• profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare

3 iulie 2017 – validarea de către comisia județeană a listei candidaților admiși și afișarea listei la avizierul unității de învățământ și pe site-ul colegiului www.colegiul-cantacuzino.ro;
4 iulie 2017 – comunicarea cu secretariatul unității de proveniență în vederea completării fiselor de înscrierea de către candidații care nu au fost admiși.

Elevii admiși la profilul pedagogic nu mai participă la admiterea computerizată.
Elevii care nu au fost admisi trebuie sa completeze fisa de inscriere in vederea participarii la admiterea computerizata,

În cazul în care, după afișarea listei candidaților admiși la profilul pedagogic, există candidați admiși care doresc să renunțe la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, vor depune o cerere scrisă, adresată conducerii unității prin care solicită aceasta.