Listă proceduri operaționale_2016 – 2017

Listă proceduri operaționale_2017 – 2018

Listă proceduri operaționale_2018 – 2019

P.O. Situatii financiare

P.O. Urmarirea traseului educational

P.O. Stilurile de invatare

P.O. Statul de personal

P.O. SSM

P.O. Situatii de urgenta

P.O. Siguranta elevilor

P.O. Serviciul pe scoala

P.O. Servicii medicale elevi

P.O. Semnalarea neregularitatilor

P.O. Scoaterea din uz a obiectelor din inventar

P.O. Revizuirea ofertei scolii

P.O. Reglementarea accesului in CNCC

P.O. Registru jurnal

P.O. Registru inventar

P.O. Registru de evidenta a personalului

P.O. Reducerea violentei

P.O. Realizarea procesului pe activitati

P.O. Rapoarte situatii financiare

P.O. PSI

P.O. Protectia muncii

P.O. Promovarea personalului

P.O. Progresul scolar

P.O. Programul examenelor

P.O. Program dezvoltare sistem control

P.O. Prelucrarea datelor cu caracter personal

P.O. Pregatire suplimentara elevi

P.O. Portofoliile profesorilor

P.O. Portofoliile elevilor

P.O. Plata drepturi hotarari judecatoresti

P.O. Perfectionare personal didactic

P.O. pentru CFPP

P.O. Organizarea contabilitatii

P.O. Observarea predarii si invatarii

P.O. Obiectele de inventar

P.O. Monitorizarea calitatii

P.O. Managementul resurselor umane

P.O. Intocmirea registrului de riscuri

P.O. Intocmire state salarii

P.O. Intocmire situatii financiare

P.O. Intocmire orar

P.O. Inscriere in clasa a 8-a

P.O. Imprumutul si restituire volume carti

P.O. Implementare SCIM

P.O. Identificare perturbari majore

P.O. Gestionare SIIIR

P.O. Garantiile de gestionare

P.O. Fundamentarea cheltuielilor

P.O. Formulare interne

P.O. Fisa postului

P.O. Evaluare personal

P.O. Evaluare personal didactic

P.O. Evaluare nationala

P.O. Evaluare elevi

P.O. EURO 200

P.O. Eliberare documente

P.O. Elaborarea deciziilor

P.O. EDUSAL

P.O. Deplasare

P.O. Controlul produsului neconform

P.O. Controlul documentelor scolare

P.O. Contabilizarea activelor fixe

P.O. Constituire CEAC

P.O. Condica de prezenta

P.O. Concediile de odihna

P.O. Comunicarea intrainstitutionala

P.O. Comunicarea interinstitutionala

P.O. Combaterea discriminarii

P.O. Combaterea coruptiei

P.O. Cercetarea abaterilor disciplinare

P.O. CEAC

P.O. CDȘ

P.O. Cartea mare

P.O. Burse2

P.O. Burse

P.O. Burse profesionale

P.O. Bani de liceu

P.O. Autoevaluare institutionala

P.O. Asigurarea informarii

P.O. Angajamente bugetare

P.O. ALOP

P.O. Activitatea consilierului educativ

P.O. Activare sistem informatic

P.O. Acces informatii de interes public