Art. 3. –

(1) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba şi literatura italiană maternă şi matematică sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, logică, argumentare şi comunicare, economie sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2013.

(3) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.070/2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2017.

(4) Programa de bacalaureat pentru limba şi literatura română şi pentru limba şi literatura slovacă maternă este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2014.

(5) Programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2024, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2014.

(6) Programa de examen pentru proba C de evaluare a competenţelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat – 2024, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Programele pentru disciplinele examenului naţional de bacalaureat, altele decât cele menţionate la alin. (1) – (6), valabile în sesiunile anului 2024, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat – 2011.

Anexa-nr-2-privind aprobarea programelor pentru bacalaureat