Helsinki, Finlanda, Tallin, Estonia-Education in Finland and/or Estonia׃ Original Best Practices Benchmarking in Schools

 

         În perioada 05.09.2021-11.09.2021 s-a desfășurat în Helsinki, Finlanda si Tallin, Estonia cursul Erasmus + KA1 „Education in Finland and/or Estonia׃ Original Best Practices Benchmarking in Schools” fiind oferit de Euneos, organizația care oferă cursuri de pregătire pentru profesori. La acest curs au participat cele patru cadre didactice din fluxul III al proiectului Easmus+  Learning for success, not only for exams!.

        Profesorii participanți au descoperit că, de-a lungul timpului, educația oferită de școala finlandeză a fost marcată de contextul geo-politic, economic și social. Școala finlandeză a fost nevoită astfel să pună accent mai mult pe educație decât pe instrucție, mai degrabă pe formarea abilităților pentru viață din nevoia de a supraviețui. În sistemul finlandez actual fiecare elev este considerat bun deoarece demonstrează abilități de viață care îl fac să performeze într-un anumit domeniu iar sistemul il ajută să evolueze în ritm propriu.

        Reforma curriculară în Finlanda a pornit de la premisa că școala trebuie să creeze un mediu care să îi genereze elevului încrederea în sine, în propriul potențial și în cei din jur, această încredere ajutându-l să își atingă potențialul maxim, garantând succesul învățării.  Benchmarking-ul este un proces de comparare a practicilor și succesului organizației cu practici similare de succes identificate în alte organizații școlare, fiind un model de îmbunătățire a calității.

        Cadrele didactice au luat parte la ateliere de formare preponderent practice, colaborative iar subiectele abordate în activitatea de formare au fost „Benchmarking”, „Dezvoltarea europeană a curricumului”, „Dezvoltarea abilităților secolului 21 la elevi”, „Învățarea digitală ca modalitate de învățare individualizată”. Prin intermediul activităților, profesorii au aflat că școala finlandeză urmărește să formeze, la elevi, abilități profesionale și abilități de viață, buna pregătire a personalului didactic, resursele educaționale bine selectate  menite să reproducă fidel mediul profesional. Sistemul pune la dispoziția școlilor o finanțare care să acopere atât nevoile de bază ale elevilor, un mediu prietenos și  optim pentru învățare, dar mai ales toate resursele pentru o bună pregătire profesională în ciclul superior al liceului și care continuă pe toată durata vieții. Aceste practici educaționale formează la elevi abilitățile necesare și, în acest fel, se explică rezultatele bune obținute de finlandezi la rezultatele PISA. Astfel, relația profesor – elev este strâns legată de comunicare, onestitatea și curajul generând încredere și, implicit, succes.       

        Estonia este țara în care principalele aspecte ale succesului școlii sunt autonomia instituțională, depolitizarea învățământului, curriculum flexibil, autonomia în învățare, accent pe inovare și creativitate iar cheia succesului la testele PISA o reprezintă dezvoltarea competențelor digitale, suportul ICT atât din partea profesorului cât și a elevilor care ajung să ofere sprijin celorlalți colegi, contribuind la facilitarea învățării. În acest sistem de învățământ, flexibilitatea și adaptabilitatea, înalta pregătire a profesorilor, autonomia în școli, furnizarea oportunităților egale, indiferent din care mediu sunt elevii, urban sau rural, precum și aplicarea strategiilor de învățare metacognitivă, accentul asupra competențelor digitale, învățarea activă în care profesorul și elevii schimbă cu ușurință rolurile, determină dezvoltarea, stimulează creativitatea și îmbunătățește rezultatele elevilor.