• 4 clase pregătitoare:

3 clase învățământ tradițional,  66 locuri;

1 clasă alternativa Step by Step, 22 locuri;

 

  • 2 clase a V-a – 52 locuri

 

  • 7 clase învățământ liceal:

-profil pedagogic:

2 clase specializarea învățători-educatoare – 48 locuri

1 clasă specializarea educator-puericultor – 24 locuri

-profil umanist:  

1 clasă specializarea filologie, bilingv engleză – 26 locuri,

1 clasă specializarea științe sociale – 26 de locuri.

-profil real: 

1 clasă specializarea matematică – informatică – 26 de locuri,

1 clasă  specializarea științe ale naturii, bilingv engleză –  26 de locuri.