Nr. 85/02.11.2018

ANUNŢ INTENŢIE

SE DESCHIDE COMPETIŢIA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ECHIPAMENTE IT SI PERIFERICE ȊN CADRUL PROIECTULUI POCU/138/4.1/COD SMIS 112479 EU-SPER- dezvoltarea integrata a comunitatii marginalizate „ROMLUX”

PROIECTUL  ESTE FINANŢAT PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2021.

PROCEDURA:

ACHIZIŢIE DIRECTĂ, în ziua de 13.11.2018  PENTRU CONTRACTUL DE ECHIPAMENTE   IT  ŞI   PERIFERICE.

ATRIBUIREA CONTRACTELOR SE FACE OFERTANȚILOR  CU „PREŢUL CEL MAI SCĂZUT”,  RESPECTÂND CERINŢELE TEHNICE ŞI CANTITATIVE.

OFERTELE POT FI TRANSMISE LA ADRESA : Str. GEORGE CAIR, NR. 3, Târgovişte.

SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU APARATURA

Nr. crt. Denumire produs Caracteristici tehnice Cantitate
1 Laptop Notebook , Intercore i5, 15,6 inch, full HD, video dedicat, 8GB RAM, Wlan 802.11 Ac(2×2), bluetooth 4.1, baterie 3 celule, Tastarura wireles si mouse wireles.

 

2 buc

Coordonator implementare,                                                  Responsabil financiar,

    Dir., prof. Silvia Mareş                                                      ec. Cracea Carmen   

 

____________________________________________________________________________

 Nr. 86/02.11.2018

ANUNŢ INTENŢIE

SE DESCHIDE COMPETIŢIA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ABONAMENT PENTRU SERVICIILE DE TELEFONIE MOBILA ȊN CADRUL PROIECTULUI POCU/138/4.1/COD SMIS 112479 EU-SPER- dezvoltarea integrata a comunitatii marginalizate „ROMLUX”

PROIECTUL  ESTE FINANŢAT PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2021.

PROCEDURA:

ACHIZIŢIE DIRECTĂ, în ziua de 14.11.2018  PENTRU CONTRACTUL DE SERVICII DE TELEFONIE MOBILA.

ATRIBUIREA CONTRACTELOR SE FACE OFERTANȚILOR  CU „PREŢUL CEL MAI SCĂZUT”,  RESPECTÂND CERINŢELE TEHNICE ŞI CANTITATIVE.

OFERTELE POT FI TRANSMISE LA ADRESA: Str. GEORGE CAIR, NR. 3, Târgovişte.

SPECIFICAŢII TEHNICE

Nr. crt. Denumire servicii Caracteristici tehnice Cantitate
1 Telefonie mobila  – pachet abonamente + telefon Minute nationale  minim 3000/luna

 

18 cartele SIM

Coordonator implementare,                                                  Responsabil financiar,

    Dir., prof. Silvia Mareş                                                      ec. Cracea Carmen   

 

____________________________________________________________________________

 

Nr. 61/05.10.2018

Anexa 3 la Procedură

ANUNȚ DE SELECȚIE

 

Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște – partener

anunță scoaterea la concurs

în cadrul proiectului EU-SPER- dezvoltarea integrata a comunitatii marginalizate „ROMLUX”

a trei posturi:  Consilier psihopedagogic, Specialist Igiena  si Expert educatie socio-animatie

în cadrul subactivitații

A1.3. Sprijin pentru reducerea parasirii timpurii a scolii prin programe de tip zone prioritare de educatie- Program ”Scoala dupa scoala”, pentru perioada august 2018 – iulie 2019

