Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2024-2025