Erasmus+ KA102 VET nr. 2022-1-RO01-KA121-000058526

Creative Class and Learning

Beneficiar: Colegiul Național Pedagogic Constantin Cantacuzino Târgoviște

Durata proiectului: 15 luni
Perioada de implementare: 
01.06.2022 – 31.08.2023
Ț
ara în care se realizează mobilitățile: Spania, Turcia, Germania

Grup țintă:

– 200 elevi, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare;

– 47 elevi, profilul pedagogic, specializarea educator-puericultor;

– 110 elevi, profilul real, specializarea matematică-informatică;

– 50 profesori VET.

Beneficiari direcți:

– 28 elevi de clasele a X-a și a XI-a, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare;

– 15 elevi de clasele a IX-a și a X-a, profilul pedagogic, specializarea educator-puericultor;

– 22 elevi de clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, profilul real, specializarea matematică-informatică; – – 6 profesori VET.

OBIECTIVUL GENERAL:

Optimizarea performanțelor în învățare prin dezvoltarea la elevii și profesorii VET a competențelor de integrare creativă a artelor în curriculum.

OBIECTIVE SPECIFICE

O1– creșterea performanțelor în învățare prin dezvoltarea competențelor emoționale și sociale (creativitatea și comunicarea) pentru cel puțin 50% dintre elevii de la profilul pedagogic, specializarea educator- puericultor, prin integrarea artelor în curriculum

Indicator de realizare 1:  îndrumarea a cel puțin 8 secvențe de activitate didactică în care elevii să  integreze eficient artele, de către cel puțin 50% dintre profesorii metodiști, până la sfârșitul anului școlar 2022-2023.

Indicator de realizare 2: conceperea a minimum 14 activități de învățare care să presupună includerea artelor în activitățile didactice observate în cadrul practicii pedagogice observative desfășurate în învățământul antepreșcolar, până la sfârșitul anului școlar 2022-2023.

O2 – diversificarea proiectării didactice în minimum 50% dintre lecțiile/ activitățile didactice susținute/ proiectate de către elevii de la profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare, în perioada 2022-2023, prin utilizarea artelor în activitățile de formare a competențelor specifice disciplinelor

Indicator de realizare 1: minimum 50% dintre lecțiile/ activitățile susținute/ proiectate în cadrul practicii pedagogice, utilizează strategii de predare-învățare, în care sunt integrate artele pentru formarea competențelor specifice disciplinelor, până la sfârșitul anului școlar 2022-2023.

O3– dezvoltarea la minimum 75% dintre cadrele didactice metodiste a competențelor de proiectare a activităților din grădiniță și creșă care integrează artele

Indicator de realizare: realizarea de către minimum 75% dintre profesorii metodiști a unui ghid metodologic de proiectare a activităților din grădiniță și creșă care să valorifice includerea  artelor în activitatea didactică din invățământul preșcolar și antepreșcolar, până la sfârșitul anului școlar 2022-2023.

O4 – Dezvoltarea la cel puțin 25% dintre elevii de la profilul real, specializarea matematică-informatică, a competențelor de realizare a aplicațiilor software care să urmărească atât  funcționalitatea acestora, cât și un design modern, inovativ, până la sfărșitul anului școlar 2022-2023.

Indicator de realizare: minimum 25% dintre elevii de la profilul real, specializarea matematică-informatică vor realiza interfețe grafice pentru aplicații software, site-uri web, aplicații web, prin integrarea creativă a artelor (tipografie, forme, culori), până la sfârșitul anului școlar 2022-2023.