Erasmus+ Nr. 2023-1-RO01-KA121-VET-000148133

Beneficiar: Colegiul Național Pedagogic Constantin Cantacuzino Târgoviște

Durata proiectului: 15 luni

Perioada de implementare: 01.06.2023 – 31.08.2024

Țările în care se realizează mobilitățile: Spania, Turcia, Malta

Grup țintă: 

– 173 de elevi, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare; 

–   94 de elevi, profilul pedagogic, specializarea educator-puericultor; 

109 de elevi, profilul real, specializarea matematică-informatică; 

– 58 de profesori VET.

STAGII DE PRACTICĂ (pe durata a două săptămâni)

Beneficiari direcți: 

– 5 elevi de la clasele a X-a și 5 de la clasele a XI-a, specializarea învățător-educatoare; 

4 elevi de la clasa a X-a și 4 de la clasa XI-a, specializarea educator-puericultor; 

4 elevi de la clasele a X-a și 5 de la XI-a, specializarea matematică-informatică; 

JOB SHADOWING (pe durata unei săptămâni)

Beneficiari direcți: 

– 2 profesori VET.

EXPERȚI INVITAȚI (pe durata a trei zile)

Beneficiari direcți: 

– 2 profesori VET.

OBIECTIVUL GENERAL

Dezvoltarea la cel puțin 50% dintre elevii și profesorii VET a competențelor de proiectare a cursurilor opționale bazate pe problematica geopolitică actuală până în septembrie 2024.

OBIECTIVE SPECIFICE

O1 Dezvoltarea gândirii algoritmice în contexte variate de programare a roboților reali sau virtuali la minimum 50% dintre elevii de la specializarea matematică-informatică până la sfârșitul anului școlar 2023 – 2024.

Indicator de realizare 1.1.  Elaborarea creativă a minimum 9 aplicații practice care valorifică conexiunea dintre roboți, viață și societate de către elevii de la specializarea matematică-informatică până la sfârșitul anului școlar 2023 – 2024.

O2 Dezvoltarea la minimum 50% dintre elevii de la profilul pedagogic și profesorii VET a competențelor de elaborare a unei oferte educaționale racordate la realitatea geopolitică actuală  până la sfârșitul anului școlar 2023 – 2024.

Indicator de realizare 2.1. Elaborarea unui ghid metodologic pentru implementarea a minimum 6 programe de opțional care vizează problematica geopolitică actuală, de către profesorii VET, în colaborare cu elevii de la specializarea învățător-educatoare, până la sfârșitul anului școlar 2023 – 2024.

Indicator de realizare 2.2. Elaborarea a minimum 36 de exemple de activități de învățare pe problematică geopolitică actuală de către elevii de la profilul pedagogic, specializările învățător-educatoare și educator-puericultor, până la sfârșitul anului școlar 2023 – 2024.