Procedură mobilitate personal didactic 2022-2023

Procedură mobilitate personal didactic 2021-2022, revizuită la 29.03.2021

Procedură mobilitate personal didactic 2021-2022, aprobată la 12.01.2021

Procedura mobilitate personal didactic 2020-2021

Procedura mobilitate personal didactic 2019-2020

 

 

 

24.03.2022

 

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR  PENTRU PROBA PRACTICĂ DIN DATA DE 25.03.2022

ÎN VEDEREA OBȚINERII ACORDULUI LICEULUI PEDAGOGIC PENTRU ETAPA  DE  PRETRANSFER

A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Specialitatea/Disciplina Clasa Ora Sala (Corpul D)
1. Baicu Cristina Elena Limba română 12 C 08:00 45
2. Nae Cristina Fizică 11 D 09:00 45

 

23.03.2022

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR  PENTRU PROBA PRACTICĂ DIN DATA DE 24.03.2022

ÎN VEDEREA OBȚINERII ACORDULUI LICEULUI PEDAGOGIC PENTRU ETAPA  DE  PRETRANSFER

A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE

 

 1. SUSȚINEREA LECȚIEI DEMONSTRATIVE
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Specialitatea/Disciplina Clasa Ora Sala (Corpul D)
1. Oanță Andrei Mihai Învățător 3 B 08:00 45
2. Dascălu Ștefania Andreea Învățător 3 A 09:00 44
3. Mitru Alexandru Istorie 12 C 10:00 45
4. Constantin Anda Elena Limba franceză 11 F 11:00 44
 1. ANALIZA LECȚIEI DEMONSTRATIVE SUSȚINUTE
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Specialitatea/Disciplina Ora
1. Oanță Andrei Mihai Învățător 12:00
2. Dascălu Ștefania Andreea Învățător 12:15
3. Mitru Alexandru Istorie 12:30
4. Constantin Anda Elena Limba franceză 12:45
 1. VERIFICAREA PROIECTULUI  DIDACTIC  SE VA REALIZA ÎN INSTITUȚIE, CU SUPRAVEGHERE VIDEO, IN INTERVALUL 13.00-13.50; PREZENTAREA CONCLUZIILOR SE VA REALIZA CONFORM URMĂTORULUI GRAFIC:
 2. Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Specialitatea/Disciplina Ora
  1. Oanță Andrei Mihai Învățător 14:00
  2. Dascălu Ștefania Andreea Învățător 14:15
  3. Mitru Alexandru Istorie 14:30
  4. Constantin Anda Elena Limba franceză 14:45

 

 

NOU 17.01.2022

Informații cu privire la eliberarea acordului directorului liceului pedagogic

 

Criteriul stabilit de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din 17.01.2022, conform art.4, alin.2, lit. f) din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, aprobată prin O.M.E. nr. 5578/12.11.2021 pentru eliberarea acordului directorului liceului pedagogic, necesar cadrelor didactice în vederea ocupării posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete, constituite din disciplinele care se regăsesc în anexa la O.M.E.C. nr. 4812/2020, de la Colegiul Național Pedagogic ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște, este obținerea a minimum 90 de puncte la proba practică, pentru toate specialitățile.

 1. Etapa de completare a normei didactice de predare a personalului didactic la nivelul inspectoratului școlar și transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ.

Proba practică de specialitate va consta în:

 • susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului solicitat (60 puncte);
 • analiza lecției susținute (20 puncte);
 • verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (20 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Calendar:

 • 21 februarie 2022, depunerea cererilor pentru obținerea acordului directorului de liceu pedagogic la secretariatul unității și extragerea biletului pentru susținerea lecției demonstrative (clasa, subiectul, tipul lecției);
 • 23 februarie 2022, susținerea probei practice;
 • 23 februarie 2022, ora 15:00, afișarea rezultatelor și eliberarea acordului/refuzului directorului de liceu pedagogic.
 1. Etapa de pretransfer al personalului didactic, respectiv pretransfer prin schimb de posturi.

        Proba practică de specialitate va consta în:

 • susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului solicitat (60 puncte);
 • analiza lecției susținute (20 puncte);
 • verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (20 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Calendar:

 • 22 – 23 martie 2022, depunerea cererilor pentru obținerea acordului directorului de liceu pedagogic la secretariatul unității și extragerea biletului pentru susținerea lecției demonstrative (clasa, subiectul, tipul lecției);
 • 24 – 25 martie 2022, susținerea probei practice;
 • 25 martie 2022, ora 15:00, afișarea rezultatelor și eliberarea acordului/refuzului directorului de liceu pedagogic.

