Proiectul ”Digital Competence in Action” (Competențele digitale în acțiune)

       

        Proiectul ”Digital Competence in Action” (Competențele digitale în acțiune) cu o durată de 3 ani (2017 – 2020), în parteneriat cu 16 instituții din Regatul Unit al Marii Britanii, România și Spania, dintre care 2 sunt autorități regionale ca și ISJ.

         Partenerii locali atrași în proiect sunt:
–  Casa Corpului Didactic Dâmbovița,
–  Colegiul National “Constantin Cantacuzino” – Târgoviște,
–  Școala Gimnazială ”Șerban Cioculescu” – Găești,
–  Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” – Târgoviște și
–  Asociatia NEWPROJECTS.

Scopul acestui proiect este de a îmbogăți formarea elevilor în privința pregătirii lor pentru piața muncii, prin crearea și integrarea resurselor digitale. În același timp se urmărește oferirea de oportunități de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice și de a le pregăti pe deplin pentru activitatea la clasă, ca și pentru propria lor carieră profesională.
Totodată, ne propunem să pregătim părinții și membrii comunității mai largi, prin implicarea activă a acestora în activitățile planificate. Ne propunem să satisfacem nevoile individuale ale țărilor participante, asigurându-ne, în același timp, că sunt îndeplinite prioritățile UE.

Inspectori pentru proiecte educaționale și programe europene,

Prof. GROZA CRISTINA
Prof. STANCU VALENTIN