Decizie C.E.A.C.

Decizie comisii metodice 2019 – 2020

Decizie secretar al consiliului profesoral

Decizie secretar al consiliului de administratie

Decizie responsabil manuale scolare

Decizie responsabil Lapte si corn

Decizie responsabil cu organizarea serviciului pe scoala

Decizie responsabil cu informatiile de interes public

Decizie profesor responsabil cu proiectele internationale

Decizie profesor coordonator pentru proiecte si programe educative

Decizie prelucrare date cu caracter personal

Decizie plata cu ora Stefanescu Alexandru

Decizie plata cu ora Mirica Margareta

Decizie plata cu ora Marculescu Cornel

Decizie plata cu ora Ferencz Viorica

Decizie persoane raspundere arhiva

Decizie pentru desemnarea cadrelor didactice pentru practica

Decizie pentru acordarea drepturilor banesti

Decizie director adjunct

Decizie coordonator SNAC

Decizie coordonare practica pedagogica

Decizie Consiliul profesoral

Decizie atributii in domeniul apararii impotriva incendiului

Decizie comisie prevenire si eliminare violenta

Decizie comisie perfectionare si formare continua

Decizie comisie paritara

Decizie comisie metodica a consilierilor

Decizie comisie intocmire orar

Decizie comisie echivalare credite

Decizie comisie de securitate si sanatate

Decizie comisie de receptie a bunurilor

Decizie comisie de monitorizare a sistemului de control managerial intern

Decizie comisie de incadrare si salarizare

Decizie comisie de examinare si solutionare

Decizie comisie de achizitii publice

Decizie comisie actualizare SIIIR

Decizie comisia de gestionare a riscurilor

Decizia privind actualizarea componentei consiliului de admnistratie