EVALUAREA INTERNĂ va fi realizată de responsabilul cu monitorizarea și evaluarea.

CE aspecte vor fi evaluate?

1.procesul de selectie: se va aplica un chestionar de satisfactie pentru a verifica corectitudinea selectiei, transparenta, asigurarea egalitatii de sanse, respectarea criteriilor de departajare

2.gradul de indeplinire a activitatilor din timpul mobilitatilor: elevii vor fi monitorizati de catre insotitorul cu rol de monitorizare care va verifica prezenta, respectarea programului, calitatea activitatilor, va informa unitatea de trimitere cu privire la eventuale abateri; evaluarea participantilor ramane in grija organizatiei de primire/ gazda; rezultatele evaluarii participantilor vor fi consemnate in documentul de mobilitate Europass; pentru activitatea de practica, elevii vor primi din partea tutorelui note care la revenirea in tara vor fi convertite in baza sistemului romanesc de evaluare si recunoscute de

comisia de validare a rezultatelor invatarii

3.gradul de satisfactie a participantilor: responsabilul va elabora si va aplica dupa fiecare mobilitate un chestionar privind satisfactia participantilor

4.gradul de realizare a obiectivelor proiectului: se vor verifica rezultatele care dovedesc indeplinirea indicatorilor

5.colaborarea cu participantii: in ultima luna a proiectului se vor aplica trei chestionare: parintilor, elevilor din grupul tinta si cadrelor didactice pentru a masura impactul proiectului asupra formarii/dezvoltarii profesionale a participantilor, respectiv impactul asupra organizatiei.

 

CE INSTRUMENTE vor fi folosite in procesul de monitorizare si evaluare?

Planul de monitorizare si evaluare intocmit contine ca anexe: chestionare adresate beneficiarilor directi si indirecti, interviuri, masurarea nivelului de participare, liste de prezenta, chestionare de evaluare zilnica, analiza produselor activitatii, rapoarte.

 

CÂND se va realiza evaluarea?

Evaluarea se va realiza

-inainte de mobilitate 

-in timpul mobilitatilor 

-lunar, pe toata durata implementarii

-in perioada de follow up

-la finalizarea proiectului.

 

CINE realizeaza evaluarea?

Responsabilul intocmeste rapoarte pe baza analizei documentelor, interpretarii chestionarelor, interviurilor cu parinti, elevi, profesori pe care le prezinta responsabilului de proiect.

 

DE CE evaluez?

Prin Planul de evaluare intocmit sunt stabiliti indicatori de realizare atat pentru obiectivele propuse, cat si pentru activitatile planificate. Evaluarea dovedeste si masoara gradul de realizare a acestora si numeste dovezile care demonstreaza succesul.

 

CU CE resurse?

Planul de monitorizare si evaluare contine termene, responsabilitati si resurse necesare.

 

EVALUAREA EXTERNĂ

Atat elevii, cat si cadrele didactice vor completa dupa finalizarea mobilitatii chestionarele online de evaluare,conform contractului de finantare. AN poate poate veni in vizita de monitorizare/ evaluare pentru a anticipa si evita eventuale erori in gestiunea proiectului.