 1. INFORMAȚII PROIECT

 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari (Obiectivul tematic 9) prin sustinerea, de catre parteneriatul creat, a activitatilor orientate catre integrarea socio-economica a unui numar de 570 de persoane din comunitatea marginalizata (prioritatea de investitii 9.ii) din orasul Targoviste intr-o perioada de 36 luni. Activitatile care sustin indeplinirea acestui obiectiv sunt realizate prin interventii in domenii sociale relevante cum ar fi: educatie, ocupare, servicii sociale si sociomedicale, locuire si informarea membrilor comunitatii cu privire la drepturile lor sociale si cetatenesti. Obiectivul general al proiectului pentru grupul tinta format din 570 de persoane va beneficia de urmatoarele activitati: • Sprijin pentru cresterea accesului participarii la educatia timpurie (nivel prescolar – 40 de copii cu varsta intre 3 si 6 ani); Servicii de informare si consiliere-parinti si copii (136 de copii si 272 parinti/tutori consiliati); Activitati extrascolare (136 de copii vor beneficia de activitati extrascolare educative); 136 de copii apartinand grupului tinta care vor beneficia de masuri de acompaniere (acordarea pachete cu haine, incaltaminte, carti, rechizite scolare).48 de copii vor participa la excursiile ce vor fi organizate in cadrul programului SDS si 40 dintre ei vor fi selectati, in fuctie de rezultatele scolare obtinute in decursul anului pentru participarea la cele 2 tabere ce vor fi organizate.La fiecare tabara vor participa cate 20 de elevi • Sprijin pentru accesul pe piata muncii – 350 persoane vor beneficia de servicii de informare, consiliere formare profesionala si mediere; Cresterea gradului de ocupare la nivelul comunitatii marginalizate prin insertia pe piata muncii a 106 persoane apartinand grupului tinta; Pentru adultii apti pentru a activa pe piata muncii, proiectul isi propune sa asigure oportunitatea participarii lor pe piata muncii: 350 de persoane in risc de saracie si excluziune sociala vor beneficia de cursurile Competente Sociale si Civice, cursuri Operator introducere, validare si prelucrare date si cursuri de calificare nivel 1 in functie de specificul fiecarei persoane • Sustinerea antreprenoriatului – 28 de planuri de afaceri vor fi selectate pentru acordarea de micro-granturi; 100 de persoane participa la cursurile de Competente Antreprenoriale si Competente Informatice • Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii socio-medicale pentru 570 de persoane • Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit Beneficiarii acestor servicii vor fi stabiliti conform analizei individuale ale celor 194 de gospodarii selectate.Vor beneficia de un serviciu de executie lucrari construtii •Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte. 150 de persoane vor beneficia de consiliere juridica pentru intrarea in legalitate si in vederea intocmirii dosarelor pentru obtinerea ajutoarelor sociale • 240 de persoane vor beneficia de campanii de promovare a egalitatii de sanse, combaterea discriminarii, dezvoltare durabila, protectia mediului inconjurator

 

 1. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE

 