 

 1. Etapa de ocupare prin concurs national a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar.

        Proba practică de specialitate va consta în:

 • susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului solicitat (60 puncte);
 • analiza lecției susținute (20 puncte);
 • verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (20 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Calendar:

 • 9 – 11 mai 2022, depunerea cererilor pentru obținerea acordului directorului de liceu pedagogic la secretariatul unității și extragerea biletului pentru susținerea lecției demonstrative (clasa, subiectul, tipul lecției);
 • 11 – 13 mai 2022, susținerea lecției demonstrative/ a probei practice;
 • 16 mai 2022, ora 15:00, afișarea rezultatelor și eliberarea acordului/refuzului directorului de liceu pedagogic.

 

Documente utile:

Anexa 1 – Cerere

Anexa 2 – Indicatori de (auto)evaluare a lecției on-line

Anexa 2 – Indicatori de (auto)evaluare a lecției cu prezentă fizică

Anexa 3 – Fișă de evaluare

Anexa 4 – Fișă de observare a lecției

Conditii specifice mobilitate 2022-2023

 

DIRECTOR,

Prof. Mareş Silvia

 

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR  PENTRU PROBA PRACTICE DIN DATA DE 14.05.2021

ÎN VEDEREA OBȚINERII ACORDULUI LICEULUI PEDAGOGIC PENTRU ETAPA  DE  OCUPARE PRIN CONCURS NAȚIONAL

A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE

 

 1. SUSȚINEREA LECȚIEI DEMONSTRATIVE
Nr. crt. Nume și prenume candidat Disciplina Clasa Titlul lecției Tipul lecției  Data/ Ora
Învățământ tradițional
1. Cercel M. Cristina-Gabriela Comunicare în limba română I A Grupurile de litere ghe, Ghe – de tipar și de mână. Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupurile de litere ghe, Ghe consolidare 08.00-08.50
 1. ANALIZA LECȚIEI DEMONSTRATIVE SUSȚINUTE
Nr. crt. Nume și prenume candidat  Data/ Ora
1. Cercel M. Cristina-Gabriela 10.00-10.15
 1. VERIFICAREA PROIECTULUI  DIDACTIC  SE VA REALIZA ÎN INSTITUȚIE, CU SUPRAVEGHERE VIDEO, IN INTERVALUL 09.00-09.50; PREZENTAREA CONCLUZIILOR SE VA REALIZA CONFORM URMĂTORULUI GRAFIC:
Nr. crt. Nume și prenume candidat  Data/ Ora
1. Cercel M. Cristina-Gabriela 10.15-10.30

 

 

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR  PENTRU PROBELE PRACTICE DIN DATA DE 13.05.2021

ÎN VEDEREA OBȚINERII ACORDULUI LICEULUI PEDAGOGIC PENTRU ETAPA  DE  OCUPARE PRIN CONCURS NAȚIONAL

A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE

 

 1. VERIFICAREA PROIECTULUI  DIDACTIC  SE VA REALIZA ÎN INSTITUȚIE, CU SUPRAVEGHERE VIDEO, IN INTERVALUL 09.00-09.50; PREZENTAREA CONCLUZIILOR SE VA REALIZA CONFORM URMĂTORULUI GRAFIC:
Nr. crt. Nume și prenume candidat  Data/ Ora
1. BURTOIU I. IONUȚ 10.00-10.15
2. POMÂRLEANU N. IULIANA MARIA nu necesită aviz
 1. SUSȚINEREA LECȚIEI DEMONSTRATIVE
Nr. crt. Nume și prenume candidat Disciplina Clasa Titlul lecției Tipul lecției  Data/ Ora
1. BURTOIU I. IONUȚ Geografie a X-a F Agricultura – evoluție în timp și spațiu. Tipuri teritoriale și structure agricole Comunicare-însușire de noi cunoștințe 11.00-11.50
2. POMÂRLEANU N. IULIANA MARIA nu necesită aviz
 1. ANALIZA LECȚIEI DEMONSTRATIVE SUSȚINUTE
Nr. crt. Nume și prenume candidat  Data/ Ora
1. BURTOIU I. IONUȚ 13.00-13.15
2. POMÂRLEANU N. IULIANA MARIA nu necesită aviz

 

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR  PENTRU PROBELE PRACTICE DIN DATA DE 12.05.2021

ÎN VEDEREA OBȚINERII ACORDULUI LICEULUI PEDAGOGIC PENTRU ETAPA  DE  OCUPARE PRIN CONCURS NAȚIONAL

A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE

 

