Apel de selecție a elevilor și a cadrelor didactice

în vederea participării la activitățile de mobilitate din cadrul proiectului

Erasmus+ KA102 VET nr. 2022-1-RO01-KA121-000058526

Creative Class and Learning

 

Beneficiar: Colegiul Național Pedagogic Constantin Cantacuzino Târgoviște

Durata proiectului: 15 luni
Perioada de implementare:
01.06.2022 – 31.08.2023
Ț
ara în care se realizează mobilitățile: Spania, Turcia, Germania

Grup țintă:

– 200 elevi, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare;

47 elevi, profilul pedagogic, specializarea educator-puericultor;

110 elevi, profilul real, specializarea matematică-informatică;

– 50 profesori VET.

 

Beneficiari direcți:

– 28 elevi de clasele a X-a și a XI-a, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare;

15 elevi de clasele a IX-a și a X-a, profilul pedagogic, specializarea educator-puericultor;

22 elevi de clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, profilul real, specializarea matematică-informatică; – – 6 profesori VET.

 

OBIECTIVUL GENERAL:

Optimizarea performanțelor în învățare prin dezvoltarea la elevii și profesorii VET a competențelor de integrare creativă a artelor în curriculum.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

O1– creșterea performanțelor în învățare prin dezvoltarea competențelor emoționale și sociale (creativitatea și comunicarea) pentru cel puțin 50% dintre elevii de la profilul pedagogic, specializarea educator- puericultor, prin integrarea artelor în curriculum

Indicator de realizare 1:  îndrumarea a cel puțin 8 secvențe de activitate didactică în care elevii să  integreze eficient artele, de către cel puțin 50% dintre profesorii metodiști, până la sfârșitul anului școlar 2022-2023.

Indicator de realizare 2: conceperea a minimum 14 activități de învățare care să presupună includerea artelor în activitățile didactice observate în cadrul practicii pedagogice observative desfășurate în învățământul antepreșcolar, până la sfârșitul anului școlar 2022-2023.

O2 – diversificarea proiectării didactice în minimum 50% dintre lecțiile/ activitățile didactice susținute/ proiectate de către elevii de la profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare, în perioada 2022-2023, prin utilizarea artelor în activitățile de formare a competențelor specifice disciplinelor

Indicator de realizare 1: minimum 50% dintre lecțiile/ activitățile susținute/ proiectate în cadrul practicii pedagogice, utilizează strategii de predare-învățare, în care sunt integrate artele pentru formarea competențelor specifice disciplinelor, până la sfârșitul anului școlar 2022-2023.

O3– dezvoltarea la minimum 75% dintre cadrele didactice metodiste a competențelor de proiectare a activităților din grădiniță și creșă care integrează artele

Indicator de realizare: realizarea de către minimum 75% dintre profesorii metodiști a unui ghid metodologic de proiectare a activităților din grădiniță și creșă care să valorifice includerea  artelor în activitatea didactică din invățământul preșcolar și antepreșcolar, până la sfârșitul anului școlar 2022-2023.

O4 – Dezvoltarea la cel puțin 25% dintre elevii de la profilul real, specializarea matematică-informatică, a competențelor de realizare a aplicațiilor software care să urmărească atât  funcționalitatea acestora, cât și un design modern, inovativ, până la sfărșitul anului școlar 2022-2023.

Indicator de realizare: minimum 25% dintre elevii de la profilul real, specializarea matematică-informatică vor realiza interfețe grafice pentru aplicații software, site-uri web, aplicații web, prin integrarea creativă a artelor (tipografie, forme, culori), până la sfârșitul anului școlar 2022-2023.

 

Criterii de selecție – elevi

 • existența acordului scris al părinților;
 • cerere prin care elevii își manifestă disponibilitatea de a participa la mobilitati în cadrul proiectului;
 • obținerea nivelului minim B1 la testele de verificare orala si scrisa la limba engleza (minimum 61 puncte din 100);
 • promovarea interviului pe teme de didactică sau a probei practice (minimum 61 puncte din 100);
 • 16 ani împliniți până la data plecării în mobilitate, pentru elevii de la specializarea educator – puericultor.

 

Selecția participanților se va realiza în ordinea descrescătoare a sumei punctajelor obținute la cele două probe, separat pentru elevii din mediul rural și urban, asftel:

 1. profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare:
 • 9 elevi – rural, 4 elevi – urban, 1 elev din mediu defavorizat (clasa a X-a)
 • 9 elevi – rural, 4 elevi- urban, 1 elev din mediu defavorizat (clasa a XI-a)
 1. profil pedagogic, specializarea educator-puericultor:
 • 4 elevi – rural, 2 elevi- urban, 1 elev din mediu defavorizat (clasa a IX-a)
 • 4 elevi – rural, 3 elevi- urban, 1 elev din mediu defavorizat (clasa a X-a)
 1. profil teoretic, specializarea matematică-informatică:
 • 4 elevi – rural, 2 elevi- urban, 1 elev din mediu defavorizat (clasa a IX-a)
 • 4 elevi – rural, 2 elevi- urban, 1 elev din mediu defavorizat (clasa a X-a)
 • 4 elevi – rural, 3 elevi- urban, 1 elev din mediu defavorizat (clasa a XI-a)

 

Participanții care beneficiază pentru prima dată de o mobilitate vor primi ca avantaj 10 puncte bonus.

