Decizie suspendare cursuri Pregatitoare C

Decizie încetare suspendare cursuri III S

Decizie încetare suspendare cursuri IV A

Decizie încetare suspendare cursuri V B

Decizie încetare suspendare cursuri clasele V-XII

Decizie încetare suspendare cursuri XI C, XII C

Decizie încetare suspendare cursuri XII B

Decizie încetare suspendare cursuri XI D

Decizie încetare suspendare cursuri IV B

Decizie încetare suspendare cursuri III A

Decizie suspendare cursuri X D

Decizie suspendare cursuri VII A, X B, X F

Decizie constitiure C.A.

Decizie suspendare cursuri X E

Decizie suspendare cursuri XI B

Decizie suspendare cursuri V C, VI A, VII B, VIII A, VIII B, IX B, X C

Decizie suspendare cursuri IX F

Decizie suspendare cursuri XII B

Decizie suspendare cursuri XI D

Decizie suspendare cursuri IV B

Decizie suspendare cursuri III- A

Decizie numire responsabil distribuire lapte si corn

Decizie comisie monitorizare a segregării școlare

Decizie constituirea Colectivului de lucru al consilierilor

Decizie numire secretar C.P. Decizie numire secretar C.A.

Decizie reponsabil prelucrarea datelor cu caracter personal

Decizie arhiva unității

Decizie S.C.M.I.

Decizie comisie achiziții

Decizie numire profesori coordonatori practică pedagigică

Decizie contituire comisie gestionare SIIIR

Decizie constituire comisie casare, clasare și valorificare materiale

Decizie constituire comisie pentru curriculum

Decizie constituire comisie prevenirea și eliminarea violenței

Decizie constituire comisie paritară

Decizie constituire comisia de securitate și sănătate în muncă

Decizie constituire comisia de gestionare a riscurilor

Decizie constituire comisia de inventariere

Decizie numire responsabil cu informații de interes public

Decizie delegare prerogative director și director adjunct

Decizie repartizare plata cu ora

Decizie grup acțiune antibullying

Decizie constituire comisie de evaluare anulă și pentru soluționarea contestațiilor

Decizie constituire C.P.

Decizie constituire comisii și colective de lucru

Decizie constituire comisie perfecționare și formare continuă

Decizie constituire C.E.A.C.

Decizie numire profesori metodiști

Decizie constituire comisie de încadrare și salarizare

Decizie constituire colectiv de lucru elaborare revizuire R.O.F. și R.I.

Decizie constituire grup lucru revizuire P.D.I.

Decizienu numire coordonator S.N.A.C.

Decizienu desemnare coordonator proiecte și programe educative

Decizie numire responsabil proiecte europene și programe comunitare

Decizie numire responsabil serviciu pe școală

Decizie numire responsabil cu procurarea și distribuirea manualelor