 1. SUSȚINEREA LECȚIEI DEMONSTRATIVE
Nr. crt. Nume și prenume candidat Disciplina Clasa Titlul lecției Tipul lecției  Data/ Ora
Învățământ tradițional
1. IOLU Ș. ANDREEA – MIRELA Matematică și explorarea mediului I B Surse de energie:soarele, apa, vântul, cărbunii, petrolul Comunicare-însușire de cunoștințe 08.00-08.50
2. CRACEA M MARIA Arte vizuale și abilități practice I B Punctul, element de limbaj plastic (desen pe șervețele+cu carioca) formare de priceperi și deprinder 09.00-09.50
3. OANȚĂ ANDREI Matematică și explorarea mediului Pregătitoare A Scăderea numerelor 0-31, fără trecere peste ordin formare de priceperi și deprinderi 10.00-10.50

 

 1. ANALIZA LECȚIEI DEMONSTRATIVE SUSȚINUTE
Nr. crt. Nume și prenume candidat  Data/ Ora
1. IOLU Ș. ANDREEA – MIRELA 11.00-11.15
2. CRACEA M MARIA 11.15-11.30
3. OANȚĂ ANDREI 11.30-11.45
 1. VERIFICAREA PROIECTULUI  DIDACTIC  SE VA REALIZA ÎN INSTITUȚIE, CU SUPRAVEGHERE VIDEO, IN INTERVALUL 12.00-12.50; PREZENTAREA CONCLUZIILOR SE VA REALIZA CONFORM URMĂTORULUI GRAFIC:
Nr. crt. Nume și prenume candidat  Data/ Ora
1. IOLU Ș. ANDREEA – MIRELA 13.00-13.15
2. CRACEA M MARIA 13.15-13.30
3. OANȚĂ ANDREI 13.30-13.45

 

NOU 10.05.2021

Informații cu privire la eliberarea acordului directorului liceului pedagogic

Criteriul stabilit de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din 11.01.2021, conform art.4, al.2, lit.f din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5991/11.11.2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru eliberarea acordului directorului liceului pedagogic, necesar cadrelor didactice în vederea ocupării posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete, constituite din disciplinele care se regăsesc în anexa la O.M.E.C. nr. 4812/2020, de la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște este obținerea a minimum 90 de puncte la proba practică.

Etapa de ocupare prin concurs național a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate:

Proba practică de specialitate va consta în:

-susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului solicitat (60 puncte);

-analiza lecției susținute (20 puncte);

-verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (20 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Cererile se depun la secretariatul unității în perioada 10 – 12 mai 2021, iar proba practică se va susține în perioada 12 – 14 mai 2021. Probele practice se susțin în maximum 48 de ore de la data depunerii cererii, conform programării. Clasa, subiectul și tipul lecției se stabilesc prin tragere la sorți.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică vor fi afișate în data de 17 mai 2021.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 17 mai 2021.

 

Cerere pentru susținerea probei practice în vederea obținerii acordului directorului de liceu pedagogic 2021

 

Documente utile:

Fisă de observare a lecției

Fisă de evaluare a capacității de îndrumare a proiectării didactice

Indicatori de (auto)evaluare a lecției

DIRECTOR,

Prof. Mareş Silvia

NOU 13.04.2021

REZULTATELE  PROBELOR PRACTICE DIN DATA DE 13.04.2021

 ÎN VEDEREA OBȚINERII ACORDULUI DIRECTORULUI LICEULUI PEDAGOGIC

PENTRU ETAPA  DE  PRETRANSFER / SCHIMB DE POSTURI

PENTRU POSTURILE VACANTE DE PROFESOR – NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL

 

 

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR  PENTRU PROBELE PRACTICE DIN DATA DE 13.04.2021

 ÎN VEDEREA OBȚINERII ACORDULUI LICEULUI PEDAGOGIC PENTRU ETAPA  DE  PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/ SCHIMB DE POSTURI
PENTRU POSTURILE VACANTE DE PROFESOR

 

 1. SUSȚINEREA LECȚIEI DEMONSTRATIVE

Nr. crt.

Nume și prenume candidat Disciplina Clasa Titlul lecției Tipul lecției

Ora

1. MITRESCU I. ELENA CHIMIE 12 F Reacția de precipitare/ complexare formare de priceperi și deprinderi 8.00-8.50
2. BAICU C. CRISTINA-ELENA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 12 E Discursul politic. Discursul publicistic formare de priceperi și deprinderi 9.00-9.50
3. SANDRU F. FLORINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 12 C Exprimare corectă si nuanțată – evitarea anacolutului, a confuziilor paronimice, a pleonasmului si tautologiei, a cacofoniei formare de priceperi și deprinderi 10.00-10.50
4. PARASCHIV N. MIRELA PEDAGOGIE 12 B Proiectarea didactică în perspectivă transdisciplinară comunicare și însușire de noi cunoștințe 11.00-11.50

