Diseminarea și exploatarea rezultatelor s-a realizat prin activități:

  1. de informare privind obiectivele și activitățile proiectului:

– materiale de prezentare în Consiliul profesoral, Consiliul elevilor și în cadrul Asociației Părinților Cantacuzini, publicate pe site-ul scolii (https://colegiul-cantacuzino.ro/descriere-proiect/)

  1. de multiplicare a experiențelor:

– 2 comunicate de presă publicate în presa locală, dâmbovițeanul.com

Cadre didactice de la Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Cantacuzino” au participat la cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale

  1. de diseminare și exploatare a exemplelor de bună practică acumulate

– materiale de prezentare publicate pe site-ul școlii despre experiența de învățare din cadrul mobilităților,

– activități integrate desfășurate în cadrul comisiilor metodice,

– evenimente organizate pentru lansarea și încheierea proiectului,

– jurnalul reflexiv al mobilităților,

– 3 ateliere de formare pentru profesori,

– 8 lecții sustinute la clasele: VA, VIIIA, VIIIB, IXF, XF, XID, XIIA,

– 3 articole publicate pe site-ul școlii dar si in revista Casei Corpului Didactic – Graiul Dâmboviței (https://online.fliphtml5.com/yfjkm/yasx/#p=36 , https://online.fliphtml5.com/yfjkm/yasx/#p=46) : Exemple de bune practici in utilizarea instrumentelor digitale; Lumea poveștilor într-o lume digitală; Blended Learning: Connecting Remote and Face-to-Face Teaching

– 1 articol publicat pe site-ul didactic.ro ( https://www.didactic.ro/materiale-didactice/exemple-de-bune-practici-inutilizarea-instrumentelor-digitale-o-experienta-eras-2)

– 5 prezentări în cadrul activităților metodice județene: limba română, limba franceză, geografie, proiecte educaționale europene, cercul pedagogic al laboranților;

– participare cu lucrarea Competențe digitale și exemple de bune pratici pentru ora de limba și literatura romană, la sesiunea de comunicări științifice Experiențe didactice în context european, organizator Centrul European pentru Excelență în Educație, august 2023

JURNAL REFLEXIV_BLEND