Criterii de departajare:

În cazul punctajelor egale, va avea prioritate candidatul care merge într-o mobilitate pentru prima dată, apoi cei care nu au participat la o mobilitate din fonduri UE în ultimii 5 ani, pentru ca dimensiunea europeană a educației să ajungă la cât mai mulți.

 

Dosarul de înscriere va fi transmis electronic, în format pdf, pe e-mailul colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro și va conține, în această ordine, următoarele documente:

 1. cerere tip de înscriere;
 2. acordul scris al părinților;
 3. copie carte identitate;
 4. declarație de angajament

 

Calendarul desfășurării concursului de selecție – elevi:

 

PROBA A – toți elevii înscriși

1. Depunerea candidaturilor colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro 8 martie – 10 martie 2023
2. Verificarea dosarelor și afișarea listei cu elevii înscriși 12 martie 2023
3. Lb. engleză – probă orală și scrisă 13 martie 2023, ora 12:00
4. Afișarea rezultatelor 13 martie 2023, ora 18:00
5. Depunerea și rezolvarea eventualelor contestații (doar pentru proba scrisă)

Cererile de reevaluare se vor transmite la aceeași adresă electronică.

14 martie 2023, până la ora 12:00
6. Rezultate finale proba de limba engleză 14 martie 2023, 16:00

 

PROBA B – toți elevii  înscriși

1. Proba practică de specialitate 15 martie  2023, ora 13:00
2. Afișarea rezultatelor 15 martie 2023
3. Depunerea și rezolvarea eventualelor contestații (doar pentru proba scrisă)

Cererile de reevaluare se vor transmite la aceeași adresă electronică.

16 martie 2023, până la ora 12:00
4. Rezultate finale și afișarea listei a participanților 16 martie 2023, 16:00

 

Mobilitatea  cadrelor didactice

 

 1. JOB SHADOWING pentru 3 profesori metodiști de la profil pedagogic

Mobilitatea profesorilor metodiști, profil pedagogic, specializarea educator-puericultor se va realiza sub formă de job shadowing în instituții de învățământ antepreșcolar.

Mobilitatea profesorilor/învățătorilor metodiști, profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare se va realiza sub formă de job shadowing în instituții de învățământ primar.

Cadrele didactice vor observa modul în care mentorul desfășoară procesul didactic, sub forma integrării artelor creative asupra demersului de predare. Vor reține toate experiențele de succes pe care ar dori sa le aducă în propria activitate.

 

 1. Curs de formare pentru 3 profesori metodiști la profil pedagogic, specializarea educator-puericultor

Mobilitatea profesorilor metodiști se va realiza în instituții de învățământ antepreșcolar.

 

 1. Profesori însoțitori
 1. profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare:
 • 4 profesori însoțitori
 1. profil pedagogic, specializarea educator-puericultor:
 • 2 profesori însoțitori
 1. profil teoretic, specializarea matematică-informatică:
 • 3 profesori însoțitori

 

CRITERII DE SELECȚIE – CADRE DIDACTICE

-să realizeze/sa conducă practica elevilor din grupul țintă (învățători și profesori metodiști)

-să aibă un nivel bun de cunoaștere a limbii engleze, stabilit în urma probei practice (vizionarea unei lectii in limba engleza si completarea chestionarului legat de desfășurarea lecției, cu accent pe evaluarea procesului didactic)- minimum 61 puncte din 100

-sa își exprime în scris acordul privind implicarea în proiect, asumându-și totodată responsabilitatea aplicării la scară largă a rezultatelor formării.

 

Selecția participanților se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la proba practică.

 

Criterii de departajare:

În cazul punctajelor egale, vor avea prioritate cadrele didactice care merg într-o mobilitate pentru prima data, apoi care nu au participat la o mobilitate din fonduri UE în ultimii 5 ani, pentru ca dimensiunea europeană a educației să ajungă la cât mai mulți.

 

CRITERII DE SELECȚIE – PROFESORI ÎNSOȚITORI

 • cerere
 • scrisoare de intenție

 

Dosarul de înscriere va fi transmis electronic, în format pdf, pe e-mailul colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro și va conține, în această ordine, următoarele documente:

 1. cerere tip de înscriere;
 1. declarație de angajament;
 2. CV;
 3. adeverință din care să reiasă calitatea de profesor/ învățător metodist;
 4. scrisoare de intenție.

 

Calendarul desfășurării concursului de selecție – cadre didactice:

 

1. Depunerea candidaturilor

colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro

8 martie – 10 martie 2023
2. Verificarea dosarelor și afișarea listei cu elevii înscriși 12 martie 2023
3. Lb. engleză – probă orală și scrisă 13 martie 2023, ora 12:00
4. Afișarea rezultatelor 13 martie 2023, ora 18:00
5. Depunerea și rezolvarea eventualelor contestații (doar pentru proba scrisă)

Cererile de reevaluare se vor transmite la aceeași adresă electronică.

14 martie 2023, până la ora 12:00
6. Rezultate finale proba de limba engleză 14 martie 2023, 16:00