Rezultate finale selecție

Rezultate la contestații

Rezultate selecție

 

 

APEL DE SELECȚIE

a elevilor/cadrelor didactice în vederea participării la activitățile de mobilitate din cadrul proiectului

 Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-SCH-000055763 Blend Tap-Swipe-Pinch

 

Beneficiar: Colegiul Național Pedagogic Constantin Cantacuzino Târgoviște
Durata proiectului: 15 luni
Perioada de implementare: 01.06.2022  -31.08.2023

Obiectivul proiectului

Dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor pentru optimizarea procesului didactic, în contextul pandemic și   post-pandemic

Mobilitate personal didactic și elevi

– job shadowing, 3 fluxuri, 5 zile, 6 profesori, 9 elevi* (cu câte un însoțitor selectat din echipa personalului didactic auxiliar

         □   Flux 1 – elevi gimnaziu, Veliko Tarnovo, Bulgaria (GREEN TRAVEL)

         □   Flux 2 – elevi primar, Mersin, Turcia

         □   Flux 3 – elevi liceu, Lorca, Spania

*3 elevi cu mai puține oportunități

Cursuri de formare pentru profesori                      

9 profesori la trei cursuri de formare (cursuri oferite de profesioniști, pe baza unui program de învățare predefinit și a rezultatelor învățării, cu durata de 6 zile)

Criterii de selecție elevi:

 • Elevi NON-VET (de la alte profiluri decât matematică-informatică sau pedagogic)
 • Competențe digitale 
 • Competențe de comunicare în limba engleza 

Probe: – test scris limba engleză  (70 puncte) 

– probă orală limba engleză (30 puncte)

– probă practică – competențe digitale (100 puncte)

Criterii de evaluare:

 • Cunoștințe de tehnoredactare, editare media, experiență în navigare online, utilizare aplicații (100 puncte)
 • Exprimarea în limba engleză (15 puncte)
 • Interacțiunea în limba engleză (15 puncte)
 • Întelegerea textului citit și verificarea  cunoștințelor de limba engleză (70 puncte)

Criterii de selecție profesori:

 • Competențe de comunicare în limba engleză 

Probe:

 •  job shadowing 

– completare fișă de observare a lecției pe baza unui videoclip vizionat (100 puncte) 

– evaluarea CV-ului  (30 puncte)

– evaluarea scrisorii de intenție  (30 puncte)

Criterii de evaluare:

 • Întelegerea textului vizionat 
 • stagiu de formare 

– test scris limba engleză  (70 puncte) 

– probă orală limba engleză (30 puncte)

– evaluarea CV-ului  (30 puncte)

– evaluarea scrisorii de intenție  (30 puncte)

Criterii de evaluare:

 • Exprimarea în limba engleză (15 puncte)
 • Interacțiunea în limba engleză (15 puncte)
 • Întelegerea textului citit și verificarea  cunoștințelor de limba engleză (70 puncte)
 • însoțitori elevi (personal didactic auxiliar) 

– evaluarea CV-ului  (30 puncte)

– evaluarea scrisorii de intenție  (50 puncte)

Înscrierea candidaților

Înscrierea profesorilor la testarea de selecție se face în perioada stabilită prin completarea unei cereri (Anexa 2), a CV-ului personal în format Europass,  a unei scrisori de intenție în format Europass în care isi motiveaza dorinta de participare la mobilitate, competențele care îl recomandă și nevoile de dezvoltare personală și a unei declarații de angajament (Anexa 3) disponibile pe site-ul unității  de învățământ, conform calendarului. 

Înscrierea personalului didactic de predare/ personalului didactic auxiliar pentru rolul de  însoțitori se face în perioada stabilită prin completarea unui dosar ce va contine: cerere de înscriere (anexa 8), CV-ul personal în format Europass, scrisoare intenție în format Europass în care își motivează dorința de participare la mobilitate și competențele care îi  recomandă.

Înscrierea elevilor (non-vet) la testarea de selecție se face în perioada stabilită, de către părintele/ tutorele/  reprezentantul legal al elevului, prin completarea unei cereri (Anexa 4), a unei scrisori de intenție în care isi motiveaza dorinta de participare la mobilitate, competențele care îl recomandă și nevoile de dezvoltare personală, a unui acord scris al părintelui (Anexa 5), a unei declarații de angajament din partea părintelui (Anexa 6) și a unei declarații de angajament din partea elevului (Anexa 7) disponibile pe site-ul unității  de învățământ, conform calendarului.

