• profil umanist, specializarea filologie-bilingv engleză/ științe sociale
  • profil real, specializarea matematică-informatică/ științe ale naturii-bilingv engleză

 

3 iulie 2017         – afișarea listei candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și a linkului de internet unde se afișează ierahia județeană;

3-6 iulie 2017     – completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a, părinții acestora, asistați de către diriginți; elevii care nu au susținut probe de aptitudini/ de verificare a cunoștințelor de limbă modernă nu pot trece în fișa cu opțiuni coduri corespunzătoare claselor care necesită acest tip de probă;

Cum funcţionează programul de repartizare computerizată?

 

După ce toţi elevii au fost introduşi în sistem, se face o clasificare în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
Calculatorul parcurge această listă de la cea mai mare medie către cea mai mică.

Programul merge la fişa elevului şi citeşte codul primei opţiuni.  Apoi caută în lista liceelor la pagina cu codul corespunzător primei opţiuni a elevului. Dacă găseşte un loc liber, scrie numele elevului şi trece mai departe la următorul elev. Dacă nu există loc liber, trece la următoarea opţiune din fişa de înscriere a elevului. De aici se repetă procedeul descris.

ATENȚIE! Dacă, după parcurgerea tuturor opţiunilor din fişa unui elev, acesta nu a fost repartizat în niciuna dintre liste, el este scos din sistem şi va participa la repartizare în cea de-a doua etapă. Din acest motiv este foarte important ca opţiunile să fie suficiente, dar şi realiste. Cu cât media de admitere este mai mica, cu atât numărul opțiunilor din fișă trebuie să fie mai mare.

4-7 iulie 2017     – verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date;

12 iulie 2017       – repartizarea computerizată în învățământul liceal;

13 iulie 2017       – afișarea listei cu repartizarea absolvenților claselor a VIII-a la licee;

13-17 iulie 2017depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde au fost repartizați candidații.