2. ANALIZA LECȚIEI DEMONSTRATIVE SUSȚINUTE

Nr. crt. Nume și prenume candidat Disciplina Clasa Titlul lecției Tipul lecției

Ora

1. MITRESCU I. ELENA CHIMIE 12 F Reacția de precipitare/ complexare formare de priceperi și deprinderi 13.00-13.15
2. BAICU C. CRISTINA-ELENA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 12 E Discursul politic. Discursul publicistic formare de priceperi și deprinderi 13.15-13.30
3. SANDRU F. FLORINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 12 C Exprimare corectă si nuanțată – evitarea anacolutului, a confuziilor paronimice, a pleonasmului si tautologiei, a cacofoniei formare de priceperi și deprinderi 13.30-13.45
4. PARASCHIV N. MIRELA PEDAGOGIE 12 B Proiectarea didactică în perspectivă transdisciplinară comunicare și însușire de noi cunoștințe 13.45-14.00

3. VERIFICAREA PROIECTULUI  DIDACTIC  SE VA REALIZA ÎN INSTITUȚIE, CU SUPRAVEGHERE VIDEO, IN INTERVALUL 14.00-14.50; PREZENTAREA CONCLUZIILOR SE VA REALIZA CONFORM URMĂTORULUI GRAFIC:

Nr. crt.

Nume și prenume candidat Disciplina pentru care se realizează îndrumarea

Ora

5. MITRESCU I. ELENA Matematică și explorarea mediului/ Științe 15.00-15.15
6. BAICU C. CRISTINA-ELENA Limba și literatura română/ CLR 15.15-15.30
7. SANDRU F. FLORINA Limba și literatura română/ CLR 15.30-15.45
8. PARASCHIV N. MIRELA Limba și literatura română/ CLR 15.45-16.00

Extragerea clasei, a subiectului lecției pentru probele practice susținute în data de 13.04.2021 s-a realizat astăzi, 09.04.2021, începând cu ora 16, în videoconferință.

Documente utile:

Procedură mobilitate personal didactic_revizuită la 29.03.2021

Fisă de observare a lecției

Indicatori de (auto)evaluare a lecției

Fisă de evaluare a capacității de îndrumare a proiectării didactice

Director,

Prof. Silvia Mareș

 

 

În atenția cadrelor didactice titulare

care doresc să se înscrie la  etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar/schimb de posturi

la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgoviște – profesori

Informații cu privire la eliberarea acordului directorului liceului pedagogic

Criteriul stabilit de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din 11.01.2021, conform art.4, al.2, lit.f din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5991/11.11.2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru eliberarea acordului directorului liceului pedagogic, necesar cadrelor didactice în vederea ocupării posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la Colegiul Național Pedagogic ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște este obținerea a minimum 90 de puncte la proba practică de specialitate.

Proba practică de specialitate va consta în:

susţinerea unei lecţii demonstrative on-line în specialitatea postului solicitat (60 puncte);

analiza lecției susținute (20 puncte);

verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (20 puncte).

Depunerea cererilor: 08- 09 aprilie 2021

Cererile pot fi depuse la secretariatul instituției și prin completarea formularului on-line de înscriere, până la ora 16, în perioada menționată.

Susținerea probei practice: 12-13 aprilie 2021

Extragerea clasei, a subiectului lecției pentru probele practice se realizează la sfârșitul fiecărei zile de înscriere, începând cu ora 16, în videoconferință. Linkul întâlnirii va fi trimis candidaților pe e-mailul transmis în formularul de înscriere.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică vor fi afișate în data de 13 aprilie 2021.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 14 aprilie 2021.

Documente utile:

Procedură mobilitate personal didactic_revizuită la 29.03.2021

Fisă de observare a lecției

Indicatori de (auto)evaluare a lecției

Fisă de evaluare a capacității de îndrumare a proiectării didactice

Director,

Prof. Silvia Mareș

05.04.2021

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE

PROBĂ PRACTICĂ PRETRANSFER
 

Nr. Crt

Nume și prenume candidați Punctaj lecție demonstrativă Punctaj (auto)evaluare Punctaj îndrumare proiectare didactică Total

Acord director liceu pedagogic

1.

ALEXE M. ANA-MARIA

42,24 13,60 11,90 69,74  puncte RESPINS
2.

ANDREI F. FLORINA EVELYN

47 15,40 12,70 75,10  puncte RESPINS
3.

BUCURICA F.C. CERASELA-GABRIELA

50,88 17 11 78, 88 puncte

RESPINS

4.

BUCUR M. ROXANA GEORGIANA

42,54 12,60 11,85 66,99  puncte

RESPINS

5.

NEACȘU I. MARIANA DOINA

55,20 18,40 11,80 85,40  puncte

RESPINS

6.

