Modele de subiecte pentru certificare competențe  găsiți AICI.

Modele de subiecte pentru probe scrise  găsiți AICI.