OFERTA  EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023

în curs de actualizare

OFERTA  EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

  • 4 clase pregătitoare:

3 clase învățământ tradițional,  66 locuri;

1 clasă alternativa Step by Step, 22 locuri;

 

  • 2 clase a V-a, 52 locuri

 

  • 6 clase învățământ liceal:

FILIERĂ VOCAȚIONALĂ -profil pedagogic:

2 clase specializarea învățători-educatoare – 48 locuri

1 clasă specializarea educator-puericultor – 24 locuri

FILIERĂ TEORETICĂ  -profil umanist:

1 clasă filologie, bilingv engleză – 26 locuri,

1 clasă științe sociale – 26 de locuri.

FILIERĂ TEORETICĂ  -profil real:

1 clasă matematică – informatică – 26 de locuri,

1 clasă  științe ale naturii, bilingv engleză –  26 de locuri

 

Plan de scolarizare 2020-2021