ȘERBAN G DIANA ALINA GABRIELA

58,40

18,60 18,40 95,40  puncte

ADMIS

7. UNGUREANU C. GABRIELA NICOLETA 59,20 20 18,30 97,50  puncte

ADMIS

Director,

Prof. Silvia Mareș

 

REZULTATE CONTESTAȚII

PROBĂ PRACTICĂ PRETRANSFER

Nr. Crt Nume și prenume candidați Punctaj lecție demonstrativă Punctaj (auto)evaluare Punctaj îndrumare proiectare didactică Total
1. BUCURICĂ Gabriela Cerasela 50,88 puncte 17 puncte 11 puncte 78, 88 puncte

 

RRZULTATELE  PROBELOR PRACTICE DIN DATA DE 01.04.2021
 ÎN VEDEREA OBȚINERII ACORDULUI LICEULUI PEDAGOGIC PENTRU ETAPA  DE  PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/ SCHIMB DE POSTURI
PENTRU POSTURILE VACANTE DE ÎNVĂȚĂTOR

Rezultate-proba-practica-pretransfer

 

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR  PENTRU PROBELE PRACTICE DIN DATA DE 01.04.2021
 ÎN VEDEREA OBȚINERII ACORDULUI LICEULUI PEDAGOGIC PENTRU ETAPA  DE  PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/ SCHIMB DE POSTURI
PENTRU POSTURILE VACANTE DE ÎNVĂȚĂTOR

 

 1. SUSȚINEREA LECȚIEI DEMONSTRATIVE
Nr. crt. Nume și prenume candidat Disciplina Clasa Titlul lecției Tipul lecției  Data/ Ora
Învățământ tradițional
1. ALEXE M. ANA-MARIA Limba și literatura română IV B Predicatul consolidare 08.50-09.35
2. ANDREI F. FLORINA EVELYN Matematică și explorarea mediului I B Scăderea unui număr format din unități dintr-un număr format din zeci și unități, concentrul 0 – 100, cu trecere peste ordin formare de priceperi și deprinder 08.00-08.45
3. BUCURICA F.C. CERASELA-GABRIELA Dezvoltare personală I A Meserii cunoscute: denumire, activități principale, unelte și instrumente, loc de desfășurare formare de priceperi și deprinderi 09.40-10.25
4. BUCUR M. ROXANA GEORGIANA Geografie IV A Delta Dunării comunicare și însușire de cunoștințe 11.20-12.05
5. NEACȘU I. MARIANA DOINA Matematică IV B Dreptunghiul. Paralelogramul comunicare şi însuşire de cunoştinţe  10.30-11.15
Alternativa Step by Step
6. ȘERBAN G DIANA ALINA GABRIELA Muzică și mișcare III S Sunetul și nota FA mixtă  13.00-13.45
7. UNGUREANU C. GABRIELA NICOLETA Limba și literatura română III S Textul narativ – Matilda, după Roald Dahl comunicare-însușire de cunoștințe 12.10-12.55
 1. ANALIZA LECȚIEI DEMONSTRATIVE SUSȚINUTE
Nr. crt. Nume și prenume candidat  Ora
1. ALEXE M. ANA-MARIA 14.00-14.15
2. ANDREI F. FLORINA EVELYN 14.15-14.30
3. BUCURICA F.C. CERASELA-GABRIELA 14.30-14.45
4. BUCUR M. ROXANA GEORGIANA 14.45-15.00
5. NEACȘU I. MARIANA DOINA 15.00-15.15
6. ȘERBAN G DIANA ALINA GABRIELA 15.15-15.30
7. UNGUREANU C. GABRIELA NICOLETA 15.30-15.45
 1. VERIFICAREA PROIECTULUI  DIDACTIC  SE VA REALIZA ÎN INSTITUȚIE, CU SUPRAVEGHERE VIDEO, IN INTERVALUL 16.00-16.50; PREZENTAREA CONCLUZIILOR SE VA REALIZA CONFORM URMĂTORULUI GRAFIC:
Nr. crt. Nume și prenume candidat  Ora
1. ALEXE M. ANA-MARIA 17.00-17.15
2. ANDREI F. FLORINA EVELYN 17.15-17.30
3. BUCURICA F.C. CERASELA-GABRIELA 17.30-17.45
4. BUCUR M. ROXANA GEORGIANA 17.45-18.00
5. NEACȘU I. MARIANA DOINA 18.00-18.15
6. ȘERBAN G DIANA ALINA GABRIELA 18.15-18.30
7. UNGUREANU C. GABRIELA NICOLETA 18.30-18.45

Documente utile:

Procedură mobilitate personal didactic_revizuită la 29.03.2021

Fisa de observare a lecției- învățători

Fisă de evaluare a capacității de îndrumare a proiectării didactice

Indicatori de (auto)evaluare a lecției

Extragerea clasei, a subiectului lecției pentru probele practice susținute în data de 01.04.2021 s-a realizat astăzi, 30.03.2021, începând cu ora 14, în videoconferință.

