Procedura operationala privind mobilitatea personalului didactic de predare_revizia 11_02.02.2022

 

Anexa 1a) Cerere mentinere peste varsta de 65 de ani

Anexa 1b) cerere acord director liceu pedagogic

Anexa 2 Indicatori de (auto)evaluare a lectiei

Anexa 3 Fisa de evaluare indrumare proiect

Anexa 4a) Fisa de observare a lectiei_mentinere in activitate

Anexa 4b) Fisa de observare a lectiei_acord director liceu pedagogic

Anexa 6 Lista disciplinelor care necesita acordul directorului liceului pedagogic

 

 

DIRECTOR,

Prof. Mareş Silvia