Igienă și întreținere

Pază și securitate

COMPONENȚA PERSONALULUI NEDIDACTIC
(an școlar 2017-2018)
Personalul nedidactic din cadrul Colegiului Național „ Constantin Cantacuzino ” este format din următoarele categorii:
Personal de curățenie ( îngrijitoare):
Alexe Daniela
Barbu Nicoleta
Dinu Victoria Luminița
Dumitrache Elena
Grigorescu Maria
Păunescu Violeta
Spînu Elena
Țuțu Maria
Zamfir Elena
Personal de întreținere clădiri ( muncitori):
Bondac Emil
Personal de pază ( agenți de pază):
Manole Viorel
Neacșu Ionel