Calendarul activităților educative școlare și extrașcolare I 2020-2021

Calendarul activităților educative și extrașcolare 2018 – 2019

Programul activitatilor saptamana Scoala Altfel 22 – 26 mai 2017

Graficul activității educative I_2017-2018

Graficul activității educative II_2017-2018