Detalii privind desfășurarea etapei județene a Concursul Național De Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” 2024

Etapa județeană a Concursului Național De Matematică Aplicată  „Adolf Haimovici” se va desfășura la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgoviște, în data de 10.03.2024.

Elevii calificați vor avea acces în sălile de concurs în intervalul orar 8.00-8.30, pe baza carnetului de elev vizat sau a actului de identitate.

Proba scrisă va începe la ora 9.00, iar timpul de lucru este de 3 ore pentru toate clasele.

Afișarea rezultatelor se va face anonimizat cu ajutorul codurilor.

Etapa județeană a Concursului Național De Matematică Aplicată  „Adolf Haimovici” constă într-o probă scrisă cu 4 probleme, dintre care cel puțin una are caracter aplicativ, pentru care se cere redactarea completă a soluțiilor. fiecărei probleme din concurs i se acordă un număr de minimum 0 puncte și maximum 7 puncte. punctajul maxim posibil al unei lucrări este de 28 de puncte.

Calificarea la etapa națională

Un elev se poate califica la etapa imediat superioară a concursului numai dacă a obținut la etapa curentă cel puțin 11,5p din punctajul maxim posibil care se poate acorda lucrării de 28p

Fiecare județ/sector al municipiului București primește câte un loc pentru fiecare dintre clasele IX-XII – filiera tehnologică și cîte un loc pentru fiecare dintre clasele IX-XII – filiera teoretică, specializarea științe ale naturii, deci un număr total de 8 locuri pe județ.

Locurile rămase libere la un an de studiu/clasă, la un județ/sector al municipiului București, nu se distribuie altui an de studiu/altei clase de la nivelul județului/ sectorului municipiului București respectiv. De asemenea, locurile rămase libere la un județ/ sector al municipiului București nu se distribuie altui județ/ sector al municipiului București. Nu se acordă locuri suplimentare față de cele stabilite prin Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea concursului, nr. 39 LIF/31.01.2023.

 

Modalitatea de rezolvare a contestațiilor

În cadrul etapei județene a Concursului Național De Matematică Aplicată  „Adolf Haimovici”  2024, eventualele contestații se depun de către elev la secretariatul colegiului sau pe e-mailul colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro luni, 11.03.2024, între orele 8.00-12.00.

Contestațiile se depun sub forma unei cereri elaborate conform modelului atașat, câte una pentru fiecare problemă contestată.

Rezultatele după contestații se vor afișa în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Cerere depunere contestatii

BAREME:

Profilul_Real

Profilul_Tehnic

REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII:

Haimovici_Rezultate înainte de contestații_H1_IX-XII

Haimovici_Rezultate înainte de contestații_H2_IX-XII

REZULTATE LA CONTESTAȚII:

HAIMOVICI – Rezultate la contestații

REZULTATE FINALE DUPĂ CONTESTAȚII:

HAIMOVICI – Rezultate finale după contestații- H1

HAIMOVICI – Rezultate finale după contestații- H2