11.06.2021_Rezultate PROMOVARE inainte de contestatii

ANUNŢ

NR. 1600/28.05.2021

PRIVIND  ORGANIZAREA  EXAMENULUI  de  PROMOVARE

 

În temeiul prevederilor Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” Târgoviște organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale, după cum urmează:

1. Promovare de pe postul de analist programator II S , pe postul de analist programator I S
Bibliografia examenului de promovare 1.     Microsoft Windows 7 – Autor: Steve Johnson, Editura: Niculescu – 2010;

2.     Microsoft Windows 7 în imagini, Mark Edward Soper, Editura Teora;

3.     Totul despre hardware, Winn L, Rosch. (2007), Editura Teora;

4.     Microsoft Office, Steve Johnson, Editura Teora;

5.     Microsoft Office pentru Windows, Ghid vizual rapid, Steve Schwartz, Editura Niculescu;

6.     Rețele de calculatoare, Habraken Joe, Editura ALL;

7.     Rețele locale de calculatoare. Proiectare și administrare – Editia I, Munteanu, Adrian, Editura Polirom;

8.     Proiectarea bazelor de date, Hernandez, Michael J. Editura Teora;

9.     Structuri de date si algoritmi – Iosif Ifnat, Claudia-Lavinia Ignat, Editura: Albastra, 2014;

10.  http://support.microsoft.com;

11.  Tutoriale CorelDraw și Photoshop;

12.  Tutorial ORACLE.

Tematica examenului de promovare 1.     Operare nivel avansat – pachet Microsoft Office (Word, Excel, Access, InfoPath, OneNote, Outlook,

2.     PowerPoint, Publisher);

3.     Baze de date;

4.     Tutorial de grafică pe calculator în CorelDRAW şi Photoshop;

5.     Documentaţie soft web design: Macromedia Dreamweaver;

6.     Programare în C++ şi Turbo Pascal;

7.     Utilizarea sistemelor de operare Windows şi 2003 server;

8.     Administrarea sistemului de operare UNIX ;

9.     Administrarea sistemului de operare Linux;

10.  Ghid practic JAVA;

11.  Reţele de calculatoare de la cablare la interconectare;

12.  Tutorial Internet şi Intranet;

13.  Documentaţie AEL.

Data, ora şi locul desfăşurării examenului de promovare Vineri, 11.06.2021, ora 10, Sala de festivități
Modalitatea de desfăşurare a examenului probă scrisă

 

2. Promovare de pe postul de laborant II S, pe postul de laborant I S
Bibliografia examenului de promovare 1.        LEGEA nr. 1/2011 Legea Educaţiei Naţionale;

2.        Legea 360 din 2.09.2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice modificat cu Legea nr.263/2005, Legea 254/2011;

3.        V. Chiriac, M. Daba, V.A. Chiriac, Îndrumător pentru lucrări practice de chimie generală, Tipografia UVT, 1993;

4.        Ciucanu, Analiza chimică instrumentală – Lucrări de laborator, Ed. Mirton, Timișoara, 1995

5.        Norme N.T.S.M / P.S.I.;

6.        Legea 319/ 2006 cu completarile şi modificările ulterioare;

7.        Programele şcolare pentru activitatea de laborator fizică, chimie, biologie;

8.        LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizata;

9.        LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;

10.     LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare; (M.O. nr. 633/27.07.2006 – privind apararea incendiilor-(sectiunea VI).

Tematica examenului de promovare 1.       Teoria protolitică a acizilor și bazelor;

2.       Tipuri de reacții chimice organice;

3.       Unitatea și diversitatea lumii vii – aplicații practice;

4.       Anatomia și fiziologia omului – aplicații practice;

5.       Noțiuni de genetică și ecologie umană – teorie.

Data, ora şi locul desfăşurării examenului de promovare Vineri, 11.06.2021, ora 10, Sala de festivități
Modalitatea de desfăşurare a examenului probă scrisă

 

3. Promovare de pe postul de muncitor 4M, pe postul de muncitor 3M
Probă practică pentru examenul de promovare Rezolvare deficiențe la coloana de alimentare cu apă;

Înlocuirea unei prize deteriorate;

Repararea deficiența funcționării instalației de apă de la o chiuvetă.

Data, ora şi locul desfăşurării examenului de promovare Vineri, 11.06.2021, ora 10, corpul D, corpul C, Sala de sport
Modalitatea de desfăşurare a examenului Probă practică

 

                                                         Director

                                                         Prof. Silvia MAREȘ

Anunt examen de promovare