La baza interventiilor din cadrul programului „Scoala dupa scoala” pe care il vom organiza in cadrul proiectului, sta relatia de parteneriat intre cei implicati direct : comunitate, parinti, scoala. Proiectul este construit pentru a oferi copiilor servicii de îngrijire dupa terminarea orelor de şcoala, sprijin în efectuarea temelor, programe educative, asistenţa socio-pedagogica, asistenţa psihologica, logopedie, activitaţi recreative etc. Necesitatea unui astfel de program in zona Romlux este data de faptul ca din ce in ce mai multe familii se confrunta cu problema organizarii timpului copilului dupa terminarea orelor de scoala. Avand in vedere ca orele de curs se limiteaza la aproximativ 4 – 5 ore pe zi, timpul in care acestia raman nesupravegheati de un adult competent este destul de indelungat. Organizarea programului SDS se va face in baza unui regulament intern al Colegiul National Constantin Cantacuzino, respectandu-se conditiile prevazute in OMECTS nr. 5349/2011. Activităţile din cadrul SDS cuprind: supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, recuperare şi remediere pentru elevii cu dificultăţi de învăţare, activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă, activităţi de încurajare a lecturii independente, activităţi de cunoaştere, intercunoaştere, de dezvoltare personală si activitati recreative. In funcţie de necesitatile grupului ţintă, se vor constitui module de pachete de activităţi. În programul SDS, timpul alocat sprijinului specializat (efectuarea temelor, activităţi remediale/ de sprijin, de dezvoltare pentru elevi capabili de performanţă) nu va depăşi o oră şi jumătate pe zi pentru învăţământul primar şi două – trei ore pentru învăţământul secundar. Programul se va derula pe grupe de elevi (maximum 12 elevi într-o grupă în învăţământul primar şi 12 de elevi într-o grupă în învăţământul secundar), astfel se vor constituii 4 grupe de nivel primar si 4 grupe de nivel gimnazial după opţiunile şi nevoile identificate. Activităţile vor fi proiectate, organizate şi susţinute de cadre didactice din învăţământul primar şi secundar, consilieri, profesori de sprijin, voluntari din şcoală, experti educatie socio animatie, specialist igiena, consilier psihopedagogic din instituţii şi organizaţii partenere abilitate. Programul a fost proiectat pe o perioada de 2 ani, astfel incat sa se poata urmari evolutia in timp a copiilor. Cei 96 de copii selectati vor fi impartiti in 8 grupe si vor participa la programul SDS timp de 4 ore pe zi. Tot in cadrul SDS copiilor li se va asigura o masa zilnica. Un alt sprijin acordat copiilor il reprezinta cele 192 de pachete suport pe care Liderul de parteneriat le va acorda de 2 ori pe an, timp de 2 ani, in valoare de maxim 1800 lei/ an. Prin modul in care a fost conceput programul SDS din cadrul proiectului, acesta ar putea fi abordarea interdisciplinară şi integrată, ce răspunde nevoilor copilului şcolar îmbinând armonios nevoile socio-economice cu cele educaţionale, ceea ce ar presupune un cumul de servicii strânse în jurul copilului (servicii de asistenţă socială şi protecţia copilului, servicii educaţionale, servicii de suport oferite de organizaţii neguvernamentale şi biserici). Monitorizare elevului se va realiza pe tot parcursul implementarii activitatilor in 3 etape. Evaluarea iniţială se realizează în prima săptămână de lucru, pentru a constata nivelul iniţial al cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor fiecărui copil la începutul cursurilor, Evaluarea curentă se realizează pe tot parcursul activităţilor educative, Evaluarea finală are loc în ultimele săptămâni de lucru, având rolul de a cuantifica în ce măsură copiii şi-au îmbunătăţit cunoştinţele. Se vor realiza minim 96 fise de evaluare initiala, minim 2304 evaluari curente si minim 96 de evaluari finale. Aceasta activitate va fi repartizata partenerilor dupa cum urmeaza : Liderul de parteneriat prin intermediul coordonatorului implementare si a coordonatorului specific de educatie va acorda 384 pachete suport/kit-uri, Partenerul 4 va furniza serviciile de tip ”Scoala dupa scoala” pentru 96 de copii, timp de 2 ani si va mentine activitatea peste 6 luni dupa finalizarea proiectului. Aceasta activitate va avea o durata de 24 luni.

 

 

În  vederea  atingerii  rezultatului/rezultatelor de proiect.din Cererea de finanțare,  partenerul  va selecta și contracta experți potrivit Tabelului 1

 

Nr.

crt.

 

(Sub)activitatea nr. și denumire Număr experți Durata

(sub)activității

Nr.ore/expert
1. A1.3. Sprijin pentru reducerea parasirii timpurii a scolii prin programe de tip zone prioritare de educatie- Program ”Scoala dupa scoala” 1 Consilier psihopedagogic

 

12 luni 1h/zi x 21 zile/luna
2 A1.3. Sprijin pentru reducerea parasirii timpurii a scolii prin programe de tip zone prioritare de educatie- Program ”Scoala dupa scoala” 1 Specialist Igiena

 

24 luni 1h/zi x 10 zile/luna
3 A1.3. Sprijin pentru reducerea parasirii timpurii a scolii prin programe de tip zone prioritare de educatie- Program ”Scoala dupa scoala” 1 Expert educatie socio-animatie 24 luni 2h/zi x 21 zile/luna

Tabelul 1.  Experți pentru asigurarea expertizei necesare realizării activităților aferente atingerii rezultatelor  proiectului EU-SPER- dezvoltarea integrata a comunitatii marginalizate „ROMLUX”

 

Conform  Ordin nr.3920/ 2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind selecția și recrutarea experților,  în procesul de recrutare și  selecție experți în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă vor fi evaluați candidații care corespund cumulativ condițiilor generale și termenilor  de referință pentru participare mai jos menționate.