Selecția elevilor se face respectând principiul incluziunii si egalitatii de sanse. În grupul tinta de 9 elevi ( 3 invatamant primar, 3 invatamant gimnazial, 3 invatamant liceal) vor fi incluși elevi din categorii dezavantajate (proporțional cu numărul acestora raportat la numărul total al elevilor din grupul  țintă – 33%) dintre care 3 sunt locurile pentru elevii din grupuri vulnerabile ( cate unul pentru fiecare mobilitate). Aceștia vor adăuga la dosarul de înscriere dovada apartenentei la grupul vulnerabil.  

Calendar:

 • Marți, 06.09.2022 – Joi, 08.09.2022 – depunere dosar inscriere la secretariatul CNPCC
 • Luni, 12.09.2022, ora 12.00 – Limba engleză (scris)

     ora 13.00 – Limba engleză (oral)

                                ora 14.00 – Proba practica de comptetențe digitale

 • Miercuri, 14.09.2022, ora 12.00 – afișarea rezultatelor

               orele 12.00-16.00 – depunerea contestațiilor

 • Joi, 15.09.2022  ora 12.00 – afișarea rezultatelor finale

 

Anexa 2 Cerere inscriere selectie profesor

Anexa 3 declaratie – angajament profesor

Anexa 4 cerere inscriere selectie elev

anexa 5 acord parinte

Anexa 6 declaratie angajament parinte

Anexa 7 declaratie angajament

Anexa 8 cerere participare profesori

 

 

Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-SCH-000055763

Blend Tap-Swipe-Pinch

 

Beneficiar: Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgoviște

Durata proiectului: 15 luni

Perioada de implementare: 01.06.2022  -31.08.2023

Echipa de proiect

 • Coordonator: Tomescu Raluca-Veronica
 • Secretar: analist informatician – Cojocărelu Mihai Dănuț
 • Asistent operațional mobilități I: Duțu-Runceanu Angelica-Cristina
 • Asistent operațional mobilități II: Miricioiu Carmen Alexandra
 • Asistent operațional mobilități III: Văsii Elenuța
 • Responsabil comunicare internă și externă: Buzăianu Elena Emanuela
 • Responsabil selecție: Dragomir Elena
 • Responsabil pregătire: Sorescu Florina
 • Responsabil organizare și monitorizare mobilități: Mareș Silvia
 • Responsabil diseminare și exploatare a rezultatelor: Catrina Gabriela Florica
 • Responsabil raportare și evaluare: Codreanu Camelia

Obiectivul Proiectului

Dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor pentru optimizarea procesului didactic, în contextul pandemic și   post-pandemic

Mobilitate personal didactic și elevi

– job shadowing, 3 fluxuri, 5 zile, 6 profesori, 9 elevi* (cu câte un însoțitor selectat din echipa personalului didactic auxiliar

□   Flux 1 – elevi gimnaziu, Veliko Tarnovo, Bulgaria (GREEN TRAVEL)

□   Flux 2 – elevi primar, Mersin, Turcia

□   Flux 3 – elevi liceu, Lorca, Spania

*3 elevi cu mai puține oportunități

Cursuri de formare pentru profesori                      

9 profesori la trei cursuri de formare (cursuri oferite de profesioniști, pe baza unui program de învățare predefinit și a rezultatelor învățării, cu durata de 6 zile)

Curs 1 – Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools

Obiectiv: facilitarea învățării prin integrarea dispozitivelor mobile (laptop, tabletă, smartphone) în lecții, pentru a gestiona grupurile de elevi și pentru a încuraja colaborarea.

Conținuturi:

 • utilizări și funcții ale aplicațiilor educaționale;
 • sala de clasă eSafe;
 • alfabetizare digitală;
 • utilizarea internetului/ a Social Media sigur și responsabil – probleme etice .

