Acord pedagogic pentru anul școlar 2024-2025

Informații cu privire la eliberarea acordului directorului liceului pedagogic, necesar cadrelor didactice în vederea ocupării posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete, începând cu etapa de completare de normă didactică de predare.

Solicitanţii, inclusiv cadrele didactice titulare, trebuie să prezinte în perioadele de înscriere şi de verificare a dosarelor/validare a fişelor de înscriere la aceste etape, acordul directorului liceului pedagogic eliberat în baza criteriilor stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, specializările învățător-educatoare și educator-puericultor, constituite din disciplinele care se regăsesc în Anexa nr. 2 la Regulamentul-cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4812/2020.

Acordul directorului liceului pedagogic, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat, este avizat de inspectorul şcolar care coordonează activitatea liceelor pedagogice.

Criteriul stabilit de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din 30.01.2024, conform art. 4, alin. (2), lit. f) din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2024-2025, aprobată prin O.M.E. nr. 6877/2023, este obținerea a minimum 90 de puncte la proba practică ce va consta în:

  • susținerea unei lecții demonstrative de specialitate, cu ponderea de 60% din punctajul maxim de 100 de puncte;
  • analiza/autoevaluarea lecției susținute, cu ponderea de 20% din punctajul maxim de 100 de puncte;
  • analiza unui proiect didactic elaborat de un elev de clasa a XI-a, profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, în specialitatea postului vizat, cu ponderea de 20% din punctajul maxim de 100 de puncte.

Pentru informarea cadrelor didactice interesate, procedura de mobilitate și instrumentele de evaluare se regăsesc pe site-ul colegiului, la adresa https://colegiul-cantacuzino.ro/acord-pedagogic/

Calendarul eliberării acordului directorului liceului pedagogic, necesar cadrelor didactice în vederea ocupării posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete, începând cu etapa de completare de normă didactică de predare.

CERERE pentru obținerea acordului directorului liceului pedagogic

INDICATORI DE (AUTO)EVALUARE A LECȚIEI

FIȘĂ DE EVALUARE A CAPACITĂȚII DE ÎNDRUMARE A PROIECTĂRII DIDACTICE

FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI pentru obținerea acordului directorului liceului pedagogic, pentru toate etapele de mobilitate

 

Acord pedagogic pentru anul școlar 2023-2024

Rezultate contestații proba practică, 15.05.2023

Rezultate probă practică, 12.05.2023

Rezultate proba practică, 23.03.2023

Rezultate proba practică, 24.03.2023

 

Criteriul stabilit de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din 11.01.2023, conform art.4, al.2, lit.f din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023-2024, aprobată prin O.M.E. nr. 6218/09.11.2022, este obținerea a minimum 90 de puncte la proba practică care va consta în:

– susținerea unei lecții demonstrative de specialitate, cu ponderea de 60% din punctajul maxim de 100 de puncte;

– analiza/autoevaluarea lecției susținute, cu ponderea de 20% din punctajul maxim de 100 de puncte;

– analiza unui proiect didactic elaborat de un elev de clasa a XI-a, profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, în specialitatea postului vizat, cu ponderea de 20% din punctajul maxim de 100 de puncte.

Pentru informarea cadrelor didactice interesate, procedura de mobilitate și instrumentele de evaluare se regăsesc pe site-ul colegiului, la adresa https://colegiul-cantacuzino.ro/personal/mobilitate-personal-didactic/ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR PROBE PRACTICE

  1. Etapa de completare a normei didactice de predare a personalului didactic la nivelul inspectoratului şcolar/transferare a personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ:
NR. CRT. ACTIVITATE TERMEN
1. Depunerea cererilor la secretariatul unității 20-21 februarie 2023
2. Susținerea probei practice 22-23 februarie 2023
3. Afișarea rezultatelor 23 februarie 2023
4. Soluționarea contestațiilor 24 februarie 2023
5. Afișarea rezultatelor finale 24 februarie 2023
6. Emiterea și eliberarea acordului 27 februarie 2023
  1. Etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar/ pretransfer prin schimb de posturi:
NR. CRT. ACTIVITATE TERMEN
1. Depunerea cererilor la secretariatul unității 21-22 martie 2023
2. Susținerea probei practice 23-24 martie 2023
3. Afișarea rezultatelor 24 martie 2023
4. Soluționarea contestațiilor 27 martie 2023
5. Afișarea rezultatelor finale 27 martie 2023
6. Emiterea și eliberarea acordului 28 martie 2023
  1. Etapa de ocupare prin concurs național a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate:
NR. CRT. ACTIVITATE TERMEN
1. Depunerea cererilor la secretariatul unității 8, 9, 10 mai 2023
2. Susținerea probei practice 10, 11, 12 mai 2023
3. Afișarea rezultatelor 12 mai 2023
4. Soluționarea contestațiilor 15 mai 2023
5. Afișarea rezultatelor finale 15 mai 2023
6. Emiterea și eliberarea acordului 16 mai 2023
  1. Etapa de detașare:
NR. CRT. ACTIVITATE TERMEN
1. Depunerea cererilor la secretariatul unității 8, 9, 10 mai 2023
2. Susținerea probei practice 10, 11, 12 mai 2023
3. Afișarea rezultatelor 12 mai 2023
4. Soluționarea contestațiilor 15 mai 2023
5. Afișarea rezultatelor finale 15 mai 2023
6. Emiterea și eliberarea acordului 16 mai 2023

 

Procedura operationala privind mobilitatea personalului didactic de predare_revizia 11_02.02.2022

 

Anexa 1a) Cerere mentinere peste varsta de 65 de ani

Anexa 1b) cerere acord director liceu pedagogic

Anexa 2 Indicatori de (auto)evaluare a lectiei

Anexa 3 Fisa de evaluare indrumare proiect

Anexa 4a) Fisa de observare a lectiei_mentinere in activitate

Anexa 4b) Fisa de observare a lectiei_acord director liceu pedagogic

Anexa 6 Lista disciplinelor care necesita acordul directorului liceului pedagogic

 

 

DIRECTOR,

Prof. Mareş Silvia