 

 • CONDIȚII GENERALE:

 

Expertul:

 1. Consilier psihopedagogic
 2. a) are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a  statelor aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România;
 3. b) are capacitate de exercițiu deplină;
 4. c) îndeplinește condițiile de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 5. d) are 5 ani experienţa în cabinetul de consiliere şcolară şi cel puţin o activitate similară desfăşurată într-un proiect POSDRU
 6. e) nu a  fost  condamnat/(ă)  definitiv  pentru  săvârșirea  unei  infracțiuni  contra  umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu  serviciul,  care  împiedică  înfăptuirea  justiției,  de  fals  ori  a  unor  fapte  de  corupție  sau  a  unei  infracțiuni  săvârșite  cu  intenție,  care  l-ar  face/care  ar  face-o  incompatibilă  cu  exercitarea  funcției,  cu  excepția  situației  în  care  a intervenit reabilitarea;
 7. f) îndeplinește alte condiții generale în funcție de specificul proiectului.
 8. Specialist Igiena
 9. a) are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a  statelor aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România;
 10. b) are capacitate de exercițiu deplină;
 11. c) îndeplinește condițiile de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 12. d) are pana la 5 ani experienţa în lucrul cu copiii şi cel puţin o activitate similară desfăşurată
 13. e) nu a  fost  condamnat/(ă)  definitiv  pentru  săvârșirea  unei  infracțiuni  contra  umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu  serviciul,  care  împiedică  înfăptuirea  justiției,  de  fals  ori  a  unor  fapte  de  corupție  sau  a  unei  infracțiuni  săvârșite  cu  intenție,  care  l-ar  face/care  ar  face-o  incompatibilă  cu  exercitarea  funcției,  cu  excepția  situației  în  care  a intervenit reabilitarea;
 14. f) îndeplinește alte condiții generale în funcție de specificul proiectului.
 15. Expert educatie socio-animatie
 16. a) are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a  statelor aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România;
 17. b) are capacitate de exercițiu deplină;
 18. c) îndeplinește condițiile de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 19. d) Pana la 5 ani experienţa în lucrul cu copiii şi cel puţin o activitate similară desfăşurată
 20. e) nu a  fost  condamnat/(ă)  definitiv  pentru  săvârșirea  unei  infracțiuni  contra  umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu  serviciul,  care  împiedică  înfăptuirea  justiției,  de  fals  ori  a  unor  fapte  de  corupție  sau  a  unei  infracțiuni  săvârșite  cu  intenție,  care  l-ar  face/care  ar  face-o  incompatibilă  cu  exercitarea  funcției,  cu  excepția  situației  în  care  a intervenit reabilitarea;
 21. f) îndeplinește alte condiții generale în funcție de specificul proiectului.

 

 

 1. TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS:
 2. Denumire expert:
 1. Consilier psihopedagogic
 2. Specialist Igiena 
 3. Expert educatie socio-animatie

 

 1. Număr posturi vacante: 3 experti

 

 1. Perioada estimată  pentru  derularea  activității:  noiembrie 2018-octombrie 2020.
 2. Expertul Consilier psihopedagogic va presta activități  într-un  număr  total  estimat  de  1h/zi x 21 zile/luna x 12 luni.
 3. Expertul Specialist Igiena va presta  activități  într-un  număr  total  estimat  de  1h/zi x 10 zile/luna x 24 luni.
 4. Expertul educatie socio-animatie va presta activități  într-un  număr  total  estimat  de  2h/zi x 21 zile/luna x 24 luni.

 

 1. Descrierea activităților  conform  cererii  de  finanțare:

A1.3. Sprijin pentru reducerea parasirii timpurii a scolii prin programe de tip zone prioritare de educatie- Program ”Scoala dupa scoala”

 