În atenția cadrelor didactice titulare

care doresc să se înscrie la  etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar/schimb de posturi, pe postul de INVATATOR/ INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/ PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgoviște

Se actualizează calendarul, astfel:

 • Cererile se depun la secretariatul unității sau on-line prin completarea formularului , în perioada 29- 31 martie 2021.
 • Proba practică se va susține în perioada 31 martie-1 aprilie 2021.
 • Rezultatele obținute de candidați vor fi afișate în data de 2 aprilie 2021.
 • Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează pe 2 aprilie 2021.

Hotărârea a fost luată în ședința C.A. al Colegiului Național „Constantin Cantacuzino” Târgoviște din data de 29.03.2021.

Informații cu privire la eliberarea acordului directorului liceului pedagogic

Criteriul stabilit de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din 11.01.2021, conform art.4, al.2, lit.f din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5991/11.11.2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru eliberarea acordului directorului liceului pedagogic, necesar cadrelor didactice în vederea ocupării posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete, constituite din disciplinele care se regăsesc în anexa la O.M.E.C. nr. 4812/2020, de la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște este obținerea a minimum 90 de puncte la proba practică.

1. Etapa de completare a normei didactice, la nivelul inspectoratului școlar:

Proba practică de specialitate va consta în verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (100 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte.

Cererile se depun la secretariatul unității în data de 19 februarie 2021, iar proba practică se va susține în data de 22 februarie 2021, până la ora 12.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică vor fi afișate în data de 22 februarie 2021.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 22 februarie 2021.

2. Etapa de transferare a personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate/ restructurarea rețelei școlare.

Proba practică de specialitate va consta în:

-susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului solicitat (60 puncte);

-analiza lecției susținute (20 puncte);

-verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (20 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Cererile se depun la secretariatul unității în zilele de 02, 03, respectiv 08 martie 2021, iar proba practică se va susține în data de 04, 05, respectiv 10 martie 2021. Probele practice se susțin în maximum 48 de ore de la data depunerii cererii, conform programării. Clasa, subiectul și tipul lecției se stabilesc prin tragere la sorți.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică vor fi afișate în data de 11 martie 2021.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 11 martie 2021.

3. Etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar/ schimb de posturi:

Proba practică de specialitate va consta în:

-susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului solicitat (60 puncte);

-analiza lecției susținute (20 puncte);

-verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (20 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Cererile se depun la secretariatul unității în perioada 08- 09 aprilie 2021, iar proba practică se va susține în perioada 12 – 13 aprilie 2021. Probele practice se susțin în maximum 2 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, conform programării. Clasa, subiectul și tipul lecției se stabilesc prin tragere la sorți.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică vor fi afișate în data de 13 aprilie 2021.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 14 aprilie 2021.

4. Etapa de ocupare prin concurs național a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate:

Proba practică de specialitate va consta în:

-susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului solicitat (60 puncte);

-analiza lecției susținute (20 puncte);

-verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (20 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Cererile se depun la secretariatul unității în perioada 10 – 12 mai 2021, iar proba practică se va susține în perioada 12 – 14 mai 2021. Probele practice se susțin în maximum 48 de ore de la data depunerii cererii, conform programării. Clasa, subiectul și tipul lecției se stabilesc prin tragere la sorți.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică vor fi afișate în data de 17 mai 2021.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 17 mai 2021.

Documente utile:

Cerere pentru susținerea probei practice în vederea obținerii acordului directorului de liceu pedagogic 2021

Fisă de observare a lecției

Fisă de evaluare a capacității de îndrumare a proiectării didactice

Indicatori de (auto)evaluare a lecției

DIRECTOR,

Prof. Mareş Silvia

REZULTATE OBȚINUTE LA PROBA PRACTICĂ PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DIRECTORULUI DE LICEU PEDAGOGIC

de către candidații care participă la concursul național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate, sesiunea 2020

Nr. crt. Numele și prenumele Disciplina Rezultat
1. POROJAN G. LUCIA-THEODORA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ADMISĂ
2. SORESCU A. VASILICA GEOGRAFIE RESPINSĂ
3. BURTOIU I. IONUȚ GEOGRAFIE ADMIS

Notă:

*Punctajele obținute la proba practică au fost trimise candidaților pe e-mail-ul specificat în formularul de înscriere.

**Candidatul care a obținut admis la proba practică primește acorul directorului liceului pedagogic pentru ocuparea catedrei pe perioadă nedeterminată/ determinată, conform Listei posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete.

