Calendar probe:

11-13 mai 2022 – eliberarea anexelor fişelor de ȋnscriere;

16-17 mai 2022 – înscrierea pentru probele de aptitudini / verificare a cunoștințelor de limba engleză;

19 mai 2022 – susţinerea probelor de aptitudini pentru profilul pedagogic;

20 mai 2022 – susţinerea probei de verificare a cunoștințelor de limbă străină pentru clasele cu predare bilingvă / intensivă a limbii engleze;

23 mai 2022 – afișarea rezultatelor.

30-31 mai 2022 – ridicarea anexelor fişelor de ȋnscriere de la şcoala unde s-a susţinut testul de  limba engleză şi depunerea lor la şcolile de provenienţă (pentru clasele cu predare bilingvă/intensivă a limbii engleze).

 

Probe de aptitudini (pentru profilul pedagogic):

  1. aptitudini muzicale: intonarea unui cântec și reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice;
  2. aptitudini fizice: 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor, 3-4 elemente de gimnastică acrobatică, alergare 600 m – fără cerință de timp;
  3. aptitudini artistice: natură statică cu două sau trei obiecte, cu o temă plastică propusă de comisie;
  4. interviu: recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie, lectură la prima vedere, o conversație cu comisia pe o temă dată.

 

Proba  de verificare a cunoștințelor de limba engleză  (pentru clasele bilingv-engleză):

Examenul de limba engleză constă într-o probă scrisă (70 de puncte, din care 10 din oficiu) și o probă orală (30 de puncte).

Probe aptitudini admitere liceu