 1. e) Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:
 2. Consilier psihopedagogic:
 • Asigura buna desfasurare a activitaþilor proiectului;Întocmeste cadrul conceptual al activitatii de consiliere educationala fundamentat pe nevile identificate;
 • Identifica nevoile de consiliere educationala ale membrilor din grupul tinta : elevi si parinþi; Stabileste strategiile optime de interventie educationala;
 • Elaboreaza kitul consilierului edcaþional, conþinând documentale de proiectare;
 • Realizeaza proiectarea activitaþii de asistenþa psihopedagogica în acord cu nevoile membrilor grupului tinta, programe de consiliere educaþionala, planuri de intervenþie personalizate, fise de monitorizare;
 • Inventariaza opþiunile scolare ale elevilor din programul Scoala dupa scoala si livreaza programe de orientare scolara adecvate nevolilor grupului tinta;Identifica si valorifica posibilitaþilor de învaþare ale elevinr, asigura formrea competenþelor disciplinare;
 • Asigura informarea, asistenta si consilierea psihopedagogica pentru copiii cu cerinþe educative speciale.
 1. Specialist Igiena:
 • Asigura buna desfasurare a activitaþilor programului ?coala dupa scoala, furnizând servicii de educaþie pentru sanatate si igiena prin metode nonformale;
 • Programeaza in timp ,pe semestre ,in functie de structura anului scolar, activitatile de sanatate si igiena, asigurand parcurgerea completa a continuturilor propuse;
 • Faciliteaza invatarea prin alegerea cu discernamant a materialelor didactice, adaptate cu situatiile concrete din clasa, in vederea asigurarii unei instruiri eficiente;
 • Se implica in calitate de membru in echipa de implementare a scolii;
 • Creeaza conditii optime in vederea receptarii cunostintelor;
 • Analizeaza situatia de invatare si identifica necesarul de material didactic;
 • Faciliteaza invatarea prin alegerea cu discernamant a materialelor didactice, adaptate cu situatii concrete din clasa, in vederea asigurarii unei instruiri eficiente;
 • Stabileste strategiile didactice adecvate, in scopul remedierii a deficientelor procesului educational.
 1. Expert educatie socio-animatie:
 • Asigura buna desfasurare a activitaþilor programului Scoala dupa scoala, susþinând programe educative, asistenta socio-pedagogica, activitaþi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanþa, activitaþi de încurajare a lecturii independente, activitaþi de cunoastere, intercunoastere, de dezvoltare personala si activitaþi recreative.
 • Programeaza in timp ,pe semestre ,in functie de structura anului scolar, activitatile de invatare, asigurand parcurgerea completa a continuturilor propuse;
 • Faciliteaza invatarea prin alegerea cu discernamant a materialelor didactice, adaptate cu situatiile concrete din clasa, in vederea asigurarii unei instruiri eficiente;
 • Se implica in calitate de membru in echipa de implementare a scolii;
 • Organizeaza si dirijeaza activitatile de invatare socioeducative, nonformale, desfasurate in cadrul programului Scoala dupa Scoala;
 • Creeaza conditii o p t i m e i n  v e d e r e a  r e c e p t a r i i  c u n o s t i n t e l o r;
 • Faciliteaza invatarea prin alegerea cu discernamant a materialelor.

 

 1. f) Abilități:

– capacitate de lucru în echipă;

– orientare spre rezultate și atingerea obiectivelor în termenele prevăzute;

– capacitate de analiză și sinteză;

– capacitate  organizatorică  şi  administrativă  pentru  planificarea  şi  desfăşurarea

întâlnirilor de lucru în echipe interdisciplinare;

– capacitatea de a organiza activități de cercetare evaluativă;

– capacitatea  de  a  organiza  activități  de  documentare  și  de  redactare  a  textului

ştiinţific;

– capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfășurare a proiectului;

– capacitatea de utilizare a documentelor de politică educaţională şi europeană.

 

 

 1. DOSARUL DE CONCURS:

 

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, dosarul de  înscriere la concurs va conține următoarele documente:

 

 1. a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunțul de selecție;
 2. b) Scrisoare de intenție;
 3. c) Copia actului  de  identitate  sau  orice  alt  document  care  atestă  identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);
 4. d) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 5. e) Alte acte  doveditoare  privind  experiența/expertiza,  calificările  specifice aferente poziției;
 6. f) CV format  Europass  datat  și  semnat  pe  fiecare  pagina  (CV-ul  trebuie  să conțină  obligatoriu  date  de  contact  valide  –adresa  de  e-mail  și  număr  de telefon);
 7. g) Cazierul judiciar  sau  o  declarație  pe  propria  răspundere  că  nu  are  antecedente  penale  (candidatul  declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente  penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
 8. h) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 

Documentele  doveditoare  ale  studiilor  și  experienței/expertizei  declarate  în  CV  (copii  ale

diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare)  se prezintă însoțite de documentele originale și se depun certificate  pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate.

