Decizie suspendare cursuri Pregatitoare C

Decizie încetare suspendare cursuri III S

Decizie încetare suspendare cursuri IV A

Decizie încetare suspendare cursuri V B

Decizie încetare suspendare cursuri clasele V-XII

Decizie încetare suspendare cursuri XI C, XII C

Decizie încetare suspendare cursuri XII B

Decizie încetare suspendare cursuri XI D

Decizie încetare suspendare cursuri IV B

Decizie încetare suspendare cursuri III A

Decizie suspendare cursuri X D

Decizie suspendare cursuri VII A, X B, X F

Decizie constitiure C.A.

Decizie suspendare cursuri X E

Decizie suspendare cursuri XI B

Decizie suspendare cursuri V C, VI A, VII B, VIII A, VIII B, IX B, X C

Decizie suspendare cursuri IX F

Decizie suspendare cursuri XII B

Decizie suspendare cursuri XI D

Decizie suspendare cursuri IV B

Decizie suspendare cursuri III- A

Decizie numire responsabil distribuire lapte si corn

Decizie comisie monitorizare a segregării școlare

Decizie constituirea Colectivului de lucru al consilierilor

Decizie numire secretar C.P. Decizie numire secretar C.A.

Decizie reponsabil prelucrarea datelor cu caracter personal

Decizie arhiva unității

Decizie S.C.M.I.

Decizie comisie achiziții

Decizie numire profesori coordonatori practică pedagigică

Decizie contituire comisie gestionare SIIIR

Decizie constituire comisie casare, clasare și valorificare materiale

Decizie constituire comisie pentru curriculum

Decizie constituire comisie prevenirea și eliminarea violenței

Decizie constituire comisie paritară

Decizie constituire comisia de securitate și sănătate în muncă

Decizie constituire comisia de gestionare a riscurilor

Decizie constituire comisia de inventariere

Decizie numire responsabil cu informații de interes public

Decizie delegare prerogative director și director adjunct

Decizie repartizare plata cu ora

Decizie grup acțiune antibullying

Decizie constituire comisie de evaluare anulă și pentru soluționarea contestațiilor

Decizie constituire C.P.

Decizie constituire comisii și colective de lucru

Decizie constituire comisie perfecționare și formare continuă

Decizie constituire C.E.A.C.

Decizie numire profesori metodiști

Decizie constituire comisie de încadrare și salarizare

Decizie constituire colectiv de lucru elaborare revizuire R.O.F. și R.I.

Decizie constituire grup lucru revizuire P.D.I.

Decizienu numire coordonator S.N.A.C.

Decizienu desemnare coordonator proiecte și programe educative

Decizie numire responsabil proiecte europene și programe comunitare

Decizie numire responsabil serviciu pe școală

Decizie numire responsabil cu procurarea și distribuirea manualelor

Decizie constituire comisie recunoasere si echivalare a creditelor profesionale

Decizie constituire echipa management si implementare Apps for successful online education

Decizie constituire echipa ERASMUS+

Decizie constituire comisie examen programator

Decizie constituire echipa selectie ERASMUS+

Decizie suspendare contract Constantinescu Lucia Theodora

Decizie revenire la catedra Stancu Aurelia

Decizie costituire echipa ERASMUS+

Decizie promovare Cojocarelu Mihai Danut

Decizie organizare selectie ERASMUS+

Decizie constituire comisie validare rezultate invatate ERASMUS+

Decizie constituire comisie management si implementare ERASMUS+

Decizie reprtizare ore Stroescu Stana IV A

Decizie constituire comisie validare rezultate ERASMUS+

Decizie constituire comisie pentru certificarea calificarii absolventilr

Decizie repartizarea orelor clasei a IV-a

Decizie constituire comisie mobilitate 2022-2023

Decizie incetare contract Constantin Anda Elena

Decizie incetare contract individual Stroescu Stana

Decizie repartizare ore Calin Gabriela

Decizie repartizare ore Radu Florentina

Decizie constituire comisie EN

Decizie constituire comisie probe atitudini

Decizie constituire comisie probe atestat

Decizie rechemare din concediu

Decizie incheiere contract Stroescu Stana

Decizie repartizare ore Stroescu Stana

Decizie comisie inscriere in invatamantul primar

Decizie incetare contract Stroescu Stana

Decizie repartizare PO Stroescu Stana

Decizie incetare contract Lupoiu Carmen Silvia

Decizie constituire comisie solutionare contestatii mobilitate

Decizie modificare componenta comisie mbilitate

Decizie repartizare ore Rau Florentina

Decizie CONSTITUIRE COMISIE SIMULARE BAC

Decizie constituire comisie simulare EN

Decizie stabilire drepturi salariale

Decizie constituire comisie testare selectie

Decizie echipa proiect Creative

Decizie privind constituirea comisiei examen corigenta

Decizie privind constituirea echipei de management si implementare ERASMUS+

Decizie privind constituirea echipei de selectie ERASMUS+

Decizie privind incetarea contantractului PO

Decizie privind incetarea contractului de munc Serban

Decizie privind incetarea contractului de munca Pomarleanu

Decizie privind numirea secretarului EN

Decizie privind preluarea atributiilor de secretar

Decizie privind preluarea temporara a atributiilor de secretar

Decizie privind replanificarea concediilor

Decizie privind replanificarea concediului

Decizie rechemare concediu secretariat

Decizie stabilire drepturi salariale