Competențe-cheie: competențe civice; competențe digitale; competențe personale, sociale și de învățare

Grup-țintă: 3 cadre didactice (învățământ primar, gimnazial, liceal)

 

Curs 2 – Game-Based Learning and Gamification in the Classroom

Obiectiv: eficientizarea învățării prin integrarea jocului în  lecții

Conținuturi:

 • învățare pe baza jocurilor create de profesor (jocuri tradiționale, de rol, LEGO, video, digitale)
 • activitate complexă de integrare a diferitelor domenii: tehnologie, sociologie, psihologie, arte, comunicare

Competențe-cheie: competențe civice; competențe digitale; competențe personale, sociale și de învățare

Grup-țintă: 3 cadre didactice (învățământ primar, gimnazial, liceal)

 

Curs 3 – Blended Learning: Connecting Remote and Face-to-Face Teaching

Obiectiv: eficientizarea învățării prin activități mixte – față în față și la distanță – facilitate de tehnologie

Conținuturi:

 • cunoștințele necesare contextului actual, de predarea tip blended learning;
 • proiectarea lecțiilor integrând instrumente și strategii, cu efecte pozitive asupra experienței de lucru și profesional

Competențe-cheie: competențe digitale; competențe personale, sociale și de învățare

Grup-țintă: 3 cadre didactice (învățământ primar, gimnazial, liceal)

 

Selecție participanți

Perioadă înscriere: 6-8 septembrie 2022

Documente înscriere:

 • Personal didactic

□ cerere-tip de înscriere

□ CV Europass

□ scrisoare de intenție

 • Elevi

□ cereri-tip de înscriere

□ scrisoare de intenție

□ acord scris ala părintelui

□ declarații de angajament părinte și elev

Documentele vor fi depuse la secreteriatul colegiului

Evaluare:

 • job shadowing

– completare fișă de observare a lecției pe baza unui videoclip vizionat (100 puncte)

– evaluarea CV-ului  (30 puncte)

– evaluarea scrisorii de intenție  (30 puncte)

 • stagiu de formare

– test scris limba engleză  (70 puncte)

– probă orală limba engleză (30 puncte)

– evaluarea CV-ului  (30 puncte)

– evaluarea scrisorii de intenție  (30 puncte)

 • însoțitori elevi (personal didactic auxiliar)

– evaluarea CV-ului  (30 puncte)

– evaluarea scrisorii de intenție  (50 puncte)

 • elevi

– test scris limba engleză  (70 puncte)

– probă orală limba engleză (30 puncte)

– probă practică – competențe digitale (100 puncte)

Pregătirea participanților

 • Pregătirea pedagogică și de specialitate (pentru toți participanții)

CÂT? ——-> 2 ore

CÂND? —-> săptămâna ulterioară perioadei de selecție

CINE?——> asistent operațional mobilități

 • Pregătirea lingvistică (pentru toți participanții)

CÂT? ——-> 10 ore

CÂND? —-> după selecție

CINE? —–> profesori de limbă engleză

 • Pregătirea culturală (pentru toți participanții)

CÂT? ——-> 2 ore

CÂND? —-> săptămâna premergătoare mobilității

CINE? —–> profesori de istorie/geografie

 

Diseminarea și exploatarea rezultatelor în școală     

ACTIVITĂȚI

 • Informări privind obiectivele și activitățile proiectului
 • Multiplicarea experiențelor acumulate în mobilități
 • Exploatarea, în cadrul comisiilor metodice, a exemplelor de bună practică acumulate

INDICATORI DE REALIZARE

 • Materiale de informare publicate pe site-ul/blogul școlii
 • Jurnal virtual
 • Ateliere de formare

DISEMINAREA ȘI EXPLOATAREA REZULTATELOR         

ACTIVITATE, NIVEL LOCAL ȘI REGIONAL

 • Diseminarea experiențelor de succes ale activităților proiectului

INDICATORI DE REALIZARE

 • Articole și comunicate de presă publicate în mass-media locală
 • Prezentări în cadrul activităților metodice județene
 • Articol publicat/ un material prezentat în cadrul unei activități regionale sau județene

ACTIVITATE, NIVEL NAȚIONAL/INTERNAȚIONAL

 • Diseminarea rezultatelor proiectului

INDICATOR DE REALIZARE

 • 1 un material prezentat în cadrul unui simpozion național/internațional

 

Raportare și evaluare

Instrumente:

 • Chestionare
 • Lista de verificare
 • Discuții de grup
 • Raport de evaluare a impactului – soft
 • Fișă de observare a lecțiilor susținute
 • Fișă de observare sistematică a comportamentului
 • Ghid al evidențelor
 • Chestionar de evaluare finală
 • Statistici comparative
 • Raport de evaluare finală