 

 

 

 1. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS (după caz):

–  nu este cazul.

 

VII. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:

Candidații vor depune documentele la  sediul  Colegiului Național Constantin Cantacuzino Târgoviște  din  Str.  George Cair, nr. 3, până la data de 21 octombrie 2018, ora 16.

Candidaturile  transmise  după  data  limită  indicată  în  anunțul  de  selecție,  precum  și  cele incomplete vor fi respinse.

 

VIII. PROBELE DE CONCURS:

 

Concursul constă în parcurgerea a două etape, astfel:

 

 1. Proba eliminatorie: verificarea eligibilității administrative a dosarelor;

Lista candidaților declarați admiși/respinși în această etapă este publicată la sediul partenerului/pe pagina web a beneficiarului/partenerului/proiectului, la adresa www.colegiul-cantacuzino.ro . Eventualele contestații vor fi depuse la sediul colegiului/online la adresa de e-mail mares.silvia.23@gmail.com , în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor acestei etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Candidații declarați admiși la această probă vor participa la proba de evaluare a dosarelor

 1. Proba de evaluare a dosarelor, conform fișei de evaluare:
Nr. crt. Criteriul de evaluare Pagina/ paginile documentelor justificative pentru criteriu Punctaj maxim Punctaj alocat la evaluare Punctaj alocat la     contestații (dacă există)
1             Studii (punctajele de la punctele a-d nu se cumulează)
a) Studii superioare de scurtă durată/ ciclul I licenţă 4 puncte
b) Studii superioare de lungă durată/ ciclul I+ ciclul II 6 puncte
c) Studii de masterat (pentru absolvenţii de SLD)/ studii postuniversitare 8 puncte
d) studii doctorale 10 puncte
2          Grade didactice  (punctajele nu se cumulează)
a) Definitivat 3 puncte
b) Gradul didactic II 6 puncte
c) Gradul didactic I 10 puncte
3          Experiență similară în proiecte POSDRU (punctajele nu se cumulează)
a) expert în alt proiect POSDRU 3 puncte
b) expert ȘDȘ în alt tip de proiect 6 puncte
c) expert ȘDȘ/ activitate similară într-un proiect POSDRU 10 puncte
4            Expertiză în domeniu, dobândită prin formare continua (punctajele se cumulează în limita a 20 puncte)
a) Alte activităţi de formare 3 p./ fiecare
b) Programe avizate MEN 6 p. / fiecare
c) Programe acreditate MEN 10p. / fiecare
5            Lucrări ştiinţifice în domeniu (punctajele se cumulează în limita a 30 puncte)
a) Articole în domeniu 2p./ fiecare
b) Coautor de lucrare 4p./ fiecare
c) Autor de lucrare 10 p./ fiecare
6 Abilități de utilizare a calculatorului dovedite prin parcurgerea unui program de formare 10 puncte
7 Respectarea tuturor cerinţelor de prezentare a documentelor din

dosarul de selecţie

10 puncte

 

 

 

 

Eventualele contestații vor fi depuse la sediu/online în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Interviul și proba practică nu se contestă.

 

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face  prin afișare la sediul Colegiului Național Constantin Cantacuzino Târgoviște și pe pagina web a partenerului, la adresa www.colegiul-cantacuzino.ro, în termen de 1 zi lucrătoare de la soluționarea contestațiilor.

 

Ca urmare a desfășurării probelor de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a mediei notelor acordate. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunțul de selecție.

 

Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor se afișează la sediul Colegiului Național Constantin Cantacuzino Târgoviște și pe pagina web la adresa www.colegiul-cantacuzino.ro, în termen de 2 zile lucrătoare de la ultima proba de concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau “respins”.

 

Candidații care îndeplinesc baremul minim pentru selecție, dar nu sunt în lista celor declarați admiși, vor constitui corpul de rezervă pentru poziția respectivă pe toată perioada derulării activității.

