înscriere, la ora 20:00. Se vor afișa: data și ora susținerii, clasa (profil, specializare), subiectul, tipul lecției. Proba practică se va susține în cel mult 48 de ore de la momentul înscrierii.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică/orală vor fi afișate în data de 11 iunie 2020.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 12 iunie 2020.

Pentru ocuparea catedrei rezervate la disciplina LIMBA ENGLEZA, candidații vor susține probă orală în specialitate, conform Anexei 6 din metodologia de mobilitate, iar punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 9 puncte din 10.

Consiliul de administraţie a aprobat, în şedinţa din 29.05.2020, Procedura operațională privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2020-2021 și anexele (Fișa de observare a lecției cu descriptorii de analiză și evaluare, Grila cu indicatorii pentru auto(evaluarea) activității și Fișa de evaluare a capacității de îndrumare a proiectării didactice), în conformitate art.4, al.2, lit.f din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR,

Prof. Mareş Silvia

Cerere pentru susținerea probei practice în vederea obținerii acordului directorului de liceu pedagogic 2020

Documente utile:

Fisa de observare a lectiei

Fisa indrumare proiect

Indicatori de autoevaluare

Procedura mobilitate 2020_revizia a V-a