Proiect Erasmus+

 2023-1-RO01-KA121-SCH-000120987, „Play outdoor to learn more!”

 

 

Beneficiar: Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgoviște
Durata proiectului: 15 luni
Perioada de implementare: 01.06.2023  – 31.08.2024

Grup țintă:

 • elevii claselor de gimnaziu
 • elevii claselor de liceu IX-XI, non-vet
 • cadrele didactice

 

 1. OBIECTIVE

I.1. Obiectivul proiectului:

Formarea a minimum 50% din profesori pentru abordarea educației și prin activități outdor, în vederea asigurării echilibrului fizic și emoțional, în condițiile digitalizării, până cel târziu în 2024.

I.2. Obiective specifice:

O1.  Optimizarea practicilor educaționale multimodale prin raportarea strategiei didactice la joc, creativitate, stare de bine a elevilor și profesorilor, până la sfârșitul anului școlar 2023-2024.

Indicatori de realizare:

 1. Integrarea în demersul didactic cu cel puțin 30% mai mult față de momentul anterior mobilității, a metodologiei play to learn more, pe parcursul anului școlar 2023-2024.
 2. Creșterea mediilor generale a minimum 50% dintre elevii incluși în eșantionul reprezentativ al cercetării, pe baza dezvoltării competențelor cognitive, fizice și sociale ale acestora, la sfârșitul anului școlar 2023-2024.

O2.  Dezvoltarea unor noi experiențe de învățare prin implementarea unei culturi pozitive, productivă și durabilă în sala de clasă, până la sfârșitul anului școlar 2023-2024.

Indicatori de realizare:

 1. Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice de a crea mentalități fericite prin implementarea 4C-urilor educației (creativity, critical thinking, communication, collaboration) cu cel puțin 30% mai mult față de momentul anterior mobilității, pe parcursul anului școlar 2023-2024.
 2. Îmbunătățirea pentru minimum 50% dintre elevii incluși în eșantionul reprezentativ al cercetării, a motivației pentru învățare, a gradului de participare activă la lecții într-un mediu fericit și flexibil, până la sfârșitul anului școlar 2023-2024.

 

O3.  Formarea la elevi a deprinderilor de a învăța într-un mod sănătos prin implicarea lor în activități școlare și extrașcolare de tip outdoor, până la sfârșitul anului școlar 2023-2024.

Indicatori de realizare:

 1. Formarea la profesori a atitudinilor pozitive față de actul didactic în sistem outdoor, prin aplicarea cunoștințelor privind alternarea învățării în spațiul tradițional (sala de clasă) cu învățarea în mediul înconjurător (outdoor), în minimum 2 activități (elevi, profesori), până la sfârșitul anului școlar 2023-2024.
 2. Asigurarea echilibrului fizic și emoțional în activitățile de învățare în sistem bleanded learning/online, pentru minimum 50% dintre elevii incluși în eșantionul reprezentativ al cercetării, până la sfârșitul anului școlar 2023-2024.

 

O4.  Dezvoltarea dimensiunii europene a educației oferite de școala noastră prin includerea în activitatea curentă a rezultatelor activităților de mobilitate implementate (cunoștințe, abilități) în beneficiul organizației, al personalului și al elevilor.

Indicatori de realizare:

 1. Implementarea activităților de mobilitate proiectate în procent de 100%, până la sfârșitul anului școlar 2023-2024.
 2. Participarea a minimum 85% din cadrele didactice cu baza în unitate la activități de diseminare și exploatare a rezultatelor proiectului, până la sfârșitul anului școlar 2023-2024.
 3. Creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor direcți ai educației oferite de școală ca urmare a implementării proiectului pentru minimum 85% dintre elevii incluși în eșantionul reprezentativ al cercetării, până la sfârșitul anului școlar 2023-2024.

 

 

 1. MOBILITĂȚI

II.1. Mobilități de grup ale elevilor

Nr.flux Țara Durata activității Nr.participanți Nr. însoțitori
1.       Portugalia 5 zile 4 elevi de gimnaziu,

din care 1* elev din categorii dezavantajate

1
1.       Malta 5 zile 4 elevi de liceu,

din care 1* elev din categorii dezavantajate

1

 

*2 elevi din categorii dezavantajate  (1* elev/flux)

 • bariere legate de discriminare
 • bariere legate de sisteme de educație și formare
 • diferențe culturale
 • dizabilități
 • bariere economice
 • bariere geografice
 • probleme de sănătate
 • bariere sociale

 

II.2. Mobilități pentru pesonalul didactic – Job shadowing

 

Nr.flux Țara Durata activității Nr.participanți
1 Portugalia 5 zile 2 profesori
2 Malta 5 zile 2 profesori

 

II.3. Mobilități pentru pesonalul didactic – Cursuri

 

Nr.flux Țara Localitate Durata activității Nr.participanți Curs Perioada
1 Spania Alicante 5 zile 3 profesori Smart teachers play more 14.04.2024- 18.04.2024
2 Olanda Amsterdam 5 zile 3 profesori A happy lesson 18.03.2024-22.03.2024
3 Spania Barcelona 5 zile 3 profesori Broadening horizons through outdoor learning 25.03.2024-29.03.2024