 

 1. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:

 

Perioada Activitatea
19.10.2018, orele 8-16  –  21. 10. 2018, până la ora 16 Depunerea dosarelor
22.10.2018, orele 12- 16 Verificarea eligibilității administrative a dosarelor
22.10.2018, ora 16 Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor
23.10.2018, orele 8-12 Depunerea eventualelor contestații
24.10.2018, orele 12-16 Soluționarea eventualelor contestații
24.10.2018, ora 16 Afișarea  rezultatelor
25.10.2018, orele 8-16 Realizarea evaluării dosarelor
25.10.2018, ora 16 Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor
26.10.2018, orele 8-12 Depunerea eventualelor contestații
29.10.2018, orele 12-16 Soluționarea eventualelor contestații
29.10, ora 16 Afișarea  rezultatelor  finale

 

 

 

Afișat astăzi 05.10.2018, la sediul Colegiului Național Constantin Cantacuzino Târgoviște

 

 

 

 

Coordonator implementare,

Prof. Silvia MAREȘ

                                                                     

Cerere de inscriere

Decizie Comisia de selectie

Decizie comisia de solutionare a contestatiilor

Declaratie de disponibilitate

Grafic anunturi

Tabel centralizator al posturilor vacante

     02.07.2018

                                                                              ANUNŢ INTENŢIE

SE DESCHIDE COMPETIŢIA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ECHIPAMENTE IT SI PERIFERICE ȊN CADRUL PROIECTULUI POCU/138/4.1/COD SMIS 11247 EU-SPER- dezvoltarea integrata a comunitatii marginalizate „ROMLUX”

PROIECTUL  ESTE FINANŢAT PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2021.

PROCEDURA:

            ACHIZIŢIE DIRECTĂ, în ziua de 04.07.2018  PENTRU CONTRACTUL DE ECHIPAMENTE   IT  ŞI   PERIFERICE.

ATRIBUIREA CONTRACTELOR SE FACE OFERTANȚILOR  CU „PREŢUL CEL MAI SCĂZUT”,  RESPECTÂND CERINŢELE TEHNICE ŞI CANTITATIVE.

OFERTELE POT FI TRANSMISE LA ADRESA : Str. GEORGE CAIR, NR. 3, Târgovişte. 

                         SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU APARATURA

Nr. crt. Denumire produs Caracteristici tehnice Cantitate
1 Laptop Notebook lenovo, Intercore i5, 15,6 inch, full HD, video dedicat, 8GB RAM, Wlan 802.11 Ac(2×2), bluetooth 4.1, baterie 3 celule, Tastarura wireles si mouse wireles. 8 buc
2 Videoproiector lampa 6000 ore, HDI, useb, wireles, telecomanda, 2 boxe, suport perete lungime reglabila 820/1200 mm , greutate maxima suportata 30 kg, rotatie 360 grade, ecran proiectie tripod dimensiune 150 x150. 8 buc
3

 

Imprimanta multifunctionala  HP Color laser jet pro, A4 maxim 16 ppm black, 4 ppm color, maxim 600*600 dpi, LCD color, scanner color, Eternet wireles, tiner imox 500 pagini, maxim 20000 pagini/luna 1 buc

            Coordonator implementare,                                      Responsabil financiar,

               Dir., prof. Silvia Mareş                                                 ec. Cracea Carmen       

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

12.1     Formular F01 – P.O. 20 – 2  : Anunț de selecție

 

 

Anunț selecție expert consiliere psihopedagogică

 

 

            Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște, în calitate de Partener 5 în cadrul proiectului POCU/138/4/1 – EU-SPER – dezvoltarea integrata a comunitatii marginalizate „ROMLUX”, cod SMISS 112479, realizează selecția unui număr de 1 consilier psihopedagogic pentru realizarea informării, consilierii si selectiei grupului tinta – elevi, în cadrul activității A.1.

Durata timpului de lucru este de 84 ore/ lună, în perioada iunie-iulie 2018.

Activitatea se derulează în comunitatea ROMLUX.

Procesul de selecție se desfășoară în perioada: 11-18.06. 2018. Evaluarea portofoliului candidatului se realizează în baza fișei de evaluare, conform condițiilor de participare la selecție.

Informații suplimentare puteți obține la sediul Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște, persoană de contact: Mareș Silvia, telefon: 0732100263.

