Erasmus+ KA102 VET nr. 2022-1-RO01-KA121-000058526

Creative Class and Learning

 

Beneficiari direcți job shadowing

3 profesori metodiști de la profil pedagogic care conduc practica elevilor din grupul țintă

Instituția gazdă:

Activitatea de job shadowing s-a desfășurat la „Emilian Stanev” School din Veliko Tarnovo, Bulgaria.

 

Obiectiv:

Dezvoltarea competențelor profesorilor metodiști de a proiecta activități  didactice pentru preșcolari care integrează în mod creativ artele în curriculum.

În timpul mobilității, participanții au descoperit unele dintre cele mai relevante abordări educaționale pentru copii de vârstă preșcolară, din învățământul tradițional sau din alternativa Step by Step. Metodiștii au participat la activități de educarea limbajului, activități matematice, muzică și mișcare, arte. Activitățile au fost abordate într-un mod interactiv, profesorii metodiști fiind implicați activ în proiectarea și desfășurarea lecțiilor. Aceștia și-au exersat gândirea critică și creativă, au asitat la activități ce integrau artele în curriculum și s-au preocupat alături de profesorii din școala gazdă de pregătirea materialelor, analiza și aprecierea rezultatelor preșcolarilor.