ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE (C.A.)

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI PROFESORAL (CP)

UTILIZAREA FONDULUI DE CARTE

GESTIONAREA FONDULUI DE CARTE

GESTIONAREA DESEURILOR

GESTIONAREA PATRIMONIULUI UNITAŢII DE INVAŢAMANT

UTILIZARE FOI PARCURS SI FOI DE ACTIVITATI ZILNICE (FAZ)

UTILIZARE AUTOTURISM MICROBUZ SCOLAR

GESTIONAREA MATERIALELOR DE IGIENIZARE

ACHIZITII PUBLICE

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

INREGISTRAREA IN CONTABILITATE

INTOCMIREA REGISTRULUI JURNAL

INTOCMIREA REGISTRULUI CARTEA MARE

INTOCMIRE ALOP

INTOCMIREA BUGETULUI

ELABORAREA SI APLICAREA DECIZIILOR

ELABORAREA SI CODIFICAREA PROCEDURILOR GENERALE SI OPERATIONALE

DESEMNAREA COMISIEI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL UNITATILOR DE INVATAMANT

REALIZAREA VERIFICARII SI EVALUARII CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

RAPORTAREA CONTABILA SI FINANCIARA

REALIZAREA ACTIVITATILOR DE INVENTARIERE

ARHIVAREA DOCUMENTELOR

REALIZAREA CIRCUITULUI DOCUMENTELOR

REALIZAREA CIRCUITULUI INFORMATIILOR

ASIGURAREA CONTINUITATII ACTIVITATILOR DESFASURATE IN UNITATEA DE INVATAMANT

SUPRAVEGHEREA DESFASURARII ACTIVITATILOR DIN UNITATEA DE INVATAMANT

DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

MONITORIZAREA SI RAPORTAREA PERFORMANTELOR

RAPORTAREA PERIODICA A REALIZARII ACTIVITATILOR ASOCIATE INDEPLINIRII OBIECTIVELOR STABILITE IN PLANURILE MANAGERIALE

PLANIFICAREA RESURSELOR IN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR

STABILIREA SI REEVALUAREA OBIECTIVELOR

STABILIREA OBIECTIVELOR UNITATII DE INVATAMANT

ANALIZAREA SI STABILIREA STRUCTURII ORGANIZATORICE

FORMAREA CONTINUA SI PERFECTIONAREA PERSONALULUI ANGAJAT

EVALUAREA PERFORMANTELOR ANGAJATILOR

IDENTIFICAREA SI MONITORIZAREA FUNCTIILOR SENSIBILE

INTOCMIREA, ACTUALIZAREA ŞI APROBAREA FIŞELOR DE POST

IDENTIFICAREA SI GESTIONAREA ABATERILOR

CERCETARE DISCIPLINARA

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

ELABORAREA CODULUI DE ETICA

DESEMNARE CONSILIER ETICA