*** Acordul directorului liceului pedagogic va fi avizat de inspectorul şcolar care coordonează activitatea liceelor pedagogice, conform precizărilor art. 4, al. 2, litera f din Metodologie.

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR  INSCRIȘI PE DATA DE 9.06.2020

 ÎN VEDEREA SUSȚINERII PROBEI PRACTICE PENTRU ETAPA  DE  OCUPARE  PRIN CONCURS NATIONAL A POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE

 

 1. SUSȚINEREA LECȚIEI DEMONSTRATIVE
Nr. crt. Nume și prenume candidat Disciplina Clasa Titlul lecției Tipul lecției  Data/ Ora
1.  SORESCU A. VASILICA Geografie XI A Sistemul economic și sistemul geopolitic mondial Recapitulare și sistematizare  11.06.2020

10,00-10,40

2. BURTOIU I. IONUȚ Geografie XI B Sistemul economic și sistemul geopolitic mondial Recapitulare și sistematizare  11.06.2020

11,00-11,40

 1. ANALIZA LECȚIEI DEMONSTRATIVE SUSȚINUTE
Nr. crt. Nume și prenume candidat Disciplina Clasa Titlul lecției Tipul lecției Data/Ora
1.  SORESCU A. VASILICA Geografie XI A Sistemul economic și sistemul geopolitic mondial Recapitulare și sistematizare 11.06.2020

10,45-11,00

2. BURTOIU I. IONUȚ Geografie XI B Sistemul economic și sistemul geopolitic mondial Recapitulare și sistematizare 11.06.2020

11,45-12,00

 • VERIFICAREA PROIECTULUI  DIDACTIC  SE VA REALIZA ÎN INSTITUȚIE, CU SUPRAVEGHERE VIDEO, IN INTERVALUL 13,00-13,50;

 PREZENTAREA CONCLUZIILOR SE VA REALIZA IN SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ , CONFORM URMĂTORULUI GRAFIC:

Nr. crt. Nume și prenume candidat  Data/ Ora
1.  SORESCU A. VASILICA 11.06.202013,50-14,05
2. BURTOIU I. IONUȚ 11.06.202014,05-14,20

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR  INSCRIȘI PE DATA DE 8.06.2020

 ÎN VEDEREA SUSȚINERII PROBEI PRACTICE PENTRU ETAPA DE  OCUPARE  PRIN CONCURS NATIONAL A POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE

 1. SUSȚINEREA LECȚIEI DEMONSTRATIVE
Nr. crt. Nume și prenume candidat Disciplina Clasa Titlul lecției Tipul lecției Data /Ora
1. Porojan G. Lucia-Theodora Limba și literatura română XID Curente culturale și literare la sfârșitul secolului al XIX-lea- începutul secolului al XX-lea-Realismul Recapitulare și sistematizare  10.06.2020

11,00-11,40

 1. ANALIZA LECȚIEI DEMONSTRATIVE SUSȚINUTE
Nr. crt. Nume și prenume candidat Disciplina Clasa Titlul lecției Tipul lecției Data /Ora
1. Porojan G. Lucia-Theodora Limba și literatura română XID Curente culturale și literare la sfârșitul secolului al XIX-lea- începutul secolului al XX-lea-Realismul Recapitulare și sistematizare 10.06.2020 11,45-12,00
 • VERIFICAREA PROIECTULUI  DIDACTIC  SE VA REALIZA ÎN INSTITUȚIE, CU SUPRAVEGHERE VIDEO, IN INTERVALUL 12,30-13,20; PREZENTAREA CONCLUZIILOR SE VA REALIZA IN SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ , CONFORM URMĂTORULUI GRAFIC:
Nr. crt. Nume și prenume candidat Data /Ora
1.  Porojan Teodora 10.06.2020                           13, 20-13,35

REZULTATE OBȚINUTE LA PROBA PRACTICĂ

PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DIRECTORULUI DE LICEU PEDAGOGIC PENTRU PRETRANSFER 

Nr. crt. Numele și prenumele Postul/ catedra Rezultat
1. Safta H. Elena- Daniela Limba și literatura română RESPINS
2. Mihai V.Cristina- Florina Limba și literatura română RESPINS

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR  ÎNSCRIȘI PE DATA DE 1.06.2020

 ÎN VEDEREA SUSȚINERII PROBEI PRACTICE PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DIRECTORULUI DE LICEU PEDAGOGIC PENTRU PRETRANSFER 

 1.SUSȚINEREA LECȚIEI DEMONSTRATIVE

Nr. crt. Nume și prenume candidat Disciplina Clasa Titlul lecției Tipul lecției Data/ ora
1.  Safta H. Elena- Daniela Limba și literatura română

XI C

Curente culturale și literare la sfârșitul secolului al XIX-lea- începutul secolului al XX-lea-Romantismul Recapitulare și sistematizare 03.05.2020

11,00-11,40

2. Mihai V.Cristina- Florina Limba și literatura română

XI D

Curente culturale și literare la sfârșitul secolului al XIX-lea- începutul secolului al XX-lea-Romantismul Recapitulare și sistematizare 03.05.2020

12,00-12,40

2. ANALIZA LECȚIEI DEMONSTRATIVE SUSȚINUTE

Nr. crt. Nume și prenume candidat Disciplina Clasa Titlul lecției Tipul lecției Data/ ora

1.

