CALENDARUL
de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2020-2021

 

1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:

Scris – Limba română – 25 mai 2021

Citit – Limba română – 26 mai 2021

Matematică – 27 mai 2021

2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:

Limba română – 18 mai 2021

Matematică – 19 mai 2021

3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:

Limbă și comunicare – 12 mai 2021

Matematică și Științe ale naturii – 13 mai 2021

OMEC_3462_2021_Calendarul administrării Evaluărilor Naționale_II_IV_VI