Erasmus+ KA102 VET nr. 2022-1-RO01-KA121-000058526

Creative Class and Learning

 

Beneficiari direcți:

3 profesori metodiști au participat la cursul de formare The Child First: Montessori, Reggio Emilia System and Contemporary Approaches to Pre-School Education (curs cu durata de 5 zile, desfășurat în perioada 31.07.2023 – 04.08.2023).

Obiectiv:

Dezvoltarea competențelor profesorilor metodiști de a proiectaactivități  didactice pentru preșcolari și antepreșcolari care integrează în mod creativ artele în curriculum.

În timpul acestui curs, participanții au descoperit unele dintre cele mai relevante abordări educaționale pentru copii de vârstă antepreșcolară și preșcolară, care au apărut în Europa începând cu secolul al XX-lea. Metoda Montessori și metoda Reggio Emilia a lui Loris Malaguzzi au fost abordate într-un mod interactiv: pornind de la compararea diferitelor teorii și continuând cu implicarea participanților într-o reflecție activă despre modul lor de a preda și despre importanța centrării demersului didactic pe dezvoltarea fiecărui copil. O parte a cursului a fost dedicată metodei lui Bruno Munari „Jocul cu arta”, ceea ce a facilitat profesorilor metodiști direcționarea atenției către educația pozitivă și psihologia pozitivă.

Profesorii metodiști ai liceului pedagogic și-au exersat abilitățile de gândire critică și creativă, inspirate de metodele alternative menționate mai sus. Independența, libertatea, creativitatea, centrarea pe copil, respectul și dezvoltarea globală au fost cuvintele cheie ale cursului.

Rezultatele învățării:

  • cunoștințe despre Metoda Montessori, abordarea Reggio Emilia, metoda lui Bruno Munari „Jocul cu arta”, Educația pozitivă;
  • abilități de proiectare a unor activități în care copiii sunt protagoniști ai dezvoltării lor psihologice, sociale și fizice;
  • abilități de relaționare pozitivă și receptivă cu copiii;
  • atitudine reflexivă privind integrarea diferitelor abordări în școala noastră

Competențe-cheie: competențe personale, sociale și de învățare

Grup-țintă:

  • profesorii metodiști
  • elevii de la profilul pedagogic specializările educator-puericultor și învățător-educatoare