Safta H. Elena- Daniela Limba și literatura română

XI C

Curente culturale și literare la sfârșitul secolului al XIX-lea- începutul secolului al XX-lea-Romantismul Recapitulare și sistematizare 03.05.2020

11,45-12,00

2.

Mihai V.Cristina- Florina Limba și literatura română

XI D

Curente culturale și literare la sfârșitul secolului al XIX-lea- începutul secolului al XX-lea-Romantismul Recapitulare și sistematizare 03.05.2020

12,45-13,00

3. VERIFICAREA PROIECTULUI  DIDACTIC  SE VA REALIZA ÎN INSTITUȚIE, CU SUPRAVEGHERE VIDEO, IN INTERVALUL 14,00-14,50; PREZENTAREA CONCLUZIILOR SE VA REALIZA IN SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ , CONFORM URMĂTORULUI GRAFIC:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Data/ ora

1.

Safta H. Elena- Daniela 03.05.202014,50-15,05

2.

Mihai V.Cristina- Florina 03.05.202015,05-15,20

NOU 29.05.2020

Informații cu privire la eliberarea acordului directorului liceului pedagogic

 • Etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar /schimb de posturi :

Proba practică de specialitate va consta în:

-susţinerea unei lecţii demonstrative on-line, sincron, cu durata de 40 de minute, în specialitatea postului solicitat (60 puncte);

-analiza lecției susținute (20 puncte);

-verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (20 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Înregistrarea cererilor, însoţite de documentele justificative, se poate realiza  prin completarea unui formular de înscriere sau transmiterea unei cereri pe adresa de e-mail / adresa poștală a unității de învățământ (cu confirmare de primire), în perioada 1-2 iunie 2020.

Programarea susținerii probei practice de către candidați va fi afișată zilnic, în perioada de înscriere, la ora 20:00. Se vor afișa: data și ora susținerii, clasa (profil, specializare), subiectul, tipul lecției. Proba practică se va susține în cel mult 48 de ore de la momentul înscrierii.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică/orală vor fi afișate în data de 04 iunie 2020.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 04 iunie 2020.

 • Etapa de ocupare prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate:

Proba practică de specialitate va consta în:

-susţinerea unei lecţii demonstrative on-line, sincron, cu durata de 40 de minute, în specialitatea postului solicitat (60 puncte);

-analiza lecției susținute (20 puncte);

-verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare (20 puncte).

Punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 90 puncte din 100.

Înregistrarea cererilor, însoţite de documentele justificative, se poate realiza  prin completarea unui formular de înscriere sau transmiterea unei cereri pe adresa de e-mail / adresa poștală a unității de învățământ (cu confirmare de primire), în perioada 8-9 iunie 2020.

Programarea susținerii probei practice de către candidați va fi afișată zilnic, în perioada de înscriere, la ora 20:00. Se vor afișa: data și ora susținerii, clasa (profil, specializare), subiectul, tipul lecției. Proba practică se va susține în cel mult 48 de ore de la momentul înscrierii.

Rezultatele obținute de candidați la proba practică/orală vor fi afișate în data de 11 iunie 2020.

Acordul directorului de liceu pedagogic se eliberează în data de 12 iunie 2020.

Pentru ocuparea catedrei rezervate la disciplina LIMBA ENGLEZA, candidații vor susține probă orală în specialitate, conform Anexei 6 din metodologia de mobilitate, iar punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 9 puncte din 10.

Consiliul de administraţie a aprobat, în şedinţa din 29.05.2020, Procedura operațională privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2020-2021 și anexele (Fișa de observare a lecției cu descriptorii de analiză și evaluare, Grila cu indicatorii pentru auto(evaluarea) activității și Fișa de evaluare a capacității de îndrumare a proiectării didactice), în conformitate art.4, al.2, lit.f din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR,

Prof. Mareş Silvia

Cerere pentru susținerea probei practice în vederea obținerii acordului directorului de liceu pedagogic 2020

Documente utile:

Fisa de observare a lectiei

Fisa indrumare proiect

Indicatori de autoevaluare

Procedura mobilitate 2020_revizia a V-a