Apel de selecție a elevilor și a cadrelor didactice

în vederea participării la activitățile de mobilitate din cadrul proiectului 

Erasmus+ KA102 VET nr. 2020-1-RO01-KA102-078976

Eficiența evaluării determină succesul învățării

 

 

 

 

Beneficiar: Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște

Durata proiectului: 24 de luni
Perioada de implementare: 01.12.2020 – 30.11.2022
Țările în care se realizează mobilitățile: Finlanda și  Regatul Unit al Marii Britanii

Grup țintă: 

215 elevi de clasa a X-a, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare; 

–  56 de profesori si 19 invatatori metodisti.

OBIECTIVUL GENERAL

Îmbunătățirea calității educației și formării profesionale oferite de CNCC prin dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice și elevilor de la profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare, implicit îmbunătățirea rezultatelor la examenele de certificare a competentelor profesionale și titularizare

OBIECTIVE SPECIFICE

O1. Creșterea eficientei evaluării procesului didactic pentru minimum 50% dintre învățătorii și profesorii metodiști, în perioada 2021-2023, prin diversificarea metodelor de evaluare în lecțiile susținute sau indrumate la practica pedagogică.

Indicator de realizare 1: min.10 învățători utilizează diferite forme, metode, instrumente de evaluare în lecțiile demonstrative în vederea reglării predării-învățării

Indicator de realizare 2: min.28 profesori îndrumă elevii la practica sa integreze eficient evaluarea în lecțiile predate și în activitățile de evaluare realizate

O2. Orientarea procesului de evaluare a elevilor dinspre continut spre competente, în cel puțin 50% din lecțiile sustinute la practica, prin utilizarea metodelor alternative evaluare, în perioada 2021-2023

Indicator de realizare: utilizarea metodelor alternative de evaluare în minimum 252 lecții/ activități susținute la practica pedagogică de către elevi

O3. Recuperarea decalajelor în învățare pentru minimum 50% dintre elevii proveniți din mediul rural, în perioada 2021- 2023 comparativ cu 2019-2021, prin exemple și transfer de bune practici în domeniul formării profesionale a învățătorilor și educatoarelor

Indicator de realizare: dublarea numărului notelor mai mari de 9 la disciplinele de specialitate și la examenul de certificare a competentelor profesionale, în randul elevilor proveniți din mediul rural

  1. STAGII DE PRACTICĂ  pentru elevi

Mobilitatea elevilor claselor a X-a se va realiza în două fluxuri de câte 14 elevi, câte unul în fiecare an de proiect, cu durata de 14 zile fiecare. 

Scopul mobilitatii elevilor de la profilul pedagogic este de a urmări procesul de evaluare în activități practice la locul de munca ( lecțiile demonstrative asistate în școli sau grădinițe în țara gazda). Vor realiza legatura dintre conținuturile teoretice dobandite la Pedagogie, fiind mai bine pregatiti teoretic și practic pentru activitatea didactică și pentru a se angaja in invatamant. Stagiul va avea loc în UK și Finlanda, în perioada ianuarie-februarie. Am optat ca 14 dintre elevii de clasa a X-a în primul an, respectiv 14 dintre elevii de clasa a X-a din al doilea an de proiect să participe la stagiul de practica, considerand ca aceasta oportunitate îi va motiva pe toți sa se

pregateasca foarte bine la disciplinele de specialitate, indeosebi pe elevii proveniți din rural sa diminueze decalajul în învățare, în speranta ca vor fi selectați pentru a participa la o mobilitate.

Criterii de selecție- elevi

-existența acordului scris al părinților

-cerere prin care elevii își manifestă disponibilitatea de a participa la mobilitati în cadrul proiectului

-obținerea nivelului minim B1 la testele de verificare orala si scrisa la limba engleza (minimum 61 puncte din 100)

-promovarea unui interviului pe teme de didactică (minimum 61 puncte din 100).

Selecția participanților se va realiza în ordinea descrescătoare a sumei punctajelor obținute la cele două probe, separat pentru elevii din mediul rural (10 elevi anual) și urban (4 elevi anual).

Dosarul de candidatură a elevilor va conține:

  1. cerere tip de înscriere;
  2. acordul scris al părinților
  3. declarație de angajament;
  4. scrisoare de intenție.

Calendarul desfășurării concursului de selecție – elevi:

  Depunerea candidaturilor 11-15 ianuarie 2021
  Lb. engleză – probă orală și scrisă  19 ianuarie 2021         
  Interviul pe teme de didactică 20 ianuarie 2021
  Afișarea rezultatelor  21 ianuarie 2021
  Depunerea eventualelor contestații 22 ianuarie 2021, ora 12
  Rezultate finale 22 ianuarie 2021, ora 14

2. JOB-SHADOWING – mobilitatea  cadrelor didactice

Mobilitatea metodistilor se va realiza in doua fluxuri de cate 5 profesori si invatatori, cu durata de o saptamana fiecare, sub forma a 2 perioade de job-shadowing in institutii de invatamant primar si prescolar. Profesorii/invatatorii metodiști vor observa modul in care mentorul realizeaza evaluarea procesului didactic, modalitati de optimizare a predarii-invatarii ca urmare a

evaluarii. Vor elabora instrumente de evaluare si vor retine toate experientele de succes pe care ar dori sa le aduca in propria activitate.

CRITERII DE SELECȚIE- CADRE DIDACTICE

-să realizeze/sa conduca practica elevilor din grupul tinta (învățători și profesori metodiști)

-să aibă un nivel bun de cunoaștere a limbii engleze, stabilit în urma probei practice (vizionarea unei lectii in limba engleza si completarea chestionarului legat de desfășurarea lecției, cu accent pe evaluarea procesului didactic)- minimum 61 puncte din 100

-sa își exprime în scris acordul privind implicarea în proiect, asumându-și totodată responsabilitatea aplicării la scară largă a rezultatelor formării.

Selecția participanților se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la proba practică. 

Criterii de departajare:

În cazul punctajelor egale, vor avea prioritate cadrele didactice care merg într-o mobilitate pentru prima data, apoi care nu au participat la o mobilitate din fonduri UE în ultimii 5 ani, pentru ca dimensiunea europeană a educației să ajungă la cât mai mulți. 

Dosarul de candidatură a cadrelor didactice va conține:

  1. cerere tip de înscriere;
  2. declarație de angajament;
  3. CV;
  4. adeverință din care să reiasă calitatea de profesor/ învățător metodist;
  5. scrisoare de intenție.

Calendarul desfășurării concursului de selecție – cadre didactice:

  Depunerea candidaturilor 11-15 ianuarie 2021
  Lb. engleză – probă practică  18 ianuarie 2021         
  Afișarea rezultatelor  21 ianuarie 2021
  Depunerea eventualelor contestații 22 ianuarie 2021, ora 12
  Rezultate finale 22 ianuarie 2021, ora 14