OFERTA EDUCAŢIONALĂ CLASA a IX-a

AN ŞCOLAR 2024 / 2025

7 clase învățământ liceal:

 • 2 clase profil pedagogic, specializarea învățător–educatoare, 48 locuri (necesită susținere probe de aptitudini);
 • 1 clasă profil pedagogic, specializarea educator-puericultor, 24 locuri (necesită susținere probe de aptitudini);
 • 1 clasă profil uman, specializarea filologie bilingv-engleză, 26 locuri (necesită susținerea probei de limba engleză);
 • 1 clasă profil uman, specializareaștiințe sociale, 26 locuri;
 • 1 clasă profil real, specializarea matematică-informatică, 26 locuri;
 • 1 clasăprofil real, specializarea științe ale naturii bilingv-engleză, 26 locuri (necesită susținerea probei de limba engleză).

Calendar probe clasa a IX-a

 • 13-15 mai 2024 – eliberarea anexelor fişelor de ȋnscriere;
 • 16-17 mai 2024 – înscrierea pentru probele de aptitudini / verificare a cunoștințelor de limba engleză;
 • 21 mai 2024 – susţinerea probei de verificare a cunoștințelor de limbă străină pentru clasele cu predare bilingvă / intensivă a limbii engleze;
 • 22 mai 2024 susţinerea probelor de aptitudini pentru profilul pedagogic;
 • 27 mai 2024 – afișarea rezultatelor.
 • 03-04 iunie 2024 – ridicarea anexelor fişelor de ȋnscriere de la şcoala unde s-a susţinut testul de  limba engleză şi depunerea lor la şcolile de provenienţă (pentru clasele cu predare bilingvă/intensivă a limbii engleze).

Acte necesare la înscriere:

 • anexa fișei de înscriere pentru admiterea în liceu în anul şcolar 2024 / 2025 (se ridică de la şcoala de provenienţă şi se află afişată pe site-ul isj-db.ro);
 • copie certificat de naștere;
 • adeverință medicală de la medicul de familie (doar pentru specializările învăţător–educatoare şi educator-puericultor).

Probe de aptitudini (pentru profilul pedagogic):

 1. Proba de  aptitudini  muzicale:

– intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învățate în clasele I-VIII;

– reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii;

 1. 2Proba de aptitudini  fizice:

– reproducerea,  după  model,  a 2-3  exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor;

– 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V-VI, executate izolat;

– alergare 600 m – fără cerință de timp (cu efort moderat);

 1. Proba de aptitudini artistice:

– realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, cu o temă plastică propusă de comisie;

 1. Interviu:

– lectură la prima vedere a unui text literar;

– participare la o conversație cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat.

La probele de aptitudini pentru profilul pedagogic nu se admit contestaţii.

Respingerea la o probă atrage obținerea calificativului RESPINS la probele de  aptitudini.

Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe anexa la fișa de ȋnscriere, în câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unității de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, care va alcătui și lista candidaților admiși la probele de aptitudini.

Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocațională, a candidaților care au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. 

Pregătirea pentru probele de aptituduni (GRATUIT):

 • 13.05.2024, orele 13:00-14:00 și 14:00-15:00  Proba de aptitudini artistice
 • 13.05.2024, orele 14:00-15:00 și 15:00-16:00  Proba de aptitudini muzicale
 • 14.05.2024, orele 12:00-13:00 şi 13,00-14,00  Interviu
 • 15.05.2024, orele 13:00-14:00 și 14:00-15:00  Proba de aptitudini fizice

Proba  de verificare a cunoștințelor de limba engleză (pentru clasele bilingv-engleză):

 • Examenul de limba engleză constă într-o probă scrisă (70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu) și o probă orală (30 de puncte);
 • Timpul aferent probei scrise este de 60 minute;
 • Elevul care a obţinut minimum nota 6 (şase) la proba de verificare a cunoştinţelor de  limba engleză este considerat admis.

Pregătirea pentru proba de limba engleză (GRATUIT):

16.05.2024, orele13:00-14:00 și 15:00–16:00.

Relații suplimentare pe site-ul colegiului www.colegiul-cantacuzino.ro sau la telefon 0245218453.

Plan de școlarizare

Ordin admitere

Calendar admitere

Calculul mediei de admitere

Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză

Probe de aptitudini pentru admiterea la profilul pedagogic

ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Metodologie admitere invatamant liceal