În curs de actualizare pentru anul școlar 2020 – 2021.

  • 3 clase pregătitoare:

2 clase învățământ tradițional,  50 locuri;

1 clasă alternativa Step by Step, 25 locuri;

  • 2 clase a V-a – 60 locuri
  • 6 clase învățământ liceal:

-profil pedagogic: 2 clase specializarea învățători-educatoare – 56 locuri

-profil uman:  1 clasă specializarea filologie, bilingv engleză – 28 locuri,

1 clasă specializarea științe sociale – 28 de locuri.

-profil real: 1 clasă specializarea matematică – informatică – 28 de locuri,

1 clasă  specializarea științe ale naturii, bilingv engleză –  28 de locuri.