Cursuri de formare pentru profesori                      

9 profesori la trei cursuri de formare (cursuri oferite de profesioniști, pe baza unui program de învățare predefinit și a rezultatelor învățării, cu durata de 6 zile)

Curs 1 – The Fundamental ICT Tools for Education

Obiectiv: facilitarea învățării prin integrarea dispozitivelor mobile (laptop, tabletă, smartphone) în lecții, pentru a gestiona grupurile de elevi și pentru a încuraja colaborarea.

Conținuturi:

  • utilizări și funcții ale aplicațiilor educaționale;
  • sala de clasă eSafe;
  • alfabetizare digitală;
  • utilizarea internetului/ a Social Media sigur și responsabil – probleme etice .

Competențe-cheie: competențe civice; competențe digitale; competențe personale, sociale și de învățare

Grup-țintă: 3 cadre didactice (învățământ primar, gimnazial, liceal)

 

Curs 2 – Digital Storytelling: Apps and Softwares for Creative Writing

Obiectiv: eficientizarea învățării prin integrarea jocului în  lecții

Conținuturi:

  • învățare pe baza jocurilor create de profesor (jocuri tradiționale, de rol, LEGO, video, digitale)
  • activitate complexă de integrare a diferitelor domenii: tehnologie, sociologie, psihologie, arte, comunicare

Competențe-cheie: competențe civice; competențe digitale; competențe personale, sociale și de învățare

Grup-țintă: 3 cadre didactice (învățământ primar, gimnazial, liceal)

 

Curs 3 – Blended Learning: Connecting Remote and Face-to-Face Teaching

Obiectiv: eficientizarea învățării prin activități mixte – față în față și la distanță – facilitate de tehnologie

Conținuturi:

  • cunoștințele necesare contextului actual, de predarea tip blended learning;
  • proiectarea lecțiilor integrând instrumente și strategii, cu efecte pozitive asupra experienței de lucru și profesional

Competențe-cheie: competențe digitale; competențe personale, sociale și de învățare

Grup-țintă: 3 cadre didactice (învățământ primar, gimnazial, liceal)