Joenssu, Finlanda-Finnish and european education systems

              În perioada  31.07.2021- 04.08.2021, s-a desfășurat în Joenssu, Finlanda, cursul Erasmus+ KA 1-  FINNISH AND EUROPEAN EDUCATION SYSTEMS!, furnizat de eduKarjala, organizație care oferă cursuri de pregătire pentru profesori. La acest curs au participat patru cadre didactice selectate pentru acestă mobilitate în cadrul proiectului Erasmus+  Learning for success, not only for exams Nr.2020-1-RO01-KA101-078628.

             Obiectivul general al acestui proiect vizează  îmbunătățirea calității educației oferite de Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino”, prin dezvoltarea competențelor de bază ale elevilor (citire-lectură, matematică și științe, competențe globale), implicit îmbunătățirea rezultatelor la evaluările naționale la clasele 2 și 6 și la o eventuală testare PISA.

            Cadrele didactice ale Colegiului Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” au cunoscut sistemul de educație finlandez, planurile-cadru și modalitățile de evaluare specifice fiecărui nivel de școlarizare, evidențiindu-se superioritatea pregătirii elevilor din Finlanda,  cu accent pe abilități și competențe integrate. Sistemul de învățământ finlandez pune accentul pe analiza nevoilor individuale de învățare, ulterior realizând adaptarea educației la aceste nevoi. Poate punctul cel mai tare al sistemului de învățământ finlandez este performanța la care au ajuns în formarea și selectarea cadrelor didactice, bazată pe o pregătire temeinică și pe o selecție riguroasă din punct de vedere psihopedagogic a acestora, pentru a putea răspunde nevoilor curente ale elevilor.

            Pe parcursul celor cinci zile de formare, profesorii au realizat analiza comparativă a rezultatelor obținute în ultimele trei sesiuni ale testării PISA în Finlanda, Germania și Brazilia,  observând cele trei secțiuni ale testării (citit, matematică și științe) și diferențele de gen în privința rezultatelor, unde Finlanda înregistrează un decalaj între fete și băieți, și analiza comparativă între rezultatele obținute de Finlanda și România începând cu anul 2006, observându-se decalajele considerabile dintre cele două țări, inclusiv diferența de testare între acestea(digital versus letric, în România). În Finlanda, testarea nu vizează performanțele academice ale  elevilor, ci este una de sistem, evaluând ceea ce știu și ce pot face elevii în mod practic. Scopul educației, prioritate națională a acestei țări, este pregătirea pentru viață a elevului, iar atitudinea față de aceștia se bazează pe încredere sporită în forțele fiecărui copil.

           În școlile primare finlandeze vizitate, cadrele didactice au observat atât organizarea spațiului educațional- modulară, pe nivel de studiu, spații deschise, flexibilitate, adaptarea la nevoile elevului, spații special amenajate pentru activitățile de antreprenoriat, materialele didactice fiind asigurate  de autoritățile locale și oferite gratuit elevilor, cât și organizarea claselor de elevi pe ani de studiu, modalități de  diminuare a abandonului înregistrat în rândul celor 45% dintre elevii învățământului vocational și profesional, prin consilierea elevilor,  revizuirea semestrială a profilului educational al acestora și prin susținerea celor cu venituri reduse sau a șomerilor. Noua lege a educației din Finlanda, care intră în vigoare în anul școlar 2021-2022, urmărește egalitatea de șanse între elevi, reducerea abandonului școlar și mărirea vârstei școlarității obligatorii de la 18 la 20 de ani.