ATESTAT INFORMATICĂ

Metodologie Atestat Informatica – prezentarea și susținerea proiectului va avea loc în data de 28 mai 2021, începând cu ora 9.00.

Repartizare pe ore a elevilor pentru susținere probe atestat_XII_D

Planificare pe ore proiect atestat 12A

Planificare pe ore proiect atestat 12B

Rezultate atestat informatica

ORDIN  modificare metodologie

Procedura_atestat_profesional

ATESTAT PEDAGOGIC – prezentarea și susținerea planului de lecție/ activitate va avea loc în data de 28 mai 2021, începând cu ora 12.00.

Rezultate finale atestat XII A

Rezultate finale atestat XII B

Metodologie Atestat certificare calificare profesionala pedagogic

Comisie atestat pedagogic 2021

Rezultate probă practică atestat pedagogic 2021_XIIA învățământ primar

Rezultate probă practică atestat pedagogic 2021_XIIB învățământ primar

PROGRAMARE SUSȚINERE PROIECT DIDACTIC

Programare susținere atestate XII B

Programare susținere atestate_XII A

 

ATESTAT LIMBA MODERNĂ

La clasele cu studiul intensiv şi bilingv al unei limbi străine, conținutul probei de specialitate constă în:
– elaborarea unei lucrări (unui proiect), pe o temă de cultură şi civilizație care să reflecte una din temele din programa şcolară de cultură şi civilizație, fixate de
catedra de specialitate din liceu;
– contribuția personală în elaborarea lucrării va avea o pondere de 50% din conținutul lucrării.

Metodologie Atestat bilingv

BILINGV – prezentarea și susținerea proiectului va avea loc în data de 21 mai 2021, începând cu ora 9.00.

La clasele cu profil pedagogic, specializarea învățători – educatoare, probele pentru obținerea atestatului pentru predarea limbilor străine la clasele I- IV sunt:
(1) o probă practică, care constă în:
a) lecția finală (proiectare, desfăşurare, evaluare);
b) prezentarea şi susținerea orală a proiectului didactic.
(2) o probă scrisă, care constă într-un test de verificare a competențelor lingvistice, în conformitate cu prevederile programelor şcolare de limbi moderne în vigoare pentru învățământul liceal.

REZULTATE ATESTAT LIMBA ENGLEZĂ – clase cu regim intensiv sau bilingv

Borderou final examen atestat XII C, engleză

Borderou final examen atestat XII D, engleză

Borderou final examen atestat XII F, engleză

Programare susținere atestat limbă engleză

Repartizarea candidatilor atestat clasa XII-C 2021

Repartizarea candidatilor atestat clasa XII-D 2021

Repartizarea candidatilor atestat clasa XII-F 2021

 

PEDAGOGIC – prezentarea și susținerea proiectului va avea loc în data de 21 mai 2021, începând cu ora 12.00.

Metodologie Atestat limbă modernă PEDAGOGIC

REZULTATE ATESTAT LIMBĂ MODERNĂ – profil pedagogic

Borderou  examen atestat XII A, franceză

Borderou  examen atestat XII B, engleză

Programare susținere atestat limbă modernă

Repartizarea candidatilor atestat clasa XII-A 2021

Repartizarea candidatilor atestat clasa XII-B 2021

 

Decizie 210