Graficul și ordinea de zi a ședințelor ordinare C.A.