Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, care nu necesită acordul directorului liceului pedagogic, în conformitate cu prevederile art.32, alin.(4)-(7) din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2024-2025, aprobată prin O.M.E. nr. 6877/22.12.2023 sunt:

  • Susținerea unei lecții demonstrative în specialitatea postului/catedrei vizate spre ocupare, evaluate conform fișei de evaluare de mai jos; lecția demonstrativă va fi susținută la două zile de la data depunerii cererii pentru susținerea lecției și a interviului.
  • Susținerea unui interviu, evaluat conform grilei de mai jos; interviul va fi susținut la ora 14:00, în ziua depunerii cererii pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ (Anexa nr. 14) și a documentelor precizate în aceasta.

Nota minimă de promovare trebuie să fie 9 (minimum 9 puncte) la fiecare probă.

Condiții specifice 2024 avizate de ISJ DB

CERERE susținere lecție și interviu

Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ

Fișă de evaluare a lecției – CNPCC condiții specifice

Grilă de interviu – CNPCC condiții specifice

 

Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024

Condițiile specifice cumulative se aplică pentru toate catedrele vacante care nu necesită obținerea acordului directorului liceului pedagogic.

ADRESA ISJ CONDITII SPECIFICE AVIZATE

FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI

INDICATORI DE (AUTO)EVALUARE A LECȚIEI