POCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVID CONTITUIREA FORMAȚIUNILOR DE STIUDIU