ANUL ȘCOLAR 2023-2024

 

TIPIZATE / EXTRASE DIN METODOLOGIA – CADRU 6218/2022 :

21._ANEXA_19_-_CALENDAR_Metodologia-cadru_privind_mobilitatea_personalului_didactic_in_anul_scolar_2023-2024_OME_6218-2022 (1)

20._ANEXA_18_-_Ordinea_ocuparii_posturilor_in_sedintele_de_repartizare_din_18-24.08.2022

19._ANEXA_15_-_Calculul_mediei_de_departajare

18._ANEXA_14_-_Cerere_incadrare_in_regim_de_Plata_cu_ora

17._ANEXA_14_-_Cerere_de_detasare_in_interesul_invatamantului_pentru_restrangere_de_activitate_nesolutionata

16._ANEXA_14_-_Cerere_de_detasare_la_cerere_prin_concurs_specific

15._ANEXA_14_-_Acord_pentru_detasare_in_interesul_invatamantului

14._ANEXA_14_-_Cerere_repartizare_in_baza_rezultatelor_din_2021_2020_2019_-_5-699_-_ulterior_peste_5

13._ANEXA_14_-_Cerere_repartizare_in_baza_rezultatelor_din_2022_2021_2020_2019_2018_2017_-_peste_7_-_ulterior_peste_7

12._ANEXA_14_-_Cerere_de_inscriere_la_concursul_national_de_ocupare_a_posturilor_2023

11._ANEXA_14_-_Cerere_pentru_prelungirea_duratei_contractului_individual_de_munca

10._ANEXA_14_-_Cerere_repartizare_pentru_angajare_pe_perioada_de_viabilitate_a_postului

9._ANEXA_14_-_Cerere_de_pretransfer_-_modificare_AVP_prin_schimb_de_posturi

8.2_ANEXA_14_-_Cerere_Transfer_restrangere_de_activitate_-_Pretransfer_-_ISJ

8.1_ANEXA_14_-_Cerere_obtinere_Acord-Acord_principiu_-_RA-_Pretransfer_-_Modificare_AVP_-_Unitati

7._ANEXA_14_-_Cerere_pentru_completarea_normei_didactice_de_predare_ISJ

6._ANEXA_13_-_Continut_lista_candidati_repartizati_prin_concurs

5._ANEXE_5-12_-_Fise_de_evaluare_inspectii_la_clasa_-_probe_practice

4._ANEXA_4_-_Fisa_evaluare_Proba_practica-orala_cunoastere_a_limbii_in_care_se_face_predarea

3._ANEXA_3_-_Informatii_ce_contin_date_cu_caracter_personal

2._ANEXA_2_-_Criterii_evaluare_personal_didactic_de_predare

1._ANEXA_1_-_Continut_lista_posturi

 

MODELE FORMULARE / TIPIZATE PENTRU ETAPELE PREMERGĂTOARE CONTITUIRII PROIECTULUI DE ÎNCADRARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

12. Model_ACORD-REFUZ

11._MODEL_Solicitare_obligatie_catedra_directori_cu_concurs_titulari_in_alte_unitati_

10._MODEL_Cerere_pensionare_anticipata_partiala

9._MODEL_Cerere_pensionare_anticipata

8._MODEL_Cerere_pensionare_pentru_limita_de_varsta

7._MODEL_Cerere menținere în activitate

6._MODEL_Cerere_CONTINUARE_ACTIVITATE_PANA_LA_65_ANI_-_FEMEI

5._MODEL_Cerere_de_completare_a_normei_la_nivelul_unitatii

4._MODEL_Cerere_de_intregire_a_normei_didactice

3._MODEL_Adresa_instiintare_intregire_a_normei_didactice

2._MODEL_Cerere_de_reducere_a_normei_didactice_cu_2_ore

1._MODEL_FISA_DE_INCADRARE_A_CADRULUI_DIDACTIC