Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul şcolar 2021 – 2022 se va desfășura potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației prin ordinul nr. 5.457/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022.

NOU Calendarul admiterii în învățământul liceal 2021

 

Calendar probe:

07-14 iunie 2021 – înscrierea pentru probele de aptitudini / verificare a cunoștințelor de limba engleză, la unitatea de învățământ sau electronic pe fax la 0245218453 ori pe e-mail colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro.

15-18 iunie 2021 –echivalarea și recunoașterea probelor de aptitudini și a probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă  sau maternă

18 iunie 2021 – comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini şi probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă;

 

Acte necesare la înscriere:

-fişă de aptitudini (se eliberează de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în prezent);

-copie şi original certificat de naștere;

 

Probe de aptitudini (pentru profilul pedagogic):

1.Proba de  aptitudini  muzicale: se echivalează cu media generală a claselor V-VIII la disciplina Educaţie muzicală;

2.Proba de aptitudini  fizice: se echivalează cu media generală a claselor V-VIII la disciplina Educaţie fizică şi sport;

3.Proba de aptitudini artistice: se echivalează cu media generală a claselor V-VIII la disciplina Educaţie vizuală;

4.Interviu: se echivalează cu media generală a claselor V-VIII la disciplina Limba şi literatura română.

 

Proba  de verificare a cunoștințelor de limba engleză  (pentru clasele bilingv-engleză): constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute în gimnaziu la limba engleză sau la examene cu recunoaștere internațională  de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a.

 

Relații suplimentare la telefon 0245218453.