 

28.05.2018

 

____________________________________________________________________________

12.2     Formular F02 – P.O. 20 – 2 : Calendarul desfășurării concursului

 

Calendarul de desfășurare al concursului

 

 

Nr. crt. Activitatea Perioada de derulare
1. Depunerea dosarelor de candidatură 11-13.06.2018
2. Evaluarea dosarelor depuse 14.06.2018
3. Afișarea rezultatelor evaluării 15.06.2018, ora 1200
4. Depunerea eventualelor contestații 15.06.2018, orele 1200 – 1600
5. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 18.06.2018

____________________________________________________________________________

 

12.3     Formular F03 – P.O. 20 – 2: Condiții de participare la selecție

 

 

Condiții de participare la selecție

 

 

La selecția pentru ocuparea poziției de consilier psihopedagogic se poate înscrie orice cadru didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

 

 1. Consilier psihopedagogic:

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (redactată după modelul din Formular F05 – P.O. 20 – 2);
 • declaraţie disponibilitate (Formular F06 – P.O. 20 – 2);
 • declaraţie evitare conflict de interese (Formular F07 – P.O. 20 – 2);
 • curriculum vitae, model Europass, susținut cu documente doveditoare, conform criteriilor de evaluare (Formular F04 – P.O. 20 – 2), anexate în copie conformă cu originalul; CV-ul va fi datat si semnat pe fiecare pagină; la rubrica Locul de muncă vizat, se va preciza numel postului vizat, așa cum reiese din prezenta procedură;
 • copii certificate “conform cu originalul” de către conducerea unității de învăţământ de la care provine candidatul ale următoarelor documente:

–      acte de identitate (carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, dacă este cazul);

–      acte de studii

–      adeverințe/ certificate de acordare a ultimului grad didactic;

–      adeverinţe/ certificate/ diplome care să ateste îndeplinirea condițiilor minime din fișa postului, menționate în prezenta procedură;

 • adeverință care să ateste vechimea în învățământ
 • alte documente care susţin criteriile de evaluare a CV- ului;

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul CNCC, în perioada stabilită, conform calendarului menționat.

 

 

____________________________________________________________________________

12.4     Formular F04 – P.O. 20 – 2

 

Fișă de evaluare

 

Numele şi prenumele candidatului ……………………………………………….

Data ……………………………………….

Nr. crt. Criteriul de evaluare Pagina/ paginile documentelor justificative pentru criteriu Punctaj maxim Punctaj alocat la evaluare Punctaj alocat la     contestații (dacă există)
1          Studii (punctajele de la punctele a-d nu se cumulează)
a) Studii superioare de scurtă durată/ ciclul I licenţă 4 puncte
b) Studii superioare de lungă durată/ ciclul I+ ciclul II 6 puncte
c) Studii de masterat (pentru absolvenţii de SLD)/ studii postuniversitare 8 puncte
d) studii doctorale 10 puncte
2          Grade didactice  (punctajele nu se cumulează)
a) Definitivat 3 puncte
b) Gradul didactic II 6 puncte
c) Gradul didactic I 10 puncte
3          Experiență similară în proiecte POSDRU
a) expert în alt proiect POSDRU 3 puncte
b) expert ȘDȘ în alt tip de proiect 6 puncte
c) expert ȘDȘ/ activitate similară într-un proiect POSDRU 10 puncte
4            Expertiză în domeniu, dobândită prin formare continua (punctajele se cumulează în limita a 20 puncte)
a) Alte activităţi de formare 3 p./ fiecare
b) Programe avizate MEN 6 p. / fiecare
c) Programe acreditate MEN 10 p. / fiecare
5            Lucrări ştiinţifice în domeniu (punctajele se cumulează în limita a 30 puncte)
a) Articole în domeniu 2p./ fiecare
b) Coautor de lucrare 4p./ fiecare
c) Autor de lucrare 10 p./ fiecare
6 Abilități de utilizare a calculatorului dovedite prin parcurgerea unui program de formare 10 puncte
7 Respectarea tuturor cerinţelor de prezentare a documentelor din

dosarul de selecţie

10 puncte

____________________________________________________________________________

 

Cerere

Declaratie disponibilitate

Declaratie evitatre conflict de interese

PROCEDURA OPERAŢIONALA concurs selecție experti POCU

Rezultat selectie consilier psihopedagog 1

Rezultat final seletie consilier psihopedagogic