Raportare și evaluare
• Egalitatea de șanse, transparența și vizibilitatea selecției prin aplicarea de chestionare
• Calitatea activității de formare prin rapoarte zilnice
• Calitatea activității de management și implementare prin rapoarte de progres asupra activităților proiectului, rapoarte financiare, fișe de pontaj
• Gradul de satisfacție a participanților prin chestionare
• Gradul de realizare a obiectivelor proiectului prin statistici, centralizatoare
• Impactul proiectului asupra organizației școlare prin fișe de progres ale elevilor
• Impactul asupra participanților/ organizației prin statistici comparative

Instrumente:

  • Chestionare
  • Lista de verificare
  • Discuții de grup
  • Raport de evaluare a impactului – soft
  • Fișă de observare a lecțiilor susținute
  • Fișă de observare sistematică a comportamentului
  • Ghid al evidențelor
  • Chestionar de evaluare finală
  • Statistici comparative
  • Raport de evaluare finală