DIGITAL COMPETENCE IN ACTION 2017-2020

Art Nouveau - Art Renouveau 2014-2017

Improving teaching process by innovative methods and parents collaboration 2016 - 2017

Formare iniţială şi continuă într-o şcoală pedagogică europeană 2016 - 2018

EUROSTRONOMIA 2017 - 2020