PROBE DE APTITUDINI (pentru profilul pedagogic):

  1. Proba de  aptitudini  muzicale: intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învățate în clasele I-VIII și reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii;
  2. Proba de aptitudini  fizice: reproducerea,  după  model,  a 2-3  exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor, 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a si a VI-a, executate izolat, alergare 600 m – fără cerință de timp (cu efort moderat);
  3. Proba de aptitudini artistice: realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, pe o temă plastică propusă de comisie;
  4. Interviu: lectură la prima vedere a unui text literar, conversație cu membrii comisiei pe o temă dată de aceasta.

 

Calendar probe de aptitudini

24-25 mai 2021 – înscrierea pentru probele de aptitudini;

26-27 mai 2021 –  susţinerea probelor de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializările învățător- educator și educator- puericultor;

31 mai 2021 – afișarea rezultatelor;

 

Pregătirea pentru probele de aptitudini (GRATUIT):

17.05.2021, orele 13:00 şi 14:00 Proba de aptitudini fizice.

18.05.2021, orele 13:00 şi 14:00 Proba de aptitudini artistice;

19.05.2021, orele 13:00 şi 14:00 Interviu;

20.05.2021, orele 13:00 şi 14:00 Proba de aptitudini muzicale;

 

Prevederile metodologiei pentru fiecare probă în parte privind admiterea în liceele pedagogice este disponibilă AICI.