Paris, Franța-Problem Solving and Task Based Learning: Innovation in the Classroom

          În perioada  16.08.2021- 21.08.2021, s-a desfășurat în Paris, Franța, cursul Erasmus+ KA 1- , Problem Solving and Task Based Learning: Innovation in the Classroom, furnizat de ITEACH ITL INSTITUTE, organizație care oferă cursuri de formare pentru profesori. La acest curs au participat patru cadre didactice selectate pentru acestă mobilitate în cadrul proiectului Erasmus+  Learning for success, not only for exams!.

          Obiectivul acestui curs îl reprezintă învățarea bazată pe sarcini de lucru, nu prin memorare, ci prin folosirea de instrumente și tehnici inovatoare, prin proiecte care vor dezvolta gândirea critică și laterală a elevilor.

          Cadrele didactice participante au descoperit, pe perioada formării, importanța   predării prin modul în care profesorul își concepe lecția și modul în care e perceput de elev, care, la rândul său, trebuie să-i ofere un feedback obiectiv prin care profesorul să înțeleagă unde e nevoie de schimbare și să-și construiască strategiile în funcție de nevoile elevilor. Ca urmare, profesorii trebuie să-și seteze standarde înalte, să se folosească de „blended learning”, să-i stimuleze pe elevi, să-i facă responsabili de ceea ce învață, devenind capabili de soluționarea unor probleme. Totodată, cursul de formare a pus accent pe importanța îmbinării diferitelor mijloace instructiv-educative, care conduc la implicarea elevilor în propria învățare, pe creativitatea profesorului iar orice secțiune teoretică trebuie urmată de o activitate practică ce ilustrează aplicabilitatea acesteia. O altă condiție a eficienței procesului de învățare o constituie învățarea prin proiecte la clasă iar beneficiile acestui tip de învățare sunt formarea unor competențe indispensabile pentru autoeducare, pregătirea pentru viață, elevii fiind puși în situația de a alege, de a decide, de a explora, de a găsi propriile soluții, explicații, prin însușirea unor tehnici de lucru, de organizare și interpretare a informațiilor. Cadrele didactice din România au constatat că există similitudini între sistemul de învățământ românesc și sistemele de învățământ din Grecia și Turcia, exceptând problematica refugiaților, imigranților, cu care România, la momentul actual, nu se confruntă. Astfel, perioada de formare a reprezentat prilej de cunoaștere a particularităților altor sisteme de educație și de găsire a soluțiilor la probleme comune, derivate din experiența profesională a partenerilor străini.