Detalii privind desfășurarea etapei județene a Olimpiadei Naționale de Matematică 2024

Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică se va desfășura la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgoviște, în data de 10.03.2024.

Elevii calificați vor avea acces în sălile de concurs în intervalul orar 8.00-8.30, pe baza carnetului de elev vizat sau a actului de identitate.

Proba scrisă va începe la ora 9.00, iar timpul de lucru este de 3 ore pentru toate clasele.

Afișarea rezultatelor se va face anonimizat cu ajutorul codurilor utilizate la etapa locală.

Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică constă într-o probă scrisă cu 4 probleme, pentru care se cere redactarea completă a soluțiilor, fiecare având un punctaj de 7p.

Calificarea la etapa națională

Un elev se poate califica la etapa națională doar dacă la etapa județeană a obținut un punctaj minim de 14p din punctajul maxim posibil de 28p.

Se atribuie câte un loc pentru fiecare clasă, acesta fiind atribuit primului clasat la clasa respectivă din județ, cu respectarea condiției de punctaj minim de calificare. În cazul în care la nivelul județului nu există participanți care să întrunească această condiție, locurile disponibilizate vor fi adăugate la locurile suplimentate la nivel național.

În cazul în care pentru o clasă doi sau mai mulți elevi au obținut punctajul maxim, toți acești elevi vor avea atribuite locuri în lotul județului. În situația în care doi elevi din același județ s-au clasat pe locul I la etapa județeană, cu punctaje egale mai mici de 28p, departajarea se face după următoarele criterii, în ordine:

  • numărul problemelor notate cu 7p;
  • numărul problemelor notate cu 6p;
  • punctajul obținut la problema cel mai puțin rezolvată la clasa respectivă la nivel de județ;
  • punctajul de la etapa locală.

Dacă egalitatea persistă elevii participă la o probă de baraj.

Modalitatea de rezolvare a contestațiilor

În cadrul etapei județene a Olimpiadei Naționale de Matematică 2024, clasele V-XII, eventualele contestații se depun de către elev la secretariatul colegiului sau pe e-mailul colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro luni, 11.03.2024, între orele 8.00-12.00.

Contestațiile se depun sub forma unei cereri elaborate conform modelului atașat, câte una pentru fiecare problemă contestată.

Rezultatele după contestații se vor afișa în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Cerere depunere contestatii

BAREME:

barem_clasa5

barem_clasa6

barem_clasa7

barem_clasa8

barem_clasa9

barem_clasa10

barem_clasa11

barem_clasa12

REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII:

O.N.M. – Rezultate înainte de contestații- clasa a V-a

O.N.M. – Rezultate înainte de contestații- clasa a VI-a

O.N.M. – Rezultate înainte de contestații- clasa a VII-a

O.N.M. – Rezultate înainte de contestații- clasa a VIII-a

O.N.M. – Rezultate înainte de contestații- clasa a IX-a

O.N.M. – Rezultate înainte de contestații- clasa a X-a

O.N.M. – Rezultate înainte de contestații- clasa a XI-a

O.N.M. – Rezultate înainte de contestații- clasa a XII-a

REZULTATE LA CONTESTAȚII:

O.N.M. – Rezultate la contestații

REZULTATE FINALE CONTESTAȚII:

O.N.M. – Rezultate finale după contestații- clasa a V-a

O.N.M. – Rezultate finale după contestații- clasa a VI-a

O.N.M. – Rezultate finale după contestații- clasa a VII-a

O.N.M. – Rezultate finale după contestații- clasa a VIII-a

O.N.M. – Rezultate finale după contestații- clasa a IX-a

O.N.M. – Rezultate finale după contestații- clasa a X-a

O.N.M. – Rezultate finale după contestații- clasa a XI-a

O.N.M. – Rezultate finale după contestații- clasa a XII-a