Cod de etică CNCC

Diagrama GANTT a activității manageriale an școlar 2018 – 2019

Organigramă 2018 – 2019

Graficul de monitorizare și control al directorilor

Decizie colectivului de lucru ROF și RI

Decizie comisia paritară

Decizie comisia metodică a consilierilor

Decizie comisia de întocmire a orarului

Decizie comisia de încadrare și salarizare

Decizie comisia de gestionare a riscurilor

Decizie comisia de achiziții publice

Decizie comisia pentru actualizarea SIIIR

Decizie coordonator SNAC

Decizie coordonator de practică pedagogică

Decizie consiliul profesoral

Decizie comisii metodice

Decizie comisie prevenire violență

Decizie comisie pentru perfecționare și formare continuă

Decizie comisie monitorizare

Decizie comisie drepturi bănești elevi

Decizie comisia pentru curriculum

Decizie grup de lucru PDI

Decizie SSM și PSI

Decizie responsabili proiecte internaționale

Decizie responsabili comisie proiecte educative

Decizie responsabil manuale școlare

Decizie responsabil cu organizarea serviciului pe școală

Decizie responsabil cu informații de interes public

Decizie recepție prestări servicii

Decizie plan încadrare personal didactic

Decizie numire profesori metodiști

Decizie arhivă

Decizie prelucrare date cu caracter peronal