Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar.

 

 

Condițiile specifice cumulative se aplică pentru toate catedrele vacante care nu necesită obținerea acordului directorului liceului pedagogic.

ADRESA ISJ CONDITII SPECIFICE AVIZATE

FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI

INDICATORI DE (AUTO)